.

“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”

“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”

Teamcoaching, intervisie en mediation (medische) maatschappen

140

maatschappen-vakgroepen begeleid

152

medische tuchtzaken als voorzitter vooronderzoek voorgezeten

Gabriëlle Vergroesen ervaren en gecertificeerde MFN/IMI-registermediator, gespecialiseerd in het begeleiden van zakelijke kwesties in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven

Gabriëlle Vergroesen: teamcoach en mediator

Ik begeleid medici en advocaten die "gedoe" hebben in hun maatschappen, in hun zoektocht naar een cultuuromslag. Aannames en overtuigingen maken plaats voor onder meer erkenning van elkaars kwaliteiten en verschillen. In plaats van "los zand" wordt een (fusie)groep één team. Een overzichtelijke investering in elkaar levert een constructievere sfeer, meer plezier én resultaat in de samenwerking, waarbij er ook nog wat energie voor een privé-leven overblijft.

Als voorzitter in vooronderzoeken van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, onderzoek ik (onder meer) met arts en patiënt of er meer begrip voor elkaars visie mogelijk is.  

Als MfN mediator (en jurist), begeleid ik zakelijke kwesties in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg.

Kenmerken Vergroesen Mediation

 

  • Expertise in (team)conflicten en teamcoaching
  • Focus op hiërarchisch gelijke collega's
  • Gevoel voor de context
  • Kort, concreet en resultaatgericht traject
  • Bevordert effectieve communicatie
  • Belang van herstel van vertrouwen
  • Oplossingsgerichte, systemische aanpak 
  • Up to date in arbeids- en medisch tuchtrecht
  • Flexibel in full-time praktijk
  • In Amsterdam of uw praktijk/ziekenhuis

Cliënten Vergroesen Mediation

Vergroesen Mediation begeleidt collega's die op elkaar aangewezen zijn in maatschappen; medische vakgroepen, advocaten, accountants en fiscalisten. Daarnaast MSB's, medisch wetenschappelijke beroepsverenigingen (voordrachten), VvAA, Movir, VoF's.

MENU