“Soms heb je het idee dat je geen kant op kunt.”

Mediation in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg

Soms bent u zó verstrikt geraakt in een (dreigend) conflict dat u niet meer weet hoe u hier uit kan komen. U voorziet dat een juridische procedure (alléén) geen afdoende resultaat zal opleveren. Een onafhankelijke, ervaren mediator kan inzicht verschaffen en samen met u op zoek gaan naar oplossingen. In mediation worden in relatief korte tijd oplossingen op maat gevonden waar alle betrokkenen achter staan.

Als mediator is goed luisteren, doorvragen, en naar boven krijgen wat er nu eigenlijk speelt (en in eerste instantie niet gezegd wordt), mijn vak. Daarnaast ben ik gewend een klimaat te creëren waarin iedereen zich veilig voelt om open te zijn en haar of zijn belangen te verwoorden.

Als DNV gecertificeerd MfN registermediator heb ik een zakelijke en efficiënte aanpak ontwikkeld die goed aansluit bij mijn doelgroep. De “Harvard” onderhandelingsmethode is een belangrijk onderdeel van mijn aanpak; er kan stevig, doch respectvol onderhandeld worden op grond van belangen, in tegenstelling tot het onderhandelen op grond van standpunten. Ik ben verbonden aan de rechtbanken Haarlem, Amsterdam en Midden Nederland.

Naast zakelijke mediations doe ik de afgelopen jaren ook mediations voor scholen. Er is dan al lang geprobeerd om het onderling op te lossen (tussen leerkrachten, kinderen, ouders en schoolleiding) maar het lukt niet. Individuele voorgesprekken met betrokkenen en één gezamenlijk gesprek is vaak genoeg om elkaar weer te begrijpen en de rust te herstellen.

Partner Advocatenmaatschap in mediation: “Dank en waardering voor de wijze waarop je de sessie van gisteren hebt geleid. Je hanteerde een meer verbindende stijl, waardoor we er niet aan ontkwamen ook vriendelijke dingen te zeggen over elkaar. Dat was goed, dat was prima eigenlijk.”

Opmerking na mediation MSB en vakgroep: “Achteraf gezien hebben we veel te lang geprobeerd het onderling op te lossen. Met jouw concrete aanpak en jouw kennis van onze context, hebben we het verrassend snel kunnen afronden.”

Ouder na gesprek met andere ouders en schooldirecteur: “Ik ben verbaasd dat we er nu in één gesprek al uit zijn. Dat kwam ook door jouw rust en aandacht voor ieders visie en gevoel. En sorry dat ik zo fel werd. Het doet toch wat met je, als je kind niet lekker in haar vel zit.”

mediation bedrijfsleven

Beoogd resultaat van een mediation:

  • De communicatie wordt hersteld, waardoor u weer met elkaar kunt praten.
  • U bereikt in korte tijd duidelijkheid over uw situatie en de te nemen stappen.
  • U voorkomt reputatieschade en onrust door geheimhouding en vertrouwelijkheid; alles blijft binnenskamers.
  • U voorkomt een eventuele langdurige, vaak kostbare juridische procedure.
  • U komt tot een gezamenlijke oplossing waar u achter staat; u beslist niets tegen uw zin.
  • U behoudt uw –zakelijke- relatie of beëindigt deze op een evenwichtige manier.
  • U maakt praktische, concrete afspraken, die bindend worden vastgelegd

Aanpak Vergroesen Mediation.

Als ervaren en gecertificeerde (jurist)mediator leg ik in een mediation de nadruk op een werkbare, toekomstgerichte oplossing, zonder te lang in het verleden te graven. Vaak volstaan 2 à 3 bijeenkomsten.

Zo ontstaat in korte tijd duidelijkheid over uw conflict, ook als u in een impasse zit. 

Pijnpunten worden benoemd, ik ben direct waar mogelijk en ga confronterende vragen niet uit de weg. Daarnaast ben ik “tweezijdig partijdig” wat inhoudt dat ik begrip en aandacht heb voor beide kanten van het probleem. Als onafhankelijke bemiddelaar helpt dat beide partijen om hun verhaal te kunnen doen en zich gehoord te voelen. Het helpt mij ook om goed te kunnen vertalen wat iedereen eigenlijk probeert te zeggen en wenst te bereiken.

In een conflict is begrip niet altijd haalbaar. Een praktische oplossing wel. Mijn trajecten zijn kort en ik voer geen onnodige sessies om te proberen begrip voor elkaar te krijgen, als te voorzien is dat dit niet gaat lukken, of niet wil lukken. Agree to disagree geeft dan ruimte en rust om een oplossing mogelijk te maken. Met begeleid onderhandelen, kan op grond van wederzijdse belangen, stevig, doch respectvol onderhandeld worden over mogelijke oplossingen.

Als er geen vooruitgang meer mogelijk lijkt, bespreek ik dit en kan gezamenlijk besloten worden de begeleiding te stoppen. Er wordt niet onnodig lang doorgegaan en er wordt besproken met welke afspraken de mediation beëindigd wordt.

Deze aanpak wordt door partijen gewaardeerd en geeft hen ruimte voor het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheid.

Duurzaam resultaat.

Als NOBCO- en team coach kan ik ook ondersteuning bieden bij de borging van de in mediation bereikte oplossing voor het conflict, zodat de oplossing ook echt duurzaam is. Opdat de verandering in onderlinge communicatie en gedrag blijvend is en nieuwe conflicten voorkomen kunnen worden. 

Zie verder: Referenties

En voor meer antwoorden op specifieke vragen: FAQ

Teamconflicten

Als een conflict is ontstaan in een team, ligt dat doorgaans niet aan één persoon, maar vooral aan de onderlinge interactie die bepaald gedrag in stand houdt. In mijn aanpak focus ik dan ook niet zozeer op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht vooral op de onderlinge relaties.  Deze “systemische”, oplossingsgerichte aanpak geeft in maximaal 3 bijeenkomsten resultaat en is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd zoals bijvoorbeeld medici en advocaten. Zie ook: team coaching

Advocaat aanwezig?

Vaak begint een mediation met alleen de partijen en de mediator en staan eventuele advocaten stand-by op de achtergrond. Op het moment dat partijen tot een concept-overeenkomst kunnen komen, worden deze (weer) direct betrokken om met hun cliënt de concept-overeenkomst door te nemen. Ik hou dan de vinger aan de pols om de voortgang te monitoren, tot de overeenkomst definitief gemaakt kan worden en tot ondertekening overgegaan kan worden. In overleg wordt per zaak besloten of de mediator de vaststellingsovereenkomst opstelt. Vaak is het praktisch als één van de betrokken advocaten dit doen.

Cliënten Vergroesen Mediation

Ziekenhuizen, (medische) praktijken/maatschappen/vakgroepen, MSB’s, advocatenmaatschappen, VoF’s, MKB, internationale bedrijven, pharmaceuticals, consultancy, mode, vastgoed, onderwijs, financiële dienstverlening, verzekeraars, ICT. Zie ook: Voorbeelden

Meer specifieke informatie over onder meer de procedure en de looptijd van mediation, staat vermeld bij de F.A.Q en bij de Blog.

Indicaties | In welke situaties kan ik aan mediation denken?

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation