“Soms heb je het idee dat je geen kant op kunt.”

Arbeidsconflict

Een werknemer meldt zich steeds vaker ziek vanwege een arbeidsconflict met zijn leidinggevende. U wilt een juridische procedure voorkomen.

Of u kunt op een gegeven moment niet meer door één deur met uw collega. De sfeer op de afdeling lijdt er onder.

Management besteed 30% van haar tijd aan conflicten. Voor een gemiddelde arbeidszaak waarin moet worden geprocedeerd, lopen de advocatenkosten al snel op tot € 10.000,-.

Mediation

Mediation zorgt op korte termijn voor duidelijkheid en een oplossing van een (dreigend) arbeidsconflict voor zowel de werkgever als de werknemer, waarbij tijd- en geldverslindende escalatie voorkomen kan worden. Ik zie ook dat het voor leidinggevenden als heel comfortabel wordt ervaren om uit de rol van gespreksleider te kunnen stappen in een mediationtraject. De mediator neemt die rol op zich en de leidinggevende kan alle aandacht geven aan het gesprek zelf en het contact met de werknemer. Voor de werknemer is het ook heel prettig als een onafhankelijke derde de regie neemt, die er voor zorgt dat beide partijen evenveel ruimte krijgen in het gesprek. Lees verder bij “mediation” (expertise).

Bij “voorbeeldzaken” ziet u het tijdsbestek per zaak vermeld.

Mediation van een​ arbeidsconflict kan het volgende opleveren:

 • Herstel van de relatie tussen partijen, onder meer gebaseerd op goede afspraken
 • Verbreken van de arbeidsverhouding met een in onderling overleg afgestemde afscheidsregeling
 • Re-integratie elders in het bedrijf of re-integratie bij een andere werkgever, ook weer in goed overleg 

Voordelen arbeids-mediation voor de werkgever:

 • Kostenbesparing: het voorkomen van langdurig ziekteverzuim, onnodige fouten en verminderde productiviteit
 • Tijdsbesparing:  u kunt de regie over het arbeidsconflict uit handen geven en uw aandacht verleggen
 • Waardering bij de overige werknemers wanneer het arbeidsconflict goed is opgelost
 • Mogelijke verbetering van de onderlinge verhoudingen en het daardoor beter functioneren van de organisatie

Voordelen arbeids-mediation voor de werknemer:

 • de mediator is een onafhankelijke derde die geen onderdeel is van de organisatie
 • er wordt objectief geluisterd naar uw kant van het verhaal
 • een onzekere periode kan worden afgesloten
 • u kunt zich weer op de toekomst richten

 

Lees meer in de volgende artikelen:
Re-integratie bij burn-out? Verhoog de kans van slagen
Mediation bij schadeclaims als gevolg van beroepsziektes
Conflicten op het werk