“Optimale samenwerking vraagt om alle hens aan dek.”

Begeleiding partners in maatschap of bestuur

Als partners in een maatschap of bestuur wil je een conflict liefst voorkomen en als dat niet lukt, een escalatie vóór zijn.  Mediation brengt de communicatie weer op gang en kan onuitgesproken kwesties boven tafel krijgen. Daarnaast hou je daarmee een beslissing in eigen hand. Doorgaans is er een zwaarwegend gezamenlijk belang en wil iedereen snel weten waar hij/zij aan toe is. In korte tijd de zakelijke relatie redden en voortzetten of ontbinden.

Ik begeleid met regelmaat onderhandelingen, waarbij partijen met hun adviseurs aanwezig zijn en waarbij de insteek is om er die dag (of dagdeel) uit te komen en sluitende afspraken te maken. We beginnen dan plenair en er zijn pauzes waarin iedere partij met de eigen adviseur kan overleggen over de gedane voorstellen. Waarna hier plenair over doorgesproken/onderhandeld kan worden. Ik spreek partijen tussendoor ook apart (met adviseurs), om de ruimte te duiden. Het voordeel van deze setting is het korte tijdsbestek waarin duidelijkheid ontstaat inzake ieders toekomst. 

Borging

Waar nodig en gewenst houd ik aansluitend een vinger aan de pols opdat de gevonden oplossingen en afspraken ook echt beklijven. Dit kan in de vorm van een (gezamenlijke) evaluatie of coaching, waarin alle betrokkenen reflecteren op het traject, hun rol en eigen verantwoordelijkheid naar de toekomst. 

Maat in maatschap na het sluiten van een overeenkomst van ontbinding:Je hebt in het vorige gesprek eerst als een veilige steun in de rug gefungeerd om open en eerlijk tegen elkaar te kunnen zijn en elkaar te zeggen wat eigenlijk al veel te lang op ons beider lippen lag. Dit maakte voor ons ook duidelijk dat ontbinding de beste keuze voor ons allebei was. Dat we er vandaag, met onze adviseurs, in onderhandeling in één ochtend uit zijn gekomen, is een hele opluchting. Dank!”

De volgende factoren spelen mee bij zakelijke conflicten tussen partners:

 • partijen hechten aan de zakelijke relatie en willen deze behouden of op een correcte wijze beëindigen
 • partijen willen reputatieschade voorkomen door het probleem binnenskamers te houden
 • iedere partij heeft wat te winnen
 • partijen zoeken een snelle, pragmatische oplossing en een juridisch oordeel zal het probleem niet oplossen
 • er spelen meerdere belangen

Samenwerkingsconflicten hebben vaak één of meer van de volgende oorzaken:

 • onderling vertrouwen is geschaad
 • onenigheid over het te voeren beleid
 • verschil in inzet of zwaarte van takenpakket
 • discussie over de waardering van de aandelen of goodwill in verband met de uitkoop van één van de partners
 • belemmering in de ontwikkeling van één of meerdere partners
 • dominantie van één van de partners
 • niet goed functionerende partners
 • werkdruk

 

Als alternatief voor een mediation, kunnen jullie voor herstel van het onderlinge vertrouwen ook een team coaching overwegen. Met een systemische aanpak kunnen negatieve patronen in de onderlinge communicatie die een goede samenwerking in de weg zitten aangepakt worden. Opdat conflicten in de toekomst vermeden kunnen worden. Lees meer bij “expertise” en “team coaching”.  

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation