“Goede communicatie is de crux. Dan kan je samen elke uitdaging aan.”

Conflictoplossing en -vermijding voor opleiders en aios

Een goed opleidingsklimaat en een prettige werksfeer voor opleiders en aios. Dat is wat je in goed overleg wilt bereiken, zonder conflicten. En toch zie ik hierover in mijn praktijk conflicten ontstaan.

Voorkomende oorzaken van conflicten (verwijten) tussen opleiders en aios

  • te weinig begeleiding door de opleider
  • te weinig inzet door de aios
  • niet voldoen aan de inhoudelijke eisen door aios
  • onvoldoende of schortende communicatie over de wederzijdse eisen/behoeften
  • cultuurverschil tussen “vroeger”(opleider) en “nu”(aios).

Mediation

Als het tot een conflict tussen de opleider en de aios gekomen is, is het doel van mediation om door middel van een constructief gesprek de communicatie weer op gang te krijgen en onuitgesproken kwesties boven tafel. In een besloten, vertrouwelijke omgeving waarin het besprokene binnenskamers blijft, tenzij daar onderling andere afspraken over gemaakt worden. Er kan een oplossing gevonden worden voor het conflict tussen de opleider(s) en aios, terwijl tegelijkertijd de relatie hersteld wordt.

Procesbegeleiding | Heidag

Om conflicten te voorkómen en in het kader van een optimale werksfeer, is de samenwerking van opleiders en aios een goed onderwerp om eens tijdens een heidag te bespreken. Zie hiernaast.

Individuele conflict coaching

Naast of los van een gezamenlijk gesprek, kan individuele conflict coaching een uitkomst zijn, om zodoende zelf een manier te vinden om met de (conflict)situatie om te gaan. In een paar gesprekken komt u er achter hoe het komt dat de interactie met de ander niet loopt. Wat u er eventueel aan kan veranderen en hoe dat ook het gedrag van de ander zal beïnvloeden. Dit geeft inzicht en rust, waardoor u uw energie weer in andere zaken kunt steken. Daarnaast maakt het u conflictvaardiger voor de toekomst.