“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Team coaching

Tijdens team coaching, bij gedoe, bij aanvang van een samenwerkingsverband of later, als “APK”, help ik een vakgroep, bestuur of maatschap om (weer) doelmatig en in goed vertrouwen met elkaar samen te werken. Met de ervaring dat wanneer de basis goed geregeld is, de kans op toekomstige conflicten kleiner is.

Als er gedoe is, gaat het vaak om issues als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies leeft er een gevoel van “los zand”. En in gemiddeld twee à drie bijeenkomsten kan ik daar een constructieve aanzet tot positieve verandering in brengen.

Cliënten: collega’s die intensief met elkaar samenwerken, zoals grote, gefuseerde maatschappen/vakgroepen, besturen, partners advocatenkantoren en equity partners.

Team coaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de komst van nieuwe collega’s.

Ik begeleid met regelmaat teams of besturen, die het tot voorheen, vaak onbewust, niet goed lukte progressie te maken op het vlak van het onderlinge vertrouwen. Zij kunnen prima “een biertje drinken met elkaar” (hoor ik vaak), maar als zij het eens moeten worden over lastige onderwerpen, lopen ze vast.

In mijn begeleiding focus ik op versterking van dat onderlinge vertrouwen en richt ik de aandacht met name op de interactie in de groep. Hoe reageert men op elkaar, welke aannames leven er over en weer en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat er zoveel goede intenties sneuvelen? 

En ook: welke patronen houden het ervaren probleem in stand? En vooral; hoe kan je hier beweging in krijgen?

Als je elkaar werkelijk vertrouwt, kunnen stevige discussies prima gevoerd worden. Als dan ook nog ieders argumenten meegenomen worden, zal iedereen zich betrokken voelen. Dan zal ook iedereen zich verantwoordelijk voelen voor de genomen besluiten. En als dat allemaal gebeurt, gaat het ook lukken om elkaar zonder gedoe te houden aan de gedragen afspraken. 

Dit klinkt wellicht heel logisch, maar het zijn issues waar veel teams mee worstelen. En waar je samen aan kan gaan werken. Belangrijk daarbij is de kunst om elkaars goede intenties te (willen/kunnen) zien.

Onder meer Google heeft onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat niet (alleen) de individuele kwaliteiten, maar vooral de ervaren psychologische veiligheid bepalend is voor een optimaal presterend team. Een omgeving waarin je kunt vertrouwen op de goede intenties van je collega’s en zij uitgaan van de jouwe. Waarin verschillen van mening zonder animositeit besproken kunnen worden.

Mijn systemische aanpak gaat er van uit dat iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in zowel het in stand houden van de huidige situatie als de mogelijkheid om daar verandering in te bewerkstelligen. Deze aanpak maakt dat de “schuld” niet bij één persoon neergelegd wordt, en een positieve verandering dus ook niet afhankelijk is van één of enkele individuen, maar van ieders persoonlijke bijdrage in de groep als geheel. En ook dat werkt mee aan de groepscohesie. Net zoals het erkennen, accepteren (tot op zekere hoogte) en benutten van de onderlinge verschillen. 

Een begeleiding ziet er in het kort zo uit: individuele input van de teamleden, inzicht verdiepen in de pijnpunten, gesprekken en acties ter verbetering en borging daarvan. In gemiddeld 2 à 3 bijeenkomsten wordt doorgaans een goed resultaat behaald. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. 

Afsluitende opmerkingen na team coaching: “Je creëert een veilige sfeer waarin we elkaar feedback durfden te geven en lastige punten besproken hebben. Jouw positieve aanpak waarin ook aandacht is voor wat goed gaat, draagt daar aan mee. We hebben veel met elkaar gedeeld (zowel verdriet als plezier) en begrijpen elkaar nu beter. Je bent prettig flexibel in je programma en past deze aan als de situatie daar om vraagt; dank!” 

Lees ook: team coaching medische fusie vakgroep

En meer bij: Voorbeelden

En: Referenties

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb
 

Team coaching in heidagen.

In een gangbare “heidag” worden één of twee dagdelen besteed aan één of twee van onderstaande onderwerpen.  Alles vertrouwelijk, in een veilige en informele sfeer. 

Onderwerpen die hierbij regelmatig aan de orde komen zijn:

  • Hoe worden wij van “los zand” na de fusie (weer) één team?
  • Hoe bespreken we ook lastige onderwerpen goed met elkaar?
  • Hoe kunnen wij elkaar constructief aanspreken op gedrag? Welk effect heeft ieders gedrag op de groep?
  • hoe versterken wij het onderlinge vertrouwen?
  • hoe willen wij ons profileren (bv) in het ziekenhuis en daarbuiten?
  • Er is “oud zeer” en dat willen we bespreken en oplossen.

 

Bovenstaande onderwerpen kunnen in 1 begeleiding al positief resultaat geven. Als het een probleem is wat al lang speelt en op vele fronten effect heeft, raad ik aan om na afloop in overleg een haalbaar vervolg te bespreken. Om wat extra tijd te investeren in commitment aan- en oefening van onderling nieuw gedrag. 

Wil je even overleggen over begeleiding in (onder meer) één van bovengenoemde situaties en hoe deze er in jullie geval uit zou kunnen zien?

Bel me op 020-8896585 (kantoor) of 06 23260091 (mobiel).

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien je een samenwerking met een zakenpartner start, wil je vooraf goed doorspreken of visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. Voor de eventuele juridische uitwerking van afspraken kan ik in overleg verwijzen naar gespecialiseerde advocaten en financieel adviseurs.

Relevante ervaring: ik heb jarenlang als onder meer credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het to the point geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. Lees ook de Blog: “Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator/coach”.

Contact