“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Teamcoaching

Tijdens teamcoaching, bij aanvang van een samenwerkingsverband of later, als “APK”, help ik een vakgroep, bestuur of maatschap om doelmatig en in goed vertrouwen met elkaar te functioneren. Met de ervaring dat wanneer de basis goed geregeld is, de kans op toekomstige conflicten kleiner is.

Als er gedoe is, gaat het vaak om issues als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies leeft er een gevoel van “los zand”. En in gemiddeld twee à drie bijeenkomsten kan ik daar een constructieve aanzet tot positieve verandering in brengen.

Cliënten: professionals die op op elkaar aangewezen zijn, zoals grote, gefuseerde maatschappen/vakgroepen, partners advocatenkantoren en equity partners.

Teamcoaching - herstel van vertrouwen - systemische aanpak

Een team bestaat uit leden met verschillende karakters, talenten en eigenaardigheden. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega’s. Juist dan is het goed om op tijd te investeren in een goede sfeer waarin je jezelf kunt zijn en elkaar kunt aanspreken zonder animositeit. Ruimte krijgen om je mening te kunnen geven en open en eerlijk te kunnen zijn, zonder daarop afgerekend te worden; een sfeer van psychologische veiligheid. Uitgaan van goede intenties, rekening houden met elkaar, individuele verschillen en kwaliteiten erkennen, waarderen en inzetten is de crux.

Het bedrijf Google heeft onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat de sfeer bepalend is voor een optimaal presterend team. Een psychologisch veilig team is de aanjager van creativiteit, vitaliteit en innovatiekracht.

In mijn begeleiding van teams focus ik op herstel van vertrouwen en richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge interactie en het wegnemen van aannames en overtuigingen.

Bij systemische coaching onderzoeken we hoe de interactie in het team beïnvloed wordt door patronen die het ervaren probleem in stand houden en hoe dit van invloed is op individuele situaties. En vooral; hoe je hier beweging in kunt krijgen. Een systemische aanpak gaat er van uit dat iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in zowel het in stand houden van de huidige situatie als de mogelijkheid om daar verandering in te bewerkstelligen.

Dat een positieve verandering dus ook niet afhankelijk is van één of enkele individuen, maar van ieders persoonlijke bijdrage in de groep als geheel. En ook dat werkt mee aan de groepscohesie.

In een mix van ontregelende werkvormen en gesprekken zullen we hiermee aan de slag gaan. En zodra het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbetert, wordt het veel gemakkelijker om ook inhoudelijke zaken zoals besluitvorming, taakverdeling en toekomstvisie met elkaar te bespreken.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan een systemische aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. 

Deze oplossingsgerichte aanpak is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd én voor grotere teams (ca. 10-20 pp). Na een kennismaking waarin het wederzijdse commitment wordt besproken, ziet een begeleiding er doorgaans zo uit: vanuit individuele voorgesprekken, inzicht in wat speelt (diagnose/hypothese patronen), gerichte vervolgacties en borging daarvan. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. Als het lukt, besteed ik graag één dagdeel aan een verrassende team-activiteit.

Afsluitende opmerkingen na coaching vakgroep: “Je creëert een veilige sfeer waarin we elkaar feedback durfden te geven; je positieve aanpak waarin ook aandacht is voor wat goed gaat, draagt daar aan mee. We hebben veel met elkaar gedeeld (zowel verdriet als plezier) en begrijpen elkaar nu beter. Je bent prettig flexibel in je programma en past deze aan als de situatie daar om vraagt; dank!” 

Zie ook: Voorbeeldzaken

En: Cliënt-ervaringen

Teamcoaching in heidagen.

In een gangbare “heidag” worden één of twee dagdelen besteed aan één of twee van onderstaande onderwerpen.  Alles vertrouwelijk, in een veilige en informele sfeer. 

Onderwerpen die hierbij regelmatig aan de orde komen zijn:

  • Hoe worden wij van “los zand” na de fusie (weer) één team?
  • Er is “oud zeer” in de vakgroep en we willen dat op een constructieve manier bespreken om weer vooruit te kunnen kijken.
  • Hoe kunnen wij elkaar constructief aanspreken op gedrag? Welk effect heeft mijn gedrag op de groep?
  • Benutten wij onze aanwezige kwaliteiten optimaal en komt ieder tot zijn recht?
  • Hoe kunnen wij onze vergadercultuur verbeteren, opdat besluiten écht gedragen worden?

 

Bel of mail mij voor overleg over teamcoaching in (onder meer) één van bovengenoemde situaties (020-8896585) en hoe deze er in jullie geval uit zou kunnen zien.

Gespreksleiding bij aanvang: VoF of maatschap in oprichting.

Indien u een samenwerking met een zakenpartner start, wilt u vooraf goed doorspreken of uw visie, inzet en toekomstverwachtingen overeen komen.  In mijn dagelijkse praktijk zie ik op welke fronten het mis kan gaan en ik help u graag om dit te voorkomen. Onder mijn begeleiding worden heikele punten besproken en afspraken vastgelegd. 

Relevante ervaring: ik heb jarenlang als onder meer credit analist bij ING buitenlandse bedrijven beoordeeld op kredietwaardigheid en profitability, zodat ik begrijp wat van belang is om een gezond bedrijf te runnen. Daarnaast heb ik een paar jaar in de advocatuur gewerkt als opleider en mentor. Kenmerkend voor mijn stijl van werken is het to the point geven van sturing, met respect voor de persoonlijkheid en autonomie van betrokkenen. Lees ook de Blog: “Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator/coach”.

Contact

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb