“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
Gabriëlle Vergroesen Mediation

Gabriëlle Vergroesen: (team) coach en mediator

Mist de cohesie? Conflicterende belangen? Speelt oud zeer? Er wordt niet mét maar óver elkaar gesproken? Vreet dit energie?

Sinds 2010 begeleid ik collega’s wiens samenwerking onder druk staat. Waar aannames en overtuigingen zijn gaan leven die niet meer getoetst worden. Waar iedereen “prima een biertje met elkaar kan drinken” (hoor ik vaak), maar waar echt lastige onderwerpen bespreken of elkaar aanspreken op gemaakte afspraken niet goed lukt. Ik help op een andere manier te kijken naar de interactie in het team, wat meer begrip voor elkaar, meer effectiviteit en meer werkplezier gaat opleveren.  

NIEUW: halve of hele teamdag “gedrag, communicatie en dynamiek in de groep”. Een laagdrempelige manier om ook als er geen conflicten zijn eens met elkaar naar de samenwerking te kijken. 

In mediation help ik conflictpartijen met elkaar in gesprek te gaan over een werkbare, toekomstgerichte oplossing; met name in het bedrijfsleven. Met in korte tijd rust en duidelijkheid over de te nemen stappen als resultaat.

In team coaching begeleid ik collega’s die gedoe hebben in hun maatschap, bestuur of vakgroep. Met oog voor ieders rol in de groepsdynamiek, tijdens een heidag, een kort traject, enkele vergaderingen of intervisie in het eigen team. 

Ook geef ik workshops en voorlichting over medische tuchtzaken in de praktijkVanuit mijn (neven)werkzaamheden voor het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, als voorzitter van mondelinge vooronderzoeken (en jurist), weet ik wat je kan verwachten tijdens de procedure en hoe zowel de vakgroep als arts hier het beste mee om kan gaan. Dit kan veel stress schelen.

Enkele opdrachtgevers:

Specifiek:

  • Expertise in team coaching en (team) conflicten; systemische aanpak
  • Vanuit werkervaring en privé; gevoel voor de context 
  • Wezenlijke gesprekken. Sterk in versterken van vertrouwen
  • Positieve insteek, informeel en to the point
  • Korte trajecten. Ook heidagen
  • Begeleiding vakgroep tijdens/na burn-out collega; hoe bespreek je de impact?

Quotes

Chirurg in team coaching: “In jullie begeleiding eindelijk het gevoel dat we verder komen”.

Advocaat in team-mediation: “Dank voor je verbindende stijl; in alle hectiek was dat goed”.

Arts in intervisie in de vakgroep: “Goed dat we onze interactie in de vakgroep besproken hebben, waar we in de waan van de dag niet aan toe komen en wat we zonder begeleiding niet aandurfden”.

Mediation MSB en vakgroep: “Heel fijn dat je de medische wereld goed kent. Achteraf gezien hebben we veel te lang geprobeerd het onderling op te lossen.”

Referenties

Enkele referenties:

Chirurg fusie-maatschap
Partner advocatenmaatschap
HR manager na mediation
DGA na team mediation
Medisch specialist in team coaching
Arts in 1/2 heidag over “oud zeer”
Huisartsenpraktijk na “APK”-heidag

Laatste blog

Collega-maat burn-out?

De medisch manager van een maatschap belt me over het volgende. Hun collega-maat Martijn (fictieve naam) begint binnenkort te re-integreren, na een half jaar afwezigheid vanwege burn-out. De reden voor hun telefoontje is dat ze Martijn goed willen ontvangen, voorkomen dat hij nog een keer uitvalt en ook henzelf daarvoor willen behoeden. Als ik doorvraag, heeft de uitval van Martijn ook wel wat vragen en irritatie opgeleverd. Hoe heeft hij dit kunnen laten gebeuren (“we lopen allemaal op ons tandvlees”) en waarom heeft hij al die tijd zo weinig van zich laten horen? Ze willen dit op een goede manier met elkaar bespreken. – Burn-out of een dreigende burn-out kom ik vaak tegen bij vakgroepen. Dat een vakgroep hier actief mee

Lees verder »
rugby team licht

Cliënten Vergroesen Mediation & Coaching

Coaching met name van collega’s die intensief met elkaar samenwerken zonder hiërarchie; medische maatschappen en vakgroepen, besturen en partners in maatschappen advocatuur, accountants en fiscalisten. Daarnaast MSB’s, (staf)besturen, Raden van Bestuur, huisarts praktijken, medisch wetenschappelijke beroepsverenigingen (voordrachten medisch tuchtrecht in de praktijk) en individuele artsen. 

Mediation met name in het bedrijfsleven; tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling en in besturen. 

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb
0
maatschappen-vakgroepen
begeleid
0
medische tuchtzaken als
voorzitter vooronderzoek voorgezeten