slider-sailing-crew-during-regatta

.

“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische maatschappen

Teamcoaching en/of mediation in medische maatschappen

Onrust of een conflict in medische maatschappen / vakgroepen heeft vaak één of meer van de onderstaande oorzaken;

onvoldoende onderling vertrouwen is vaak de crux, en daaruit vloeit voort dat constructief overleg over de volgende punten niet goed meer mogelijk is:

  • verschil in inzet of zwaarte van takenpakket
  • verschil van inzicht in het beleid van de maatschap/vakgroep
  • inefficiënte besluitvorming; ongedragen besluiten
  • gedwongen samenwerking na fusie
  • dominantie van één van de collega's
  • niet goed functionerende collega's
  • werkdruk
  • organisatiedruk

Ervaring

Veel van mijn cliënten (maatschappen, vakgroepen, individuele artsen, managers) zijn werkzaam in de gezondheidszorg. Ik voer veel IFMS besprekingen; niet individueel, maar in de vakgroep. Vaak worden dan naast de individuele punten, ook vakgroepbrede onderwerpen besproken. De ervaring leert dat dit zowel op het vlak van het verbeteren van de samenwerking (elkaar aanspreken, ieders kwaliteiten benutten) als op het vlak van de bedrijfsvoering (besluitvorming, profilering, taakverdeling) nuttig en plezierig wordt gevonden.

Als jurist en plv. secretaris van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, leid ik vooronderzoeken en ben ik op de hoogte van de aansprakelijkheid van hulpverleners, de kwaliteitseisen aan zowel zorginstellingen als aan BIG-geregistreerden en recente tuchtrechtelijke uitspraken. Als mediator en gespreksleider is het nuttig om deze informatie te hebben om zodoende alle mogelijke belangen in kaart te kunnen brengen. Zie ook: "Medische tuchtzaken"

Sinds 2010 heb ik een full-time eigen kantoor voor mediation, team- en individuele (conflict)coaching. Met een achtergrond van 20-jaar werkervaring in het internationale bankwezen en de advocatuur, gecombineerd met een medisch nest, -partner en –familie, heb ik een "to the point"- aanpak ontwikkeld, die goed aan blijkt te sluiten bij professionals in de gezondheidszorg. Enkele jaren geleden lag mijn focus op mediation; tegenwoordig besteed ik mijn tijd steeds meer aan het voorkomen van conflicten door middel van teamcoaching. 

Afhankelijk van het aantal artsen in een maatschap/vakgroep en het onderwerp, doe ik een mediation of teamcoaching zelf of met een collega.

Teamcoaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe maten. In mijn begeleiding focus ik op herstel van vertrouwen en daarbij niet alleen op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge relaties. Hoe reageert men op elkaar, welke aannames doen over en weer onzichtbaar hun verlammende werk en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat hier zoveel goede bedoelingen sneuvelen? Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die patronen omgebogen worden? Deze aanpak maakt dat de "schuld" niet bij één persoon neergelegd wordt, waardoor een gevoel van opluchting en hoop ontstaat ("mijn collega's zijn de kwaadste niet, misschien kan het toch weer goed komen"). Een open gesprek over belangrijke punten en het benoemen en aanpakken van belemmerende patronen zal het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbeteren. Van daaruit is het veel gemakkelijker om zaken zoals besluitvorming, elkaar aanspreken en efficiency met elkaar te bespreken. Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan een systemische aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. Deze oplossingsgerichte aanpak is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd zoals medici. In het kort ziet een begeleiding er zo uit: onderzoek naar wat speelt - diagnose/hypothese - advies - vervolgactie in overleg afspreken en borging daarvan. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. Ik besteed graag één dagdeel aan een verrassende team-activiteit, die altijd zeer wordt gewaardeerd.

Mediation 

Conflicten tussen twee individuen zijn niet altijd te vermijden. Als er een patroon van conflictgedrag ontstaat kan escalatie voorkomen worden door te achterhalen wat er speelt, onder begeleiding van een onafhankelijke, externe derde. In mediation is het herstel van vertrouwen in elkaar door effectieve communicatie doorgaans de eerste hobbel die genomen moet worden. Zodra dit vertrouwen hersteld is, kunnen samen werkbare afspraken gemaakt worden.

Accepteer cookies om de inhoud alsnog te bekijken.

 

MENU

Deze website gebruikt cookies om u de website zo goed mogelijk te kunnen laten zien. Klik op akkoord om de cookies te laden.
Privacy Policy