slider-extreme-catamaran

.

“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

IFMS-GFMS groepsgewijs nabespreken

IFMS-GFMS groepsgewijs nabespreken

Het belang van goed functioneren als groep en samenwerkingspartner in het ziekenhuis wordt steeds meer onderkend. Een individueel goed functionerende specialist is geen garantie dat de hele maatschap of vakgroep optimaal functioneert. Het IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialist) als instrument om de kwaliteit te toetsen wordt al veel gebruikt, maar het GFMS (Groeps Funtioneren Medisch Specialist) voegt daar een dimensie aan toe.

Samen met mijn collega's van Q3 Consult, allen expert op het gebied van groepsdynamische processen, ondersteunen en adviseren wij medische staven en individuele maatschappen bij het optimaliseren van hun individuele- en groepsfunctioneren. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk topklinische en perifere ziekenhuizen.

GFMS | Groeps Functioneren Medisch Specialist

Op grond van de 360°groepsmonitor©, voeren wij een ABAN geaccrediteerd reflectiegesprek van 2,5 uur. Aan het eind van dit gesprek worden concrete actiepunten vastgelegd. Al met al een constructief, kort GFMS traject wat tegemoet komt aan de kwaliteitseisen van de Federatie Medisch Specialisten.

IFMS | Individueel Functioneren Medisch Specialist

In het kader van onze visie dat de kracht van een goed functionerende maatschap ligt in een goede samenwerking en communicatie over de belangrijke zaken, bespreken wij ook het IFMS groepsgewijs na in een 2,5 uur durend reflectiegesprek. 

Een groepsgewijze nabespreking geeft inzicht in de eigen sterke- en ontwikkelpunten, de rol die u heeft binnen uw groep, wat u kunt doen om het team verder te ontwikkelen en hoe uzelf en collega’s daar een rol in kunnen spelen. Aan het einde van de nabespreking heeft iedere deelnemer concrete punten waarmee eenvoudig het digitale plan van aanpak kan worden ingevuld (het zogenaamde Persoonlijk Ontwikkel Plan).

Achtergrondinfo:

Leidraad IFMS 

Visiedocument Optimaal functioneren 

Visiedocument Medisch Specialist 2025

MENU