0
maatschappen/teams begeleid
0
oplossingen in zakelijke mediation
0
mondelinge vooronderzoeken medisch tuchtcollege voorgezeten

Mist de cohesie? Conflicterende belangen?

Speelt oud zeer? Er wordt niet mét maar óver elkaar gesproken? Vreet dit energie?

Gabriëlle Vergroesen: (team) coach en mediator

In het kort:

Expertise

  • maatschappen 
  • vakgroepen
  • besturen (medisch- en niet medisch)
  • bedrijven

To the point

  • korte trajecten | ook heidagen
  • oplossingsgericht en informeel
  • duidelijke afspraken
  • borging van nieuwe dynamiek

Sinds 2010 begeleid ik collega’s wiens samenwerking onder druk staat. Waar aannames en overtuigingen zijn gaan leven die niet meer getoetst worden. Waar iedereen “prima een biertje met elkaar kan drinken” (hoor ik vaak), maar waar echt lastige onderwerpen bespreken of elkaar aanspreken op gemaakte afspraken niet goed lukt. Ik help met gerichte interventies om gedoe als team zelf vlot te leren trekken. Wat meer waardering en begrip voor elkaar, meer effectiviteit en meer werkplezier gaat opleveren.  mediation bedrijfsleven

Mediation: in korte tijd rust en duidelijkheid over een werkbare, toekomstgerichte oplossing; met name in het bedrijfsleven. Ik ben een zakelijke mediator met kennis van de juridische context en oog voor de mens achter het conflict.

Team coaching: voor collega’s die gedoe hebben in hun maatschap, bestuur of vakgroep. Begeleiding vanuit het systeemdenken met oog voor ieders rol in de groepsdynamiek. Hoe vorm je samen een sterk team? Wat is daar voor nodig, hoe doe je dat en hoe houd je het vervolgens vast? 

Workshop (4 GAIA-punten): “Medische tuchtzaken in de praktijk”. Interactief, met veel informatie en tips uit mijn praktijk, casuïstiek en uitwisseling van persoonlijke ervaringen. En ook; hoe kan je de impact zo veel mogelijk beperken en het proces zo goed mogelijk doorlopen? 

Enkele opdrachtgevers:

Quotes

Chirurg in team coaching: “Eindelijk het gevoel dat we verder komen”.

Advocaat in team-mediation: “Dank voor je verbindende stijl; in alle hectiek was dat goed”.

Arts na heidag: “Goed dat we onze interactie in de vakgroep besproken hebben, waar we in de waan van de dag niet aan toe komen en wat we zonder begeleiding niet aandurfden”.

Mediation MSB en vakgroep: “Heel fijn dat je de medische wereld goed kent. Achteraf gezien hebben we veel te lang geprobeerd het onderling op te lossen.”

Blog

Aanhoudend conflict met een patiënt – hoe kom je er samen uit?

De juridische afdeling van een groot ziekenhuis worstelt met een conflict tussen een longarts en een patiënt met een lange medische geschiedenis. De kwestie loopt al maanden en heeft een dieptepunt bereikt. Er is intern van alles geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar de patiënt dreigt nu met een tuchtzaak. Een zaak voor het Medisch Tuchtcollege wil iedereen kost wat kost voorkomen. Het zou voor beide partijen een zeer langdurige, stressvolle periode van onzekerheid inhouden. De arts hangt al die tijd een eventuele maatregel boven het hoofd en de patiënt kan zijn verhaal niet kwijt waardoor de frustratie oploopt. Wat is er al geprobeerd? Een paar weken na het ontstaan van het conflict hebben arts en patiënt een

Lees verder »
samenwerken team

Cliënten Vergroesen Mediation & Coaching

Team coaching van collega’s die intensief met elkaar samenwerken zonder hiërarchie; medische maatschappen en vakgroepen, besturen en partners advocatuur. Daarnaast MSB’s, (staf)besturen, Raden van Bestuur, huisarts praktijken en individuele artsen. 

Mediation met name in het bedrijfsleven; tussen werkgever en werknemer, tussen collega’s onderling en in besturen. 

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation