slider-extreme-catamaran

.

“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Teamcoaching

Teamcoaching in samenwerkingsverbanden in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg

Bij aanvang van een samenwerkingsverband of later, als "APK", help ik uw vakgroep, bestuur of maatschap om doelmatig en in goed vertrouwen met elkaar te functioneren. Met de ervaring dat wanneer de basis goed geregeld is, de kans op toekomstige conflicten kleiner wordt.

Ik kom regelmatig situaties tegen waar een conflict zó geëscaleerd is, dat een vertrek van één of twee collega's niet meer te vermijden is. Terwijl veel problemen te voorkomen waren geweest, als men elkaar op tijd, op een goede manier, had aangesproken op de te wensen verbetering en met elkaar was blijven communiceren. 

Afhankelijk van het aantal personen, begeleid ik teams alleen of met een collega. Cliënten: professionals die op op elkaar aangewezen zijn, zoals grote, gefuseerde maatschappen/vakgroepen, partners advocatenkantoren, equity partners, (para-)medische praktijken.

Teamcoaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega's. Juist dan is het goed om op tijd te investeren in goed communiceren en het bewerkstelligen van een plezierige sfeer waarin je jezelf kunt zijn en elkaar kunt aanspreken zonder animositeit. Door ruimte te krijgen om je mening te kunnen geven en open en eerlijk te kunnen zijn, zonder daarop afgerekend te worden. 

In mijn systemische begeleiding van teams focus ik op herstel van vertrouwen en daarbij niet zozeer op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge relaties, aannames en overtuigingen. Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die verlammende patronen omgebogen worden? Deze aanpak maakt dat de "schuld" niet bij één persoon neergelegd wordt, waardoor een gevoel van opluchting en hoop ontstaat ("mijn maten zijn de kwaadste niet, misschien kan het toch weer goed komen"). Als het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbetert, wordt het veel gemakkelijker om inhoudelijke zaken zoals besluitvorming en efficiency met elkaar te bespreken.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan een systemische aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. Deze oplossingsgerichte aanpak is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd én voor grotere teams (ca. 10-20 pp). Na een kennismaking waarin het wederzijdse commitment wordt besproken, ziet een begeleiding er in het kort zo uit: onderzoek naar wat speelt - diagnose/hypothese - advies - vervolgactie in overleg afspreken en borging daarvan. Dit komt neer op circa drie bijeenkomsten, waarbij één dagdeel (in overleg) wordt besteed aan een verrassende team-activiteit.

Teamcoaching in heidagen.

Veel voorkomende onderwerpen in heidagen zijn elkaar aanspreken, beter communiceren of nog eens goed kijken naar waar de sterktes van iedereen liggen en daar de taken op aanpassen. Alles vertrouwelijk, achter gesloten deuren. 

Onderwerpen die hierbij regelmatig aan de orde komen zijn:

  • Waar willen wij over 5 jaar staan?
  • Benutten wij onze aanwezige kwaliteiten optimaal en komt ieder tot zijn recht?
  • Hoe kunnen wij elkaar constructief aanspreken op gedrag? Welk effect heeft mijn gedrag op de groep?
  • Hoe kunnen wij onze vergadercultuur verbeteren, opdat deze effectiever wordt en besluiten écht gedragen worden?
  • Hoe herstellen wij het onderlinge vertrouwen?

Bel of mail mij voor meer informatie over teamcoaching in één van bovengenoemde situaties (020-8896585) en hoe deze er in uw geval uit zou kunnen zien.

 

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien u een samenwerking met een zakenpartner start, wilt u vooraf goed doorspreken of uw visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help u graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. 

Ik heb jarenlang als credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. Lees ook de Blog: "Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator".

 

MENU

Deze website gebruikt cookies om u de website zo goed mogelijk te kunnen laten zien. Klik op akkoord om de cookies te laden.
Privacy Policy