roeisters

.

“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”

“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

“Ik had er een hard hoofd in, maar in mediation vonden we samen een oplossing waar we niet eerder aan gedacht hadden”

"Een gang naar de rechter wilden we kost wat kost vermijden. En dat is goed gelukt!”

"In het verleden zijn zaken niet goed gegaan. Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”

Individuele conflictcoaching

Individuele conflictcoaching in het bedrijfsleven.

Individuele conflictcoaching 

Je kunt een conflict met een collega, of in een team ervaren, terwijl diegene(n) zich daar niet bewust van is(zijn). Vóór je de ander hier (eventueel) mee confronteert, wil je begrijpen hoe en waarom je in deze conflictsituatie terechtgekomen bent. En zeker zo belangrijk; hoe je hier weer uit komt.

Conflictcoaching is een effectieve manier om hier een oplossing voor te vinden. Ik help je in een persoonlijk, kort en resultaatgericht traject inzicht te krijgen in de interactie van jouw (conflict)gedrag met dat van anderen. De ervaring leert dat het enorm nuttig is om met iemand te praten die buiten de organisatie staat, maar wel de achtergronden kent. Iemand die één-op-één jouw rol belicht en die kan spiegelen. Waarom lukt iets niet? Wat is het repeterende karakter daarin? Antwoorden zijn vaak verrassend simpel. 

Wat leveren deze conflictcoaching gesprekken mij op?

Meer inzicht in het effect van jouw gedrag op anderen. En specifiek de interactie tussen jezelf en degene(n) met wie je momenteel een conflict hebt.

Met een oplossings- en toekomstgerichte insteek kijken we samen onder meer naar wat al goed gaat en wat je hier nog meer van kan doen.

Vanuit systemisch perspectief onderzoeken we hoe patronen de samenwerking in de weg kunnen zitten. En hoe je die kunt ombuigen.

Je gaat escalatiedynamiek herkennen en leert hier zó op te reageren dat de situatie de-escaleert. Je leert de ander aan te spreken op een manier die deze begrijpt en aanvaardt.

Als de andere partij bereid is hierover met je aan tafel te gaan om een gezamenlijke oplossing te vinden, spreken we van mediation.

Als de ander hier niet toe bereid is, kan individuele conflictcoaching een uitkomst zijn, om zodoende zelf een manier te vinden om met de huidige situatie (én toekomstige situaties) om te gaan. Dit geeft inzicht en rust, waardoor je je energie weer in andere zaken kunt steken.

Net zoals bij mediation, is mijn aanpak concreet en efficiënt, in een ontspannen, waarderende sfeer; twee a drie gesprekken kunnen al voldoende zijn om zelf weer verder te kunnen.

Bel me om vrijblijvend te overleggen of individuele conflictcoaching iets voor je is.

020 - 8896585 (kantoor) of 06 - 23260091 (mobiel)

Gabriëlle Vergroesen 

 

MENU