“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische Tuchtzaak

De ontvangst van een klacht in een medische tuchtzaak heeft veel impact in de praktijk. Het kost veel tijd om het juridische verweer in de zaak op te tuigen en tegelijkertijd gaat de drukte van elke werkdag gewoon door. Het kan helpen om in dit traject te weten wat je kan verwachten en tips te krijgen over de verschillende aspecten die van invloed zijn. 

Als jurist (nevenfunctie), zit ik circa 40 mondelinge vooronderzoeken per jaar van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam (RTG) voor, waarin de BIG-geregistreerde (ik noem hem/haar in het vervolg “arts” aangezien deze het meest gedaagd worden) en de patiënt elkaar voor het eerst ontmoeten nadat het klaagschrift en het verweerschrift gewisseld zijn. Dit vooronderzoek vindt plaats in de rechtbank en brengt aardig wat spanning voor beide partijen met zich mee. Ik vind het belangrijk om beide zoveel mogelijk op hun gemak te stellen en hen zich gehoord te laten voelen.

Ik stel de arts en patiënt verduidelijkende vragen met betrekking tot de feiten en hun onderlinge communicatie zover. Ook onderzoek ik of er zodanig inzicht en begrip voor elkaar en de situatie kan ontstaan dat de klacht niet voortgezet hoeft te worden. In een deel van de zaken trekt de patiënt zijn/haar klacht om die reden in. De rest van de zaken wordt verder behandeld in raadkamer of openbare zitting; dan wordt het verslag (proces verbaal) van het vooronderzoek hierin meegenomen.

Oók na ontvangst klacht in medische tuchtzaak: gesprek aan te raden

De patiënt is van mening dat er iets niet goed gegaan is en voelt zich hierin niet gehoord of serieus genomen. Soms heeft deze elke gesprek tot nu toe geweigerd, soms heeft de patiënt niet geweten waar hij of zij naar toe kon gaan met zijn/haar klacht.

Daarom raad ik artsen altijd aan om ook als je al een klacht in een medische tuchtzaak ontvangen hebt, alsnog te proberen in gesprek te komen met de patiënt. Omdat ik in mijn praktijk zie dat zowel arts als patiënt het bijna altijd jammer vinden dat dit niet eerder gelukt is. Zeker omdat het conflict regelmatig op misverstanden berust.

En hoe eerder deze verhelderd zijn, hoe beter voor iedereen. Voor de arts kan dan een hele vervelende periode van onzekerheid bekort worden en voor de patiënt hoeft de frustratie niet steeds hoger op te lopen. 

Bijdrage tijdens nascholing of symposium over medische tuchtzaken in de praktijk

Aangezien het een flinke impact heeft op betrokkenen om in een tuchtzaak verwikkeld te raken, kan het een geruststelling zijn om te weten wat je te wachten staat als het je onverhoopt overkomt. Om inzicht te krijgen in de verschillende implicaties van het gedrag van patiënt, arts en advocaat tijdens de procedure. Om je te realiseren welke impact je reactie als collega-arts heeft en hoe (wel en niet) te reageren om onenigheid in de vakgroep te voorkomen.

  • Wat kun je verwachten en wat is goed om te doen na ontvangst van een klacht?
  • Hoe kan je het verloop van een klachtprocedure zo gunstig mogelijk beïnvloeden?
  • Welke signalen van patiënten zijn te herkennen om een klacht te voorkomen?
  • Wat doet een klacht met de arts, het thuisfront en de dynamiek in de vakgroep?

 

Met regelmaat wordt mij gevraagd wat te vertellen over het tuchtrecht in de praktijk, tijdens een symposium of nascholing (vaak voor de pauze ;). Ook geef ik op verzoek een interactieve workshop (dagdeel) over het zo constructief mogelijk omgaan met klachten (en calamiteiten). Beide vormen resulteren altijd in een levendige discussie en geven food for thought.

“We don’t have to do all of it alone. We were never meant to.”

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation