“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Teamcoaching

Tijdens teamcoaching, bij aanvang van een samenwerkingsverband of later, als “APK”, help ik uw vakgroep, bestuur of maatschap om doelmatig en in goed vertrouwen met elkaar te functioneren. Met de ervaring dat wanneer de basis goed geregeld is, de kans op toekomstige conflicten kleiner wordt.

Als er “gedoe”is, gaat het vaak om issues als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies leeft er een gevoel van “los zand”. En in gemiddeld twee à drie bijeenkomsten kan ik daar een constructieve aanzet tot positieve verandering in brengen.

Cliënten: professionals die op op elkaar aangewezen zijn, zoals grote, gefuseerde maatschappen/vakgroepen, partners advocatenkantoren, equity partners, (para-)medische praktijken.

Teamcoaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega’s. Juist dan is het goed om op tijd te investeren in goede afstemming en communicatie en een plezierige sfeer waarin je jezelf kunt zijn en elkaar kunt aanspreken zonder animositeit. Ruimte krijgen om je mening te kunnen geven en open en eerlijk te kunnen zijn, zonder daarop afgerekend te worden; een sfeer van psychologische veiligheid. Individuele verschillen en kwaliteiten erkennen, waarderen en inzetten is de crux.

Het bedrijf Google heeft onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat de sfeer bepalend is voor een optimaal presterend team. Een psychologisch veilig team is de aanjager van creativiteit, vitaliteit en innovatiekracht.

In mijn begeleiding van teams focus ik op herstel van vertrouwen en richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge interactie, aannames en overtuigingen. Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die verlammende patronen omgebogen worden? Deze aanpak maakt dat de “schuld” niet bij één persoon neergelegd wordt, waardoor een gevoel van opluchting en hoop ontstaat (“mijn maten zijn de kwaadste niet, misschien kan het toch weer goed komen”). Als het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbetert, wordt het veel gemakkelijker om inhoudelijke zaken zoals besluitvorming, taakverdeling en toekomstvisie met elkaar te bespreken.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan een systemische aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. Hoe houden we rekening met elkaar, gunnen we elkaar wat, gebruiken we ieders talenten, erkennen we de verschillen?

Deze oplossingsgerichte aanpak is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd én voor grotere teams (ca. 10-20 pp). Na een kennismaking waarin het wederzijdse commitment wordt besproken, ziet een begeleiding er doorgaans zo uit: vanuit individuele voorgesprekken, onderzoek naar wat speelt (diagnose/hypothese patronen- advies), vervolgactie in overleg en borging daarvan. Dit komt neer op circa drie bijeenkomsten, waarbij één dagdeel (in overleg) kan worden besteed aan een verrassende team-activiteit. 

Teamcoaching in heidagen.

In een gangbare “heidag” worden één of twee dagdelen besteed aan één of twee van onderstaande onderwerpen.  Alles vertrouwelijk, in een veilige en informele sfeer. 

Onderwerpen die hierbij regelmatig aan de orde komen zijn:

  • Hoe worden wij van “los zand” na de fusie (weer) één team?
  • Benutten wij onze aanwezige kwaliteiten optimaal en komt ieder tot zijn recht?
  • Hoe kunnen wij elkaar constructief aanspreken op gedrag? Welk effect heeft mijn gedrag op de groep?
  • Waar willen wij over 5 jaar staan?
  • Hoe kunnen wij onze vergadercultuur verbeteren, opdat besluiten écht gedragen worden?
  • Hoe herstellen wij het onderlinge vertrouwen?
  • Er is “oud zeer” in de vakgroep en we willen dat op een constructieve manier bespreken om weer vooruit te kunnen kijken.

 

Bel of mail mij voor meer informatie over teamcoaching in één van bovengenoemde situaties (020-8896585) en hoe deze er in uw geval uit zou kunnen zien.

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien u een samenwerking met een zakenpartner start, wilt u vooraf goed doorspreken of uw visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help u graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. 

Relevante ervaring: ik heb jarenlang als credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het to the point geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. Lees ook de Blog: “Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator”.

Contact

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb