.

“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Cliënt-ervaringen

Cliënt ervaringen

Enkele referenties:

Chirurg gefuseerde maatschap: "Onder jullie begeleiding heb ik nu eindelijk  het gevoel dat we verder komen". Deze maatschap (20+) had al een coachingstraject achter de rug (ruim een half jaar), maar het onderlinge vertrouwen was niet verbeterd. Wij hebben ons op de "onderstroom" geconcentreerd en een begin gemaakt van waardering voor elkaars kwaliteiten (in twee maanden; 3 bijeenkomsten). Vervolgens komt het er op aan de ingezette positieve koers te bestendigen.

Partner Advocatenmaatschap": "Dank en waardering voor de wijze waarop je de sessie van gisteren hebt geleid. Je hanteerde een meer verbindende stijl, waardoor we er niet aan ontkwamen ook vriendelijke dingen te zeggen over elkaar. Dat was goed, dat was prima eigenlijk."

Medisch specialist vakgroep: "Ik vond het een zinvolle bijeenkomst, er was een open sfeer. We hebben dingen met elkaar besproken waar we normaal in de waan van de dag aan voorbij gaan die wel degelijk relevant zijn en die mij inzicht hebben gegeven in waarom mijn collega’s doen zoals ze doen. Je stelde goede vragen en structureerde de bijeenkomst wel, maar liet ons vooral aan het woord. Vanuit mezelf kan ik zeggen dat je de juiste ruimte geboden hebt om meer van mijn “Ik” te begrijpen en dat we dichter bij elkaar gekomen zijn."

Direkteur Groot Aandeelhouder: "Voor ons bestuursconflict hebben wij Gabrielle Vergroesen gekozen, omdat zij professionaliteit en kennis van zaken combineert met een persoonlijke aanpak die getuigt van echte interesse en begrip voor de belangen die spelen." 

HR Manager: "Hartelijk dank voor je hulp. Het was een moeilijke casus en zonder jouw hulp denk ik niet dat we dit hadden kunnen bereiken. Daarvoor was er tussen partijen te veel gebeurd."
 
HR Manager van een multinational:  "Wij hadden te maken met een werknemer, die zich wegens een arbeidsconflict ziek gemeld had. Gabriëlle Vergroesen heeft een kort en krachtig traject ingezet, waarbij voor alle betrokkenen duidelijk werd wat de mogelijkheden waren. Dit heeft er voor gezorgd dat de rust terugkeerde op de afdeling en dat wij ons weer konden concentreren op onze "core business". Wij hebben haar betrokkenheid als plezierig en professioneel ervaren en zouden haar, als het nodig mocht zijn, wéér inhuren. "
  
Fysiotherapeut:  "Na een eindeloze gang  naar de rechtbank vanwege een gegeven ontslag op staande voet wees de laatste rechter mij op het nut van mediation. Daar was voor beide partijen wat te winnen wat niet in een rechterlijke uitspraak beklonken kon worden. Met de hulp van Gabrielle, een bijzonder prettige en zakelijke mediator, stond ik na 3 sessies flabbergasted handen te schudden met de andere partij: de zaak was besproken en onderling geregeld! Zij kregen een betalingsregeling waardoor zij niet failliet zouden gaan, en ik kreeg een ontheffing van het concurrentiebeding, waardoor ik de patiënten weer kon behandelen, die al 1,5 jaar zaten te wachten op het beëindigen van het conflict. Dank zij Gabrielle is dit voor alle partijen tot een bevredigende oplossing gekomen. Ik kan haar dan ook ten zeerste aanbevelen!"
  
Directeur Werkend Nederland Gezond: "Wij hebben Vergroesen Mediation ingehuurd om onderling goede afspraken te maken over onze V.o.F. in oprichting. Tijdens de gesprekken zorgde Gabriëlle voor de juiste input op het juiste moment. Door haar scherpe inzicht bracht ze verrassende onderwerpen naar voren waar wij ter plekke onder haar begeleiding over konden discussiëren en beslissingen konden nemen.
Onder haar strakke begeleiding werd het proces in juiste banen geleid, wat resulteerde in een aangepast V.o.F. contract, waar wij ons als compagnons volledig in kunnen vinden. Tevens waren alle punten naar beider tevredenheid afgehandeld.
Wij bevelen Vergroesen Mediation dan ook van harte aan om mogelijke conflicten te voorkomen".
 
 
MENU