“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Burn-out werknemer

In het NRC Weekend van 11/12 juni stond een interessant artikel van Cindy Cloïn, “Snel weer aan het werk is het beste medicijn bij burn-out”. Uit recent onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat mensen met een burn-out, het best zsm (binnen 3 maanden) weer aan het werk gaan. Weliswaar aangepast aan hun energie en kunnen, maar toch beter dan thuis zitten.

Als mediator heb ik regelmatig te maken met werknemers die ziek thuis zitten. Hoewel de werkgever op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht is om goede begeleiding te bieden en zodoende re-integratie te bevorderen, zie ik in mijn praktijk toch regelmatig dat na verloop van tijd een conflict ontstaan is, alle goede bedoelingen en inspanningen ten spijt.

Het blijkt dat de omstandigheden op het werk die een rol speelden bij het ontstaan van de burn-out vaak niet grondig genoeg worden aangepakt (TNO-rapport “Werkhervatting bij psychische klachten”). Er wordt bijvoorbeeld wel gesproken over toegenomen werkdruk, nieuwe taken of functie-eisen. Maar niet over onuitgesproken wrijving met de collega’s of manager, ontstaan door verschil van inzicht, interne communicatie of disfunctioneren. De werkgever en werknemer kunnen dan zich dan wel inspannen voor feitelijke re-integratie (gedeeltelijke werkhervatting en dit langzaam opvoeren), maar als de onderliggende factoren van de burn-out niet aan de orde komen, stevent men vaak af op een mislukking.

Wat kan een bemiddeling van een arbeidsmediator betekenen voor werkgever en werknemer in een burn-out traject?

  • In een vertrouwelijk gesprek, dat dus onder de gesprekspartners blijft, kan gezocht worden naar de pijnpunten.
  • Omdat dit gesprek vertrouwelijk is, kan dat wat naar boven komt, de werknemer niet “tegengeworpen” worden in een eventuele juridische procedure. Een juridische procedure is sowieso iets wat men wil vermijden, omdat dit veel negatieve energie en geld kost.
  • In een rustig, veilig klimaat wordt het mogelijk om echt naar elkaar te luisteren en te achterhalen wat het conflict veroorzaakt heeft.
  • Gemeenschappelijke belangen, behoeftes en wensen worden benoemd. 
    Van hieruit worden gezamenlijke oplossingen geformuleerd; er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de inhoud van het werk en de manier waarop de werkzaamheden zijn verdeeld of worden uitgevoerd. Maar er is ook aandacht voor verschillen van mening, irritaties en onderlinge strijd over normen en waarden, omgangsvormen en botsende persoonlijkheden.
  • Er wordt dus geanalyseerd hoe het zo gekomen is en daarna wordt er vooral een plan voor de toekomst gemaakt, wat reëel is en waar alle betrokkenen zich goed bij voelen.
  • De mediator is een onafhankelijke en neutrale derde, wat het gemakkelijker maakt om vrijuit te spreken.

Uit de mediations die ik doe, blijkt dat bijna ieder conflict neerkomt op misverstanden, miscommunicatie of géén communicatie, waardoor kleine onenigheden steeds groter worden tot ze niet meer te hanteren zijn. In het geval van een burn-out die onder meer veroorzaakt is door een persoonlijk geschil, zouden twee of drie goede gesprekken met een onafhankelijke bemiddelaar de kans op een geslaagde re-integratie enorm verhogen.

Even overleggen? Bel me op 020-8896585

Gabrielle Vergroesen

 

“People who wade into discomfort and vulnerability and tell the truth about their stories are the real badasses.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation