“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Mediation of teamcoaching in de gezondheidszorg voor herstel van vertrouwen

Wrijving in praktijken, teams en vakgroepen ontstaat onder meer door gebrek aan erkenning, dominantie van één of meerdere collega’s of verschil in visie. Doorgaans wordt hier wegens gebrek aan tijd en feedbackvaardigheden weinig of geen aandacht aan besteed. Begrijpelijk, maar op den duur gaat het toch altijd knellen, (ervaar ik in mijn praktijk). Herstel van vertrouwen is dan belangrijk en mediation of teamcoaching in de gezondheidszorg werpt altijd zijn vruchten af. 

Een medisch professional is (vaak) solistisch, autonoom en individueel verantwoordelijk voor zijn/haar patiënt.  Daarnaast ook collega en teamspeler, onderdeel van een MSB of coöperatie en zich verhoudend tot de RvB.

Pas als er een duidelijk geval van bijvoorbeeld disfunctioneren naar buiten lekt en de patiëntenzorg onomstotelijk in gevaar komt, wordt er ingegrepen. Dit zijn de gevallen die in de pers komen, het topje van de ijsberg. Dat zijn ook de gevallen waarin het moment voor een kansrijke begeleiding al gepasseerd is.

Eigenlijk kan je al aan mediation of teamcoaching denken op het moment dat je de volgende symptomen herkent:

Irritatie tijdens overleg (wegens dominantie van één persoon bijv., je niet gehoord voelen);
Afspraken worden niet nageleefd;
Minder goed functioneren en daar niet op aangesproken kunnen worden;
Coalitievorming in een team/vakgroep;
Elkaar vermijden, aannames bezigen;
Geen overeenstemming over noodzakelijke veranderingen of aanpak kunnen bereiken.

Dan hoeft er nog geen hooglopend conflict te zijn, maar er kan wel wat verbeterd worden. En de tussenkomst van een onafhankelijke derde die zorgt dat zaken gesignaleerd en benoemd kunnen worden, helpt op weg. Er wordt afgesproken dat alles wat besproken wordt,  binnenskamers blijft, om vrijuit te kunnen praten en eventuele reputatieschade te voorkomen. Daarnaast spreek je met elkaar af dat er tijdens de begeleiding geen acties worden ondernomen die het proces kunnen tegenwerken.

Een greep uit de “problemen” waarvoor mediation of teamcoaching werkt;

Het verbeteren van de samenwerking in een team of vakgroep. Herstel van vertrouwen. Met elkaar bespreken waar je als groep voor staat en wat je al goed doet. Wat er nog beter kan. Hoe reageert men op elkaar en waarom? Vaak zijn misverstanden de reden waarom het vertrouwen in elkaar verloren is. Als deze bespreekbaar worden gemaakt, ligt de weg open voor een constructieve taakverdeling en samenwerking.
Het verbeteren van de besluitvorming in vergaderingen. Zorgen dat iedereen gehoord wordt, dat besluiten gedragen en uitgevoerd worden. Dan kunnen er stappen genomen worden!
Verbeteren van de verhouding tussen opleiders en aio’s. Transparantie en communicatie zijn hier belangrijk in geval van conflict. Ook voor de rest van de afdeling.
Het herstellen van de communicatie met een zieke werknemer die thuis zit wegens conflict of burn-out. Ook bij burn-out zijn het vaak niet alleen fysieke belemmeringen die spelen.
Het omgaan in de vakgroep met een collega die te maken heeft met een calamiteit en/of tuchtklacht.

Niet alleen tijdsdruk houdt medische professionals tegen om hun functioneren (als groep) onder ogen te zien, ik merk ook dat er niet graag erkend wordt dat er een conflict is. Een conflict klinkt wel erg “zwaar”, terwijl men denkt dat het niet urgent genoeg is om hier tijd in te investeren. Doe je dat wél, dan realiseer je je wat het doet met jouw functioneren en dat van anderen om je heen. En dat herstel van vertrouwen een voorwaarde is om goed met elkaar te kunnen samenwerken.

Een mediation behelst doorgaans individuele gesprekken met betrokkenen en 2 à 3 gezamenlijke bijeenkomsten. Het tijdsbestek is gemiddeld  5 weken (tussen 2 personen) of 3 maanden (in een team, praktijk of maatschap). Als mediator schep ik een veilig klimaat waarin constructief overleg mogelijk wordt en zodoende weet u in relatief korte tijd waar u staat en hoe u samen wel of niet verder kunt.

Zie ook: “teamcoaching”. En onder “voorbeeldzaken”

Mocht u uw situatie eens willen bespreken, bel mij dan op: 020-8896585 (kantoor)  of mobiel: 06 23260091. Ik help u graag op weg.

Gabrielle Vergroesen

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation