“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Team coaching

Vergroesen Mediation, gestart in 2010, is van oorsprong een mediation praktijk, gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. 

Liefst voorkóm je conflicten.  Daarom help ik al jaren als coach en onafhankelijke derde, een team, bestuur of maatschap om (nog) beter te functioneren. Hoe houden we rekening met elkaar, gunnen we elkaar wat, waarderen en benutten we ieders talenten, accepteren we de verschillen? Bij aanvang van een samenwerking, bij een fusie of later, als “APK”. Wanneer de basis goed geregeld is, wordt de kans op toekomstige conflicten kleiner.

Uiteindelijk is coaching de meest kostenbesparende en toekomstbestendige manier van conflictmanagement. Dit doe ik veel voor intensief samenwerkende collega’s die op elkaar aangewezen zijn, zoals medici, advocaten en besturen. In veel samenwerkingsissues gaat het om zaken als geschonden vertrouwen, gebrek aan waardering, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies gaat het onder meer om gevoelens van los zand, het gevoel “overgenomen” te zijn en ook vaak oud zeer wat niet besproken en/of opgelost is.

Dan is het belangrijk om lastige gesprekken met elkaar aan te gaan en niet te verzanden in óver elkaar spreken in plaats van mét elkaar. Om het onderling vertrouwen te versterken in een open, positieve aanpak die ruimte en structuur geeft voor wezenlijke gesprekken.

Zie ook: “referenties”.

Met begrip voor ieders agenda, zijn mijn trajecten kort, variërend van een halve (hei-)dag tot enkele bijeenkomsten.

Ik heb veel ervaring met: collega’s die zonder hiërarchie intensief met elkaar samenwerken, zoals (grote) gefuseerde maatschappen/vakgroepen, besturen, partners advocatenkantoren en equity partners.

Team coaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de komst van nieuwe collega’s.

Ik heb sinds 2010 veel teams en besturen begeleid, die het tot voorheen, vaak onbewust, niet goed lukte progressie te maken op het vlak van het onderlinge vertrouwen. Zij kunnen prima “een biertje drinken met elkaar” (hoor ik vaak), maar als zij het eens moeten worden over lastige onderwerpen, lopen ze vast.

In mijn begeleiding focus ik op versterking van dat onderlinge vertrouwen en richt ik de aandacht met name op de interactie in de groep. Hoe reageert men op elkaar (gedrag), welke aannames leven er over en weer en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat er zoveel goede intenties sneuvelen? 

Welke patronen houden het ervaren probleem in stand? En vooral; hoe kan je hier beweging in krijgen?

Als je elkaar werkelijk vertrouwt, kunnen stevige discussies prima gevoerd worden. Als dan ook nog ieders argumenten meegenomen worden, zal iedereen zich betrokken voelen. Dan zal ook iedereen zich verantwoordelijk voelen voor de genomen besluiten. En als dat allemaal gebeurt, gaat het ook lukken om elkaar zonder gedoe te houden aan de gedragen afspraken. 

Dit klinkt wellicht heel logisch, maar het zijn issues waar veel teams mee worstelen. En waar je samen aan kan gaan werken. 

Onder meer Google heeft onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. Aanleiding was het fenomeen dat teams van experts die met zorg bij elkaar gebracht waren om een divers en professioneel team te vormen, regelmatig niet tot succesvolle teamresultaten kwamen. Een van de belangrijkste bevindingen was dat het niet zozeer uitmaakte wíé er in het team deelnam. Wat een groot verschil maakte was hóé het team als geheel met elkaar gewend was om te gaan. Niet de individuele kwaliteiten van een teamlid zijn bepalend voor het succes van het team, maar een omgeving waarin verschillen van mening zonder animositeit besproken kunnen worden. Waarin je kunt vertrouwen op de goede intenties van je collega’s en zij uitgaan van de jouwe. 

Mijn systemische aanpak gaat er van uit dat iedereen in het team een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in zowel het in stand houden van de huidige situatie als de mogelijkheid om daar verandering in te bewerkstelligen. Deze aanpak maakt dat de “schuld” niet bij één persoon neergelegd wordt, en een positieve verandering dus ook niet afhankelijk is van één of enkele individuen, maar van ieders persoonlijke bijdrage in de groep als geheel. En ook dat werkt mee aan de groepscohesie. Net zoals het erkennen, accepteren (tot op zekere hoogte) en benutten van de onderlinge verschillen. 

Een begeleiding ziet er in het kort zo uit: individuele input van de teamleden aan de hand van enkele vragen, 2 à 3 bijeenkomsten met gesprekken en acties en borging daarvan. 

In onderling overleg stellen we vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. 

Afsluitende opmerkingen na team coaching: “Je creëert een veilige sfeer waarin we elkaar feedback durfden te geven en lastige punten besproken hebben. Jouw positieve aanpak waarin ook aandacht is voor wat goed gaat, draagt daar aan mee. We hebben veel met elkaar gedeeld (zowel verdriet als plezier) en begrijpen elkaar nu beter. Je bent prettig flexibel in je programma en past deze aan als de situatie daar om vraagt; dank!” 

Lees ook: Begeleiding/coaching van een advocaten maatschap

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb
 

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien je een samenwerking met een zakenpartner start, wil je vooraf goed doorspreken of visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. Voor de eventuele juridische uitwerking van afspraken kan ik in overleg verwijzen naar gespecialiseerde advocaten en financieel adviseurs.

Relevante ervaring: ik heb jarenlang als onder meer credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het to the point geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. 

Contact

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation