“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Begeleiding van een VoF of maatschap

Met regelmaat begeleid ik als mediator partners in een VoF of maatschap, die vast zijn gelopen in hun eigen pogingen om hun samenwerking te verbeteren. Soms vraagt men zich zelfs af of ze niet beter kunnen stoppen met hun bedrijf, als ze het toch nergens over eens kunnen worden.

Vaak is het daarvóór jaren goed gegaan – juist de eerste jaren gaat het goed omdat iedereen zich focust op zijn of haar eigen inbreng, en heel hard werkt om het bedrijf op poten te zetten. Er is simpelweg geen tijd en energie om zich te verdiepen in wat wellicht wat minder goed gaat. Eventuele irritaties of onbegrip over de aanpak van collega’s worden misschien wel kort opgemerkt, maar al snel weer verdrongen omdat men én het lastig vindt om elkaar aan te spreken “voor de lieve vrede”, én al snel weer afgeleid is door de drukte van alledag.

Belang van communicatie in Vof of maatschap.

En juist bij een eigen bedrijf, waar de financiële belangen van de partners verweven zijn, is het zaak goed met elkaar te communiceren. Er moeten continu beslissingen genomen worden op het gebied van visie (“waar willen we staan over 5 jaar” en “waar willen we op focussen”), de benodigde investeringen (“welk bedrag gaan we waar insteken”), de werk-privé balans, het personeelsbeleid, etc. Er komt een punt, bij startende bedrijven na een jaar of twee, en bij langer bestaande bedrijven als gevolg van partnerwisselingen of een veranderende markt, dat gebrek aan goede communicatie zich gaat wreken en niet meer genegeerd kan worden. Op dat moment word ik benaderd.

Als mediator is goed luisteren, doorvragen, en naar boven krijgen wat er nu eigenlijk speelt (en in eerste instantie niet gezegd wordt), mijn vak. Daarnaast ben ik gewend een klimaat te creëren waarin iedereen zich veilig voelt om open te zijn en haar of zijn belangen te verwoorden.

Hoe gaat zo’n procesbegeleiding van een maatschap of VoF dan in zijn werk?

In een eerste gesprek maken we gezamenlijk een agenda met de punten die u wilt bespreken. Dit kunnen bovengenoemde zaken zijn (visie e.d.), maar ook het individueel functioneren van alle partners en het functioneren als team/groep. Daarna besluiten we of we alle punten gaan bespreken, of dat we ons beperken tot een paar belangrijke punten, of dat we daarmee beginnen en daarna verder kijken.

Ik merk dat een positie als onafhankelijke derde ideaal is om hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden en benoemen, te structureren en om te zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Zo kunnen efficiënte, constructieve gesprekken gevoerd worden waarin genomen besluiten echt gedragen worden door alle deelnemers.

Bij alle te bespreken punten heb ik een oplossings- en toekomstgerichte aanpak. Het doel is optimale samenwerking in een gezond, toekomstbestendig bedrijf met plezier in je werk. Bij het bespreken van de individuele collega’s werkt het bijvoorbeeld goed om te benoemen waar iemand goed in is en om eens goed te bekijken of de huidige taakverdeling aansluit bij ieders vaardigheden en kennis. Vaak levert dit zowel eyeopeners als hernieuwd vertrouwen op.

Zie ook: Begeleiding partners en maatschap of bestuur.

 

Wilt u eens vrijblijvend overleggen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Gabrielle Vergroesen 020 – 8896585 (kantoor)06 – 23260091 (mobiel)

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation