“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Intervisie in de vakgroep

Intervisie in de vakgroep bij gedoe:

Ik zet intervisie graag in tijdens team coaching van grote vakgroepen, waar gedoe is. In kleinere groepen van wisselende samenstelling kan dan in alle rust met elkaar besproken worden wat de onderlinge communicatie zo lastig maakt. En vooral ook wat je van elkaar verwacht om dit te veranderen. Deze gesprekken nemen vaak aannames en overtuigingen weg die al lang leven en dat maakt deze vorm van begeleiding prettig effectief.

Vanuit mijn systemische visie wordt het gedrag van een persoon maar deels bepaald door persoonlijke karaktereigenschappen en kwaliteiten, en voor het overgrote deel in de interactie met anderen. Mijn aanpak levert je dan ook meer inzicht op in het effect van jouw eigen gedrag op anderen in de vakgroep en de reactie die je daar logischerwijs op kan verwachten. En dan is de volgende stap; wat kan je zelf anders doen om deze interactie positief te beïnvloeden? En wat kunnen jullie samen anders doen?

Zie ook: Elkaar aanspreken zonder escalatie.

 

Intervisie in de vakgroep; enkele reacties:

“Ik vond het een zinvolle bijeenkomst, er was een open sfeer. We hebben dingen met elkaar besproken waar we normaal in de waan van de dag aan voorbij gaan die wel degelijk relevant zijn en die mij inzicht hebben gegeven in waarom mijn collega’s doen zoals ze doen. Je stelt goede vragen en structureert de bijeenkomst wel, maar liet ons vooral zelf aan het woord. Vanuit mezelf kan ik zeggen dat je de juiste ruimte biedt om meer van mijn “Ik” te begrijpen en dat we dichter bij elkaar gekomen zijn.”

“Je bent concreet maar geeft ook ruimte én structuur; er zijn een heleboel nuttige thema’s aan de orde geweest. Fijne tijdsbewaking ook.”

“Het viel me op dat je het gesprek goed op gang krijgt, in een constructieve en veilige sfeer. Je hebt duidelijk veel ervaring met de doelgroep.”

“We hadden niet verwacht dat we in 3 uur zoveel zouden kunnen bereiken. Je vraagt goed door en bent niet bang om ons pijnlijke punten te laten bespreken. Waarbij je er voor zorgt dat er weer ruimte voor elkaar ontstaat. Ik zag enorm op tegen deze ochtend maar ben opgelucht dat het zo verlopen is.”

 

Contact

“People who wade into discomfort and vulnerability and tell the truth about their stories are the real badasses.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation