“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Intervisie met collega-artsen

Intervisie met collega-artsen geeft je meer inzicht in je eigen (professionele) handelen. Met collega-medisch managers, -voorzitters, -opleiders of binnen je eigen vakgroep. Je kunt reflecteren aan de hand van persoonlijke ervaringen en voorvallen uit het werk en op interactie met je collega’s. Welke overwegingen en omstandigheden speelden in die situatie mee en hoe ben je daar mee omgegaan? Dit raakt de Canmeds communicatie, professionaliteit en samenwerking.

Ik merk dat het delen met collega’s weer nieuwe inspiratie oplevert, met zowel nieuwe inzichten als bevestiging van je eigen aanpak. Daarnaast is het ook gewoon fijn om eens ongestoord van gedachten te kunnen wisselen. Over hoe om te gaan met het vinden van balans tussen werk en privé, incidenten of lastige collega’s; het geven en nemen bij samenwerking en te kunnen “mopperen” over lastige patiënten. Er wordt ook gelachen!

Vanuit mijn systemische visie wordt het gedrag van een persoon maar deels bepaald door persoonlijke karaktereigenschappen en kwaliteiten, en voor het overgrote deel in de interactie met anderen. Mijn aanpak levert je dan ook meer inzicht in het effect van jouw eigen gedrag op dat van anderen en de reactie die je daar logischerwijs op kan verwachten. En dan is de volgende stap; wat kan je zelf anders doen om deze interactie positief te beïnvloeden?

Intervisie met collega-artsen in een veilige omgeving, waar wat besproken wordt binnenskamers blijft. Met 4 tot 6 collega’s, in een ontspannen sfeer en een begeleider die de medische wereld goed kent. Ongeveer 2.5 uur per keer en 4 of 5 keer per jaar, in het eigen ziekenhuis/praktijk of in een andere locatie, in overleg.

Zie ook: Opleiders en a(n)ios

 

Intervisie met collega-artsen; enkele reacties:

“Ik vond het een zinvolle bijeenkomst, er was een open sfeer. We hebben dingen met elkaar besproken waar we normaal in de waan van de dag aan voorbij gaan die wel degelijk relevant zijn en die mij inzicht hebben gegeven in waarom mijn collega’s doen zoals ze doen. Je stelt goede vragen en structureert de bijeenkomst wel, maar liet ons vooral aan het woord. Vanuit mezelf kan ik zeggen dat je de juiste ruimte biedt om meer van mijn “Ik” te begrijpen en dat we dichter bij elkaar gekomen zijn.”

“Je bent concreet maar geeft ook ruimte én structuur; er zijn een heleboel nuttige thema’s aan de orde geweest. Fijne tijdsbewaking ook.”

“Het viel me op dat je het gesprek goed op gang krijgt, in een constructieve en veilige sfeer. Je hebt duidelijk veel ervaring met de doelgroep.”

“Wanneer mogen we weer?!”

 

Contact

“People who wade into discomfort and vulnerability and tell the truth about their stories are the real badasses.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”