“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

DGA’s, vennoten en maten

Mediation is in (dreigend) zakelijke conflicten van DGA’s, vennoten en maten bijna altijd efficiënter dan een juridische procedure. Doorgaans heeft u een zwaarwegend gezamenlijk belang en wilt u snel weten waar u aan toe bent. De zakelijke relatie redden en voortzetten of ontbinden.

Mediation voor DGA's, vennoten en maten

Mediation brengt de communicatie weer op gang en kan onuitgesproken kwesties boven tafel krijgen. Daarnaast voorkomt het tijd- en geldverslindende escalatie van het conflict en houdt u een beslissing in eigen hand. Er ontstaat ruimte om met elkaar te onderhandelen over een gezamenlijke, pragmatische en toekomstgerichte oplossing. Een juridisch procedure voorziet hier niet in. Mediation wél.

De volgende factoren spelen mee in een mediation van zakelijke conflicten tussen DGA's, vennoten en maten:

 • partijen hechten aan de zakelijke relatie en willen deze behouden of op een correcte wijze beëindigen
 • partijen willen reputatieschade voorkomen door het probleem binnenskamers te houden
 • iedere partij heeft wat te winnen
 • partijen zoeken een snelle, pragmatische oplossing en een juridisch oordeel zal het probleem niet oplossen
 • er spelen meerdere belangen

Samenwerkingsconflicten van DGA's, vennoten en maten hebben vaak één of meer van de volgende oorzaken:

 • onderling vertrouwen is geschaad
 • onenigheid over het te voeren beleid
 • verschil in inzet of zwaarte van takenpakket
 • discussie over de waardering van de aandelen of goodwill in verband met de uitkoop van één van de partners
 • belemmering in de ontwikkeling van één of meerdere partners
 • dominantie van één van de partners
 • niet goed functionerende partners
 • werkdruk

Als alternatief voor een mediation, kunt u voor herstel van het onderlinge vertrouwen ook een teambegeleiding overwegen. Met een systemische aanpak kunnen negatieve patronen in de onderlinge communicatie die een goede samenwerking in de weg zitten aangepakt worden. Opdat conflicten in de toekomst vermeden kunnen worden. Lees meer bij “expertise” en “teamcoaching”.  

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien u een samenwerking met een zakenpartner start, wilt u vooraf goed doorspreken of uw visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help u graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. 

Ik heb jarenlang als credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. Lees ook de Blog: “Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator”.