slider-extreme-catamaran

.

“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

DGA’s en vennoten

DGA’s en vennoten

Mediation is in (dreigend) zakelijke conflicten van DGA's en vennoten bijna altijd efficiënter dan een juridische procedure. Doorgaans heeft u een zwaarwegend gezamenlijk belang en wilt u snel weten waar u aan toe bent. De zakelijke relatie redden en voortzetten of ontbinden.

Mediation voor DGA's en vennoten

Mediation brengt de communicatie weer op gang en kan onuitgesproken kwesties boven tafel krijgen. Daarnaast voorkomt het tijd- en geldverslindende escalatie van het conflict en houdt u een beslissing in eigen hand. Er ontstaat ruimte om met elkaar te onderhandelen over een gezamenlijke, pragmatische en toekomstgerichte oplossing. Een juridisch procedure voorziet hier niet in. Mediation wél.

De volgende factoren spelen mee in een mediation van zakelijke conflicten tussen DGA's en vennoten:

 • partijen hechten aan de zakelijke relatie en willen deze behouden of op een correcte wijze beëindigen
 • partijen willen reputatieschade voorkomen door het probleem binnenskamers te houden
 • iedere partij heeft wat te winnen
 • partijen zoeken een snelle, pragmatische oplossing en een juridisch oordeel zal het probleem niet oplossen
 • er spelen meerdere belangen

Samenwerkingsconflicten van DGA's en vennoten hebben vaak één of meer van de volgende oorzaken:

 • onderling vertrouwen is geschaad
 • onenigheid over het te voeren beleid
 • verschil in inzet of zwaarte van takenpakket
 • discussie over de waardering van de aandelen of goodwill in verband met de uitkoop van één van de partners
 • belemmering in de ontwikkeling van één of meerdere partners
 • dominantie van één van de partners
 • niet goed functionerende partners
 • werkdruk

Als alternatief voor een mediation, kunt u voor herstel van het onderlinge vertrouwen ook een teambegeleiding overwegen. Met een systemische aanpak kunnen negatieve patronen in de onderlinge communicatie die een goede samenwerking in de weg zitten aangepakt worden. Opdat conflicten in de toekomst vermeden kunnen worden. Lees meer bij "expertise" en "teamcoaching".  

Mediation of procesbegeleiding bij ontbinding van maatschap of VoF 

Als u samen heeft besloten de samenwerking te willen ontbinden is het prettig als u in gezamenlijk overleg de belangrijke punten kunt bespreken en (laten) vastleggen. Omdat de zakenwereld klein is en u elkaar toch altijd weer tegen zult komen. Ik kan dit proces begeleiden, ervoor zorgen dat belangrijke onderwerpen aan de orde komen en er op toezien dat de belangen van alle partijen behartigd worden. Afspraken worden duidelijk en bindend vastgelegd. Met betrekking tot de doorgaans grote financiële belangen, werk ik, op onafhankelijke basis, indien gewenst samen met experts die u ook op fiscaal terrein kunnen adviseren. 

Zie ook: "voorbeeldzaken".

 

MENU

Deze website gebruikt cookies om u de website zo goed mogelijk te kunnen laten zien. Klik op akkoord om de cookies te laden.
Privacy Policy