roeisters

.

“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”

“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

“Ik had er een hard hoofd in, maar in mediation vonden we samen een oplossing waar we niet eerder aan gedacht hadden”

"Een gang naar de rechter wilden we kost wat kost vermijden. En dat is goed gelukt!”

"In het verleden zijn zaken niet goed gegaan. Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”

Expertise

Expertise in (team)coaching, mediation en medische tuchtzaken

Vergroesen Mediation is van oorsprong een mediationkantoor, gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. 

Liefst voorkómt u conflicten. Als mediator werd ik meestal ingeschakeld als een conflict al ontstaan was en regelmatig had ik het idee dat dit voorkomen had kunnen worden als de voorwaarden daarvoor gecreëerd waren. Daarom help ik steeds meer als coach en onafhankelijke derde, uw team, bestuur of (medische) maatschap om (nog) beter te functioneren. Hoe houden we rekening met elkaar, gunnen we elkaar wat, gebruiken we ieders talenten, erkennen we de verschillen? Bij aanvang van een samenwerking, bij een fusie of later, als "APK". Wanneer de basis goed geregeld is, wordt de kans op toekomstige conflicten kleiner.

Uiteindelijk is dit de meest kostenbesparende en toekomstbestendige manier van conflictmanagement. Dit doe ik veel voor professionals die op elkaar aangewezen zijn in maatschappen, zoals medici, advocaten en accountants. In veel samenwerkingsissues gaat het om zaken als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies gaat het om een gevoel van "los zand". Groepen kunnen variëren van circa 6 tot 20 personen. Afhankelijk van de grootte, begeleid ik alleen of met een collega.

Daarnaast gebruik ik bovenstaand in combinatie met mijn praktijkervaring in het Medisch Tuchtcollege Amsterdam om zowel artsen als patiënten voor te lichten.

Zie ook: "cliënt-ervaringen".

Vergroesen Mediation concentreert zich op 4 expertises:

Expertise teamcoaching | Herstel van vertrouwen

In mijn systemische begeleiding van teams focus ik op herstel van vertrouwen en daarbij niet alleen op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge relaties, aannames en overtuigingen. Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die verlammende patronen omgebogen worden? 

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan deze oplossingsgerichte aanpak de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. In mijn ervaring levert dit juist ook bij grote groepen (ca. 10-20 pp) goed resultaat. Zie (links) hiernaast.

Expertise Individuele (conflict) coaching

Geschikt in die gevallen waarin u last ondervindt van een conflict, maar een mediation niet direct opportuun is (omdat bijvoorbeeld de andere betrokkenen hier niet toe bereid zijn). In een kort, resultaatgericht traject, krijgt u meer inzicht in uw eigen gedrag in een conflictsituatie. Ik geef u handvatten om conflictvaardiger te worden, om zodoende de samenwerking met uw collega(s) te verbeteren, in een toekomstgerichte aanpak. 

Zie ook: "individuele conflictcoaching voor medici" .

 

Expertise Mediation

Als een conflict ontstaan is, kunt u onder mijn begeleiding met uw conflictpartner(s) op zoek naar een constructieve oplossing waar u beide(allen) achter staat. Ik vind het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren over de te nemen stappen.

Expertise medische tuchtzaken

Als lid van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, word ik met regelmaat gevraagd een voordracht te geven over de gang van zaken, wat je kan verwachten en hoe je je het beste voor kunt bereiden. 

 

 

MENU