Conflict coaching

Als je in een conflict met een collega(s) bent verzeild, wil je begrijpen hoe en waarom je in deze conflict-situatie terechtgekomen bent. En zeker zo belangrijk; hoe je hier weer uit komt.

Ik help je in een persoonlijk, kort en resultaatgericht traject inzicht te krijgen in de interactie van jouw (conflict)gedrag met dat van anderen. De ervaring leert dat het enorm nuttig is om met iemand te praten die buiten de organisatie staat, maar wel de achtergronden kent. Iemand die één-op-één jouw rol belicht, die kan spiegelen en sparren. Waarom lukt iets niet? Wat is het repeterende karakter daarin? Antwoorden zijn vaak verrassend simpel.

Wat leveren deze conflictcoaching gesprekken mij op?

  • Inzicht in eigen conflictgedrag; ben je een conflict vermijder, zoek je een compromis of ben je dominant? Wie concentreert zich vooral op de inhoud en wie op de relatie? En: hoe kan je dan het beste reageren?
  • Meer inzicht in het effect van eigen gedrag op dat van anderen. En specifiek de interactie met degene(n) met wie je momenteel een conflict hebt.
  • Met een oplossingsgerichte insteek kijken we onder meer naar wat al goed gaat en wat je hier nog meer van kunt doen.
  • Vanuit systemisch perspectief onderzoeken we hoe patronen de samenwerking in de weg kunnen zitten. En hoe je die kunt ombuigen.
  • Het herkennen van escalatiedynamiek leert hier zó op te reageren dat de situatie de-escaleert. De ander aanspreken op een manier die deze begrijpt en aanvaardt.
  • Daarnaast komen er vaak ook andere onderwerpen ter tafel, die te maken hebben met je werkplezier.

Individuele conflict coaching kan een uitkomst zijn, om zelf een manier te vinden om met de huidige situatie (én toekomstige situaties) om te gaan. Dit geeft inzicht en rust, waardoor je je energie weer in andere zaken kunt steken.

Net zoals bij mediation, is mijn aanpak concreet en efficiënt; enkele gesprekken kunnen al voldoende zijn om zelf weer verder te kunnen.

Contact

Ik ben aangesloten bij de NOBCO, de beroepsorganisatie voor coaches in Nederland, aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb