“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Team coaching in medische vakgroepen; issues

Onrust of gedoe in medische maatschappen en vakgroepen heeft vaak één of meer van de onderstaande oorzaken;

  • de onderlinge communicatie is ineffectief
  • er is onvoldoende onderling vertrouwen (soms ook “oud zeer”)
  • afspraken worden niet nagekomen en er wordt vermeden elkaar hier op aan te spreken of het loopt juist uit de hand. Zie ook blog: elkaar aanspreken zonder escalatie.
  • discussies over lastige onderwerpen worden vermeden met als resultaat gemis aan slagvaardigheid
  • “los zand” na fusie
  • langdurige afwezigheid van een collega; hoe ga je hier tijdens en vooral na terugkeer mee om als vakgroep? Zie ook blog: Collega maat burn-out en dan?

 

Omdat samenwerken sowieso ingewikkeld kan zijn, kan het ook als er geen conflicten zijn, interessant zijn om eens met elkaar naar de samenwerking te kijken. Naar het effect van ieders gedrag, en hoe dat vaak verschilt van de goede intentie. Op zoek gaan naar het doorbreken van “meer van hetzelfde-oplossingen”,  zoals een nóg scherpere visie, nóg scherpere afspraken, wéér nieuwe vergaderschema’s”. Door te kijken naar het systeem (van de groep) als geheel en te leren om improductieve herhaling van hetzelfde te voorkomen. 

Achtergrond en ervaring

Mijn vader deed 150 bevallingen per jaar zelf. Ons gezin ging vroeger altijd naar Zeeland op vakantie, zodat hij op het moment suprême “even” (2 uur heen – 2 uur terug) op en neer kon naar Eindhoven. Wanneer wij als kinderen een kwaal hadden, gingen we in de wachtkamer (aan huis) zitten om daar aandacht voor te kunnen krijgen. 

Liefde voor het vak, hart voor je patiënten en de gedrevenheid van artsen is mij met de paplepel ingegoten. Mijn twee broers zijn ook arts geworden en zelf ben ik via (ook leuke) omzwervingen bij de internationale tak van een grote bank en de advocatuur, sinds 2010 professioneel met artsen bezig. 

Thuis en in mijn directe omgeving hoor ik veel over samenwerking met collega´s, hoe het is om in het stafbestuur te zitten van een ziekenhuis dat onder verscherpt toezicht van IGJ staat, om medisch manager te zijn van een grote club en hoe het is om een tuchtklacht te moeten ondergaan.

Ik gun het artsen om zo min mogelijk gedoe te hebben in hun werkomgeving. Om effectief en met plezier samen te werken met collega’s – en ook wat energie voor thuis over te houden. 

Team coaching medische maatschappen en vakgroepen

Een team bestaat uit leden met verschillende karakters, talenten en eigenaardigheden. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega’s.

Juist dan is het goed om op tijd te investeren in een goede sfeer waarin je jezelf kan zijn en ook lastige issues goed met elkaar kan bespreken.  Ruimte krijgen om je mening te kunnen geven en open en eerlijk te kunnen zijn, zonder daarop afgerekend te worden. Uitgaan van elkaars goede intenties, rekening houden met elkaar, individuele verschillen en kwaliteiten kunnen erkennen, waarderen en inzetten is de crux. 

Onder meer Google heeft een aantal jaar geleden onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat niet de individuele expertises, maar de sfeer en interactie in de groep bepalend is voor een optimaal presterend team. 

Als je elkaar werkelijk vertrouwt, kunnen stevige discussies prima gevoerd worden. Als dan ook nog ieders argumenten meegenomen worden, zal iedereen zich betrokken voelen. Dan zal ook iedereen zich verantwoordelijk voelen voor de genomen besluiten. En als dat allemaal gebeurt, gaat het ook lukken om elkaar te houden aan de gedragen afspraken. 

Dat dit noch vanzelfsprekend, noch gemakkelijk is, begrijp ik heel goed en is dan ook het onderwerp waar ik veel teams in begeleid. 

In mijn begeleiding van teams focus ik vooral op de onderlinge interactie. Hoe reageert men op elkaar, welke aannames leven er over en weer en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat er zoveel goede intenties sneuvelen?   

Welke patronen houden het ervaren probleem in stand? En vooral; hoe kan je hier beweging in krijgen? In een negatief patroon ontstaat in interactie met de ander vaak van beide kanten meer-van-hetzelfde-gedrag, in de hoop dat de ander “het eindelijk eens gaat begrijpen”. Zie ook: Patronen ontdekken helpt.

Een systemische aanpak gaat er van uit dat iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in zowel het in stand houden van de huidige situatie als de mogelijkheid om daar verandering in te bewerkstelligen. Er is niet één “schuldige”, maar de groep als geheel is in een negatieve spiraal beland. Een positieve verandering is dan ook niet afhankelijk van één of enkele individuen, maar van ieders persoonlijke bijdrage in de groep als geheel. En ook dat werkt mee aan de groepscohesie.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan deze aanpak van de groep de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer effectiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. 

Zeer geschikt voor medici met weinig tijd én voor grotere vakgroepen (ca. 10-20 pp). Na een kennismaking waarin het wederzijdse commitment wordt besproken, ziet een begeleiding er doorgaans zo uit: individuele input van elke deelnemer vooraf, inzicht verdiepen in wat speelt en eventuele patronen, gerichte gesprekken en vervolgacties en borging daarvan. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. In circa 2 à 3 bijeenkomsten wordt vaak een goede aanzet tot een ontwikkeling gemaakt waar de groep zelf mee door kan gaan.

Chirurg gefuseerde maatschap in team coaching“Onder jullie begeleiding heb ik nu eindelijk  het gevoel dat we verder komen”. Deze maatschap (20+) had al een ander coaching traject achter de rug (ruim een half jaar), maar het onderlinge vertrouwen was niet verbeterd. Wij hebben ons op de “onderstroom” geconcentreerd en een begin gemaakt van waardering voor elkaars kwaliteiten en verschillen (in twee maanden; 3 bijeenkomsten).

Lees ook: teamcoaching medische fusie vakgroep

 

Bel mij gerust om even te overleggen: 020 – 8896585 (kantoor) of 06-23260091 (mobiel)

Gabriëlle Vergroesen

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 
Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation