“Goede communicatie is de crux. Dan kan je samen elke uitdaging aan.”

Opleiders en a(n)ios; een goed opleidingsklimaat!

Een goed opleidingsklimaat en een stimulerende werksfeer voor zowel opleiders als a(n)ios; dat is wat je met elkaar wilt bereiken. En toch zie ik hierover in mijn praktijk nog wel eens conflicten ontstaan, die (in het algemeen) weliswaar met mediation op te lossen zijn, maar voorkomen is beter dan genezen. Met behulp van coaching help ik het perspectief te verbreden. Vanuit zowel werkervaring als privé, ken ik de medische wereld goed en weet ik welke factoren een rol spelen. 

Coaching voor opleiders

Als opleider heb je verschillende rollen die, naast inhoudelijke kennis, diverse vaardigheden vragen. Een interventie bij een a(n)os die niet naar verwachting functioneert en/of dreigt te ontsporen, vraagt om een andere benadering dan het uitdagen van een goed presterende a(n)ios. Stimuleren, motiveren en uitdagen, confronteren en positief kritisch en duidelijk kunnen zijn; allemaal vaardigheden die je in coaching kunt aanscherpen. 

Reflectie op eigen kunnen, meer inzicht in het effect van je eigen gedrag op dat van de ander en de reactie die je daar logischerwijs op kan verwachten. Onderzoeken wat je er zelf eventueel aan kunt veranderen en hoe dat ook het gedrag van de ander zal beïnvloeden, geeft inspiratie en nieuwe energie om de volgende generatie artsen een zo goed mogelijke start te geven.

Zie verder: Individuele coaching

En een andere optie: Intervisie met collega’s

Coaching voor a(n)ios

Coaching wordt gelukkig steeds meer geaccepteerd als hulpmiddel om je energie balans op peil te houden/krijgen en om met meer plezier te kunnen werken in een veeleisende omgeving met een hoge werk- en prestatiedruk. In een aantal gesprekken krijg je meer inzicht in je eigen talenten, hoe je eventuele belemmeringen kunt ombuigen en vaardigheden kunt aanscherpen.

Wil je je ambities verhelderen en de juiste keuzes maken? Ontdekken welke activiteiten je energie opleveren energie en welke niet? Welke factoren in je eigen invloedssfeer liggen en welke niet en hoe je hier dan zo effectief mogelijk mee om kan gaan? 

Zie verder: Individuele coaching 

En een andere optie: Intervisie met collega’s

Mediation bij een conflict tussen opleider en a(n)ios

Als het tot een conflict tussen de opleider en de a(n)ios gekomen is, is het doel van mediation om door middel van een constructief gesprek de communicatie weer op gang te krijgen en onuitgesproken kwesties boven tafel. In een besloten, vertrouwelijke omgeving waarin het besprokene binnenskamers blijft. Er kan een oplossing gevonden worden voor het conflict, terwijl tegelijkertijd de relatie hersteld wordt. In een kleine wereld, is dat veel waard.

Voorkomende oorzaken van wrijving tussen opleiders en a(n)ios

  • te weinig begeleiding door de opleider
  • te weinig inzet door de a(n)ios
  • cultuurverschil tussen “vroeger”(opleider) en “nu”(a(n)ios)
  • onvoldoende of schortende communicatie over de wederzijdse eisen/behoeften.

 

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 
Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”