“Soms heb je het idee dat je geen kant op kunt.”

Arbeidsconflict

Een arbeidsconflict overkomt je. Het is vaak een sluipende kwestie die lang niet onderkend wordt en plotseling zeer actueel is.

Veel voorkomende situaties:

 • Een werknemer meldt zich steeds vaker of al langere tijd ziek vanwege een arbeidsconflict met zijn leidinggevende. Je wilt een juridische procedure voorkomen.
 • Je ergert je enorm aan een collega waar je niet omheen kunt. De sfeer op de afdeling lijdt er onder.
 • Er wordt niet met maar over elkaar gepraat in je team of bestuur. Eén teamlid is het “zwarte schaap”.

 

Management besteed 30% van haar tijd aan arbeidsconflicten. Voor een gemiddelde arbeidszaak waarin moet worden geprocedeerd, lopen de advocatenkosten al snel op tot € 10.000,-. Tijd en geld die je liever aan andere zaken wilt besteden.

Waarom mediation?

Mediation zorgt op korte termijn voor duidelijkheid en een oplossing van een (dreigend) arbeidsconflict voor zowel de werkgever als de werknemer, waarbij tijd- en geldverslindende escalatie voorkomen kan worden. Doorgaans lukt dit al in  2 à 3 bijeenkomsten.

Ik zie ook dat het voor leidinggevenden als heel comfortabel wordt ervaren om uit de rol van gespreksleider te kunnen stappen in een mediationtraject. De leidinggevende kan dan alle aandacht geven aan het gesprek zelf en het contact met de werknemer. Voor de werknemer is het heel prettig als een onafhankelijke derde de regie neemt, die er voor zorgt dat beide partijen evenveel ruimte krijgen in het gesprek. Lees verder bij mediation (expertise).

Bij “voorbeelden” krijg je een indruk van het -korte- tijdsbestek per zaak. 

Mediation van een​ arbeidsconflict kan het volgende opleveren:

 • Herstel van de relatie tussen partijen, onder meer gebaseerd op goede afspraken
 • Verbreken van de arbeidsverhouding met een in onderling overleg afgestemde afscheidsregeling
 • Re-integratie elders in het bedrijf of re-integratie bij een andere werkgever, ook weer in goed overleg 

Voordelen arbeids-mediation voor de werkgever:

 • Kostenbesparing: het voorkomen van langdurig ziekteverzuim, onnodige fouten en verminderde productiviteit
 • Tijdsbesparing:  u kunt de regie over het arbeidsconflict uit handen geven en uw aandacht verleggen
 • Waardering bij de overige werknemers wanneer het arbeidsconflict goed is opgelost
 • Mogelijke verbetering van de onderlinge verhoudingen en het daardoor beter functioneren van de organisatie

Voordelen arbeids-mediation voor de werknemer:

 • de mediator is een onafhankelijke derde die geen onderdeel is van de organisatie
 • er wordt objectief geluisterd naar jouw kant van het verhaal
 • een onzekere periode kan worden afgesloten
 • je kan weer op de toekomst focussen

 

Lees ook: 
Conflict op het werk

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation