Conflict in de maatschap?

Met het oog op samenwerkingsvormen zoals maatschappen en vakgroepen, zie ik met regelmaat artsen (en advocaten of andere professionals) die ooit met veel enthousiasme samen zijn gaan werken en toch op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen. Als daar niets aan gedaan wordt, ontstaat er een conflict in de maatschap. Er is bijvoorbeeld onenigheid […]

Op welk moment schakelt u een mediator in?

In mijn werk als mediator valt mij het volgende op: hoe groter het bedrijf, hoe meer er georganiseerd is op het gebied van interne conflictbemiddeling. En; gek genoeg, hoe moeilijker een oplossing te vinden is. Het klinkt tegenstrijdig; deze bedrijven doen er alles aan om het conflict in goede banen te leiden. Er vinden gesprekken […]

Hoe werkt dat, een verwijzing naar mediation door de Rechtbank

Vergroesen Mediation bemiddelt regelmatig bij zaken die door de rechtbank doorverwezen worden. Dit betekent dat partijen bij de rechter geweest zijn (de zaak heeft gediend), maar de rechter vindt, gelet op de aard van het conflict, mediation een beter middel voor een oplossing dan een rechterlijke uitspraak. Vaak is er dan sprake van een zakelijke- […]

Vertrouwelijkheid en geheimhouding in mediation

Één van de wellicht meest belangrijke aspecten waarin mediation zich onderscheidt van een juridische procedure voor de rechter, is de vertrouwelijkheid van mediation. Wat wordt hiermee bedoeld? Op alles wat de mediation betreft, rust geheimhoudingsplicht. Dit gaat over alles wat in de mediation-gesprekken of telefonisch wordt besproken en alles wat vastgelegd wordt in verslagen of […]

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation