“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

In welke situaties kan ik aan mediation denken?

In de ideale situatie denkt de directeur/eigenaar, HR manager of hoofd P&O, leidinggevende of teamvoorzitter aan mediation, zodra een -potentieel- conflict zich voordoet.

Opdat de mediator met hem of haar kan overleggen of en in hoeverre het zinnig is een mediation te beginnen (020-8896585). Vóór een conflict ver geëscaleerd is, is een terugkeer naar een goede onderlinge relatie het makkelijkst. Zie ook: “re-integratie bij burn-out ; waarin de inzet van mediation als aanvulling op het “arbo-traject” wordt beschreven.

Het belangrijkste signaal voor bijvoorbeeld HR is het moment van dossieropbouw. Op zo’n moment besef je goed dat er iets aan de hand is, want een dossier bouw je op met een reden.

Andere indicaties:

een lastige situatie eens willen doorspreken met een onafhankelijke derdeconflict in een maatschap, afdeling of team, tussen werkgever en werknemer, tussen zakenpartnersdiscussies tussen medewerkers slepen al jaren; er wordt steeds vaker ziek gemeldhet voorkomen van verdere escalatie in een –potentieel- conflict. Inmenging van een derde (buiten het bedrijf) werkt goed om alle onderwerpen die er toe doen te besprekenpartijen willen een snelle oplossing die zij zelf vorm kunnen geven en vrezen reputatieschade (vertrouwelijkheid belangrijk).

Met regelmaat worden wij pas ingeschakeld nádat een juridische procedure gestart is. In plaats van dat de rechter één van beide gelijk geeft en de ander nul op het rekest krijgt, verwijst hij of zij door naar de mediator, om onder begeleiding met elkaar te bespreken hoe het conflict heeft kunnen ontstaan, maar natuurlijk vooral om een oplossing te vinden waar beide achterstaan.

Een gang naar de rechter kost veel geld, energie en tijd, terwijl het resultaat niet altijd bevredigend is. Vergroesen Mediation bemiddelt regelmatig conflicten die via de rechter worden doorverwezen; in dat geval ziet ook de rechter meer heil in mediation.

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation