0
maatschappen/teams begeleid
0
oplossingen in mediation
0
mondelinge vooronderzoeken medisch tuchtcollege voorgezeten

Mist de cohesie? Conflicterende belangen?

Speelt oud zeer? Er wordt niet mét maar óver elkaar gesproken? Vreet dit energie?

Gabriëlle Vergroesen: (team) coach en mediator

In het kort:

Expertise

  • maatschappen 
  • vakgroepen
  • besturen (medisch- en niet medisch)
  • bedrijven

To the point

  • korte trajecten | ook heidagen
  • oplossingsgericht en informeel
  • duidelijke afspraken
  • borging van nieuwe dynamiek

Sinds 2010 begeleid ik collega’s wiens samenwerking onder druk staat. Waar aannames en overtuigingen zijn gaan leven die niet meer getoetst worden. Waar iedereen “prima een biertje met elkaar kan drinken” (hoor ik vaak), maar waar echt lastige onderwerpen bespreken of elkaar aanspreken op gemaakte afspraken niet goed lukt. Ik help met gerichte interventies om gedoe als team zelf vlot te leren trekken. Wat meer waardering en begrip voor elkaar, meer effectiviteit en meer werkplezier gaat opleveren.  mediation bedrijfsleven

Mediation: in korte tijd rust en duidelijkheid over een werkbare, toekomstgerichte oplossing; met name in het bedrijfsleven. Met kennis van de juridische context en oog voor de mens achter het conflict.

Team coaching: voor collega’s die gedoe hebben in hun maatschap, bestuur of vakgroep. Begeleiding vanuit het systeemdenken met oog voor ieders rol in de groepsdynamiek. Hoe vorm je samen een sterk team? Wat is daar voor nodig, hoe doe je dat en hoe houd je het vervolgens vast? Zie ook: “Heidag gedrag en dynamiek in de groep”, waarin onder meer filmfragmenten veel inzichten opleveren. 

Enkele opdrachtgevers:

Quotes

Chirurg in team coaching: “In jullie begeleiding eindelijk het gevoel dat we verder komen”.

Advocaat in team-mediation: “Dank voor je verbindende stijl; in alle hectiek was dat goed”.

Arts in intervisie in de vakgroep: “Goed dat we onze interactie in de vakgroep besproken hebben, waar we in de waan van de dag niet aan toe komen en wat we zonder begeleiding niet aandurfden”.

Mediation MSB en vakgroep: “Heel fijn dat je de medische wereld goed kent. Achteraf gezien hebben we veel te lang geprobeerd het onderling op te lossen.”

Laatste blog

Groepsdynamiek! Gedoe in vakgroep, bestuur of team? Waar begin je?

“We hebben al veel gedaan aan de onderlinge communicatie. Vorig jaar hebben we ook een heidag gehad en daarna ging het wat beter, maar nu escaleert het toch weer regelmatig. We zijn op zoek naar iemand die niet soft is en durft te zeggen waar het op staat.”   Dit hoor ik vaak. Binnen de groep worden de escalerende groeps-app uitlatingen steeds frequenter en de moeizame discussies per mail steeds langer. Veel collega’s kunnen geen enkel begrip meer voor elkaar opbrengen en sommigen proberen het niet eens meer – ze zijn afgehaakt. Het DB en ik zijn het er over eens dat een training “hoe spreek je elkaar aan?” geen soelaas zal bieden (los van het feit dat ik geen

Lees verder »
samenwerken team

Cliënten Vergroesen Mediation & Coaching

Team coaching van collega’s die intensief met elkaar samenwerken zonder hiërarchie; medische maatschappen en vakgroepen, besturen en partners advocatuur. Daarnaast MSB’s, (staf)besturen, Raden van Bestuur, huisarts praktijken en individuele artsen. 

Mediation met name in het bedrijfsleven; tussen werkgever en werknemer, tussen collega’s onderling en in besturen. 

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation