“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Coaching voor coassistenten

Coaching voor coassistenten is iets wat niet vaak wordt aangeboden en wellicht niet iets waar je zelf direct aan denkt. Terwijl er als coassistent veel van je wordt gevraagd; je maakt kennis met voor jou al dan niet interessante, verschillende specialismen en tegelijkertijd zit je in een kwetsbare, afhankelijke positie waarin je beoordeeld wordt en dus ook de interactie met anderen heel belangrijk is. Je krijgt op hetzelfde moment te maken met veel wisselende collega’s, hiërarchie, lastige patiënt-ervaringen, de angst om fouten te maken en een hoge werkdruk. Je wilt collegiaal zijn en tegelijkertijd voel je concurrentie. En dan heb je ook nog eens minder tijd om te ontspannen en weer op te laden met vrienden, die een ander levensritme dan jij hebben. 

Is dit herkenbaar voor jou en zou je hier wel eens met een coach die jouw context kent over willen praten? 

Ik ben er van overtuigd dat je op je werk jezelf moet kunnen zijn om optimaal te kunnen functioneren. Vanuit mijn systemische visie wordt het gedrag van een persoon maar deels bepaald door persoonlijke karaktereigenschappen en kwaliteiten, en voor het overgrote deel in de interactie met anderen. Zo kan je je in verschillende omgevingen anders gedragen en lukt het bij de ene persoon “jezelf” te zijn, terwijl je bij een ander het gevoel hebt dat “je niets goed kan doen”. In zo’n laatste situatie, kan het niet “veilig” voelen en zijn vaak aannames en overtuigingen een belemmerende factor gaan spelen.

Een paar gesprekken kunnen je meer inzicht opleveren in je eigen voorkeuren, kwaliteiten en gedrag, wat je onder meer kan helpen in het maken van de keuze voor een specialisme. Want je kijkt wellicht al naar “waar kan ik voor in aanmerking komen, waar sluit mijn CV bij aan”, terwijl de vraag: “wat past bij mij, welk specialisme sluit het meest aan bij mijn interesses en persoonlijkheid?” zeker zo belangrijk is om ergens met plezier te kunnen werken. En uiteindelijk; in wat je leuk vindt, steek je energie en dan doe je dat doorgaans goed.

 

Mijn achtergrond en ervaring; past dit bij jou?

Vanuit mijn ruime werkervaring met alle specialismen in circa 20 ziekenhuizen en ook omringd door artsen in mijn privéleven, ken ik de medische wereld goed.

Vanuit verschillende invalshoeken heb ik veel te maken met vragen, emoties en onzekerheden van artsen. 

  • In teamcoaching van een vakgroep, waar een versterking van onderling vertrouwen en betere communicatie vaak het onderwerp is.
  • In individuele coaching; waarin assertiever en/of effectiever communiceren en werk-privé balans vaak onderwerpen zijn om te bespreken.
  • In mediations tussen 2 artsen onderling of een a(n)ios en een opleider, tussen MSB’s en vakgroepen en conflicten binnen een vakgroep.
  • In IFMS-gesprekken in de vakgroep
  • In tuchtzaken zie ik waar patiënten over klagen en wat een klacht voor impact heeft op een arts. En ook hoe belangrijk het is om hier als als collega’s goed op te reageren.

Ik draag graag bij aan een nieuwe generatie artsen die goed in hun vel zitten en vraag alleen een bijdrage in mijn kosten van euro 30,- per gesprek.

Je kunt me bereiken in Amsterdam, via kantoor: 020-8896585 of mobiel: 06 23260091

Gabriëlle Vergroesen

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb