“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Team coaching

Tijdens team coaching, bij aanvang van een samenwerkingsverband of later, als “APK”, help ik een vakgroep, bestuur of maatschap om (weer) doelmatig en in goed vertrouwen met elkaar te functioneren. Met de ervaring dat wanneer de basis goed geregeld is, de kans op toekomstige conflicten kleiner is.

Als er gedoe is, gaat het vaak om issues als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies leeft er een gevoel van “los zand”. En in gemiddeld twee à drie bijeenkomsten kan ik daar een constructieve aanzet tot positieve verandering in brengen.

Cliënten: collega’s die intensief met elkaar samenwerken, zoals grote, gefuseerde maatschappen/vakgroepen, besturen, partners advocatenkantoren en equity partners.

Team coaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met verschillende karakters, talenten en eigenaardigheden. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega’s. Juist dan is het goed om op tijd te investeren in een goede sfeer waarin je jezelf kunt zijn en elkaar kunt aanspreken zonder animositeit. Ruimte krijgen om je mening te kunnen geven en open en eerlijk te kunnen zijn, zonder daarop afgerekend te worden; een sfeer van psychologische veiligheid. Uitgaan van goede intenties, rekening houden met elkaar, individuele verschillen en kwaliteiten kunnen erkennen, waarderen en inzetten is de crux.

Onder meer Google heeft een aantal jaar geleden onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat niet de individuele expertises, maar de sfeer bepalend is voor een optimaal presterend team. Een psychologisch veilig team is de aanjager van creativiteit, vitaliteit en innovatiekracht.

In mijn begeleiding van teams focus ik vooral op de onderlinge interactie.  Wat gebeurt er tussen mensen  waardoor het gedoe ontstaat en wat ervaren zij gemeenschappelijk?  

Bij systemische coaching onderzoeken we hoe de interactie in het team beïnvloed wordt door patronen die het ervaren probleem in stand houden en hoe dit van invloed is op individuele situaties. En vooral; hoe je hier beweging in kunt krijgen. In een negatief patroon ontstaat in interactie met de ander van beide kanten meer-van-hetzelfde-gedrag, in de hoop dat de ander “het eindelijk eens gaat begrijpen”. Inzicht in welke patronen spelen helpt.

Daarnaast gaat een systemische aanpak er van uit dat iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in zowel het in stand houden van de huidige situatie als de mogelijkheid om daar verandering in te bewerkstelligen. Er is niet één “schuldige”, maar de groep als geheel is in een negatieve spiraal beland. Een positieve verandering is dan ook niet afhankelijk van één of enkele individuen, maar van ieders persoonlijke bijdrage in de groep als geheel. En ook dat werkt mee aan de groepscohesie.

In een mix van ontregelende werkvormen en gesprekken zullen we hiermee aan de slag gaan. En zodra het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbetert, wordt het veel gemakkelijker om ook inhoudelijke zaken zoals besluitvorming, taakverdeling en toekomstvisie met elkaar te bespreken.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan een systemische aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. 

Deze oplossingsgerichte aanpak is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd én voor grotere teams (ca. 10-20 pp). Na een kennismaking waarin het wederzijdse commitment wordt besproken, ziet een begeleiding er doorgaans zo uit: vanuit individuele voorgesprekken, inzicht in wat speelt (diagnose/hypothese patronen), gerichte vervolgacties en borging daarvan. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. Als het lukt, besteed ik graag één dagdeel aan een verrassende team-activiteit.

Afsluitende opmerkingen na coaching vakgroep: “Je creëert een veilige sfeer waarin we elkaar feedback durfden te geven. Jouw positieve aanpak waarin ook aandacht is voor wat goed gaat, draagt daar aan mee. We hebben veel met elkaar gedeeld (zowel verdriet als plezier) en begrijpen elkaar nu beter. Je bent prettig flexibel in je programma en past deze aan als de situatie daar om vraagt; dank!” 

Zie ook: Voorbeeldzaken

En: Referenties

Team coaching in heidagen.

In een gangbare “heidag” worden één of twee dagdelen besteed aan één of twee van onderstaande onderwerpen.  Alles vertrouwelijk, in een veilige en informele sfeer. 

Onderwerpen die hierbij regelmatig aan de orde komen zijn:

  • Hoe worden wij van “los zand” na de fusie (weer) één team?
  • Hoe kunnen wij elkaar constructief aanspreken op gedrag? Welk effect heeft ieders gedrag op de groep?
  • hoe versterken wij het onderlinge vertrouwen?
  • Hoe waarderen we elkaars verschillen en benutten we elkaars kwaliteiten optimaal?
  • hoe willen wij ons profileren (bv) in het ziekenhuis en daarbuiten?
  • Er is “oud zeer” en dat willen we bespreken en oplossen.

Bel of mail mij voor overleg over begeleiding in (onder meer) één van bovengenoemde situaties (020-8896585) en hoe deze er in jullie geval uit zou kunnen zien.

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien je een samenwerking met een zakenpartner start, wil je vooraf goed doorspreken of visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. 

Relevante ervaring: ik heb jarenlang als onder meer credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het to the point geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. Lees ook de Blog: “Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator/coach”.

Contact

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb