“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Teamcoaching in medische maatschappen

Onrust of een conflict in medische maatschappen en vakgroepen heeft vaak één of meer van de onderstaande oorzaken;

  • ineffectieve communicatie
  • onvoldoende onderling vertrouwen
  • verschil in inzet of zwaarte van takenpakket
  • verschil van inzicht in het beleid van de maatschap/vakgroep
  • inefficiënte besluitvorming; ongedragen besluiten
  • gedwongen samenwerking na fusie
  • dominantie van één van de collega’s
  • herverdeling van OK’s

Teamcoaching medische maatschappen en vakgroepen

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega’s.

In mijn begeleiding focus ik op herstel van vertrouwen en richt ik de aandacht met name op de onderlinge interactie. Hoe reageert men op elkaar, welke aannames zijn er over en weer en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat hier zoveel goede bedoelingen sneuvelen? Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die patronen omgebogen worden? Deze aanpak maakt dat de “schuld” niet bij één persoon neergelegd wordt, waardoor een gevoel van opluchting en hoop ontstaat (“mijn collega’s zijn de kwaadste niet, misschien kan het toch weer goed komen”).

Een open gesprek en (onder meer) het benoemen en aanpakken van belemmerende patronen zal het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbeteren. Net zoals het erkennen en benutten van de onderlinge verschillen. Van daaruit is het veel gemakkelijker om zaken zoals besluitvorming, elkaar aanspreken en efficiency met elkaar te bespreken. Het bedrijf Google heeft onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat psychologische veiligheid bepalend is voor een optimaal presterend team.

Ik spreek met regelmaat vakgroepen die al andere begeleiding achter de rug hebben, maar geen progressie hebben gemaakt op het vlak van onderling vertrouwen. Mijn aanpak zorgt altijd weer voor beweging en lucht om weer constructiever en met meer plezier met elkaar samen te werken.

Deze oplossingsgerichte aanpak blijkt zeer geschikt voor professionals met weinig tijd zoals medici. In het kort ziet een begeleiding er zo uit: onderzoek naar wat speelt – diagnose/hypothese – advies – vervolgactie in overleg en borging daarvan; gemiddeld 3 bijeenkomsten. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. Ik besteed graag één dagdeel aan een verrassende team-activiteit, die altijd zeer wordt gewaardeerd.

Zie ook: “cliënt-ervaringen”.
En: teamcoaching medische fusie vakgroep

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 
Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb

Ervaring

Sinds 2010 heb ik een full-time eigen kantoor voor teamcoaching, intervisie, mediation en individuele coaching. Met een achtergrond van 20-jaar werkervaring in het internationale bankwezen en de advocatuur, gecombineerd met een medisch nest, -partner en –familie, heb ik een to the point– aanpak ontwikkeld, die goed aansluit bij medici. In het begin lag mijn focus op mediation; sinds enkele jaren besteed ik mijn tijd voornamelijk aan het voorkomen van conflicten door middel van teamcoaching en intervisie. 

Veel van mijn cliënten (medische maatschappen, vakgroepen, individuele artsen, MSB’s) zijn werkzaam in de gezondheidszorg. In teamcoaching komen veel onderwerpen aan bod en vaak is een goede en effectieve communicatie het eerste aandachtspunt. In intervisie worden gevoelige onderwerpen besproken; of het nu inhoudelijke ervaringen zijn of de onderlinge interactie in de vakgroep. In individuele coaching gaat het onder meer over een betere werk-prive balans, effectiever werken, tactischer communiceren  of profileren.

Als jurist en plv. secretaris van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, leid ik mondelinge vooronderzoeken waarin ik onder meer onderzoek of er meer begrip tussen arts en patiënt mogelijk is. Als dit tot een goed gesprek leidt, en eventuele misverstanden opgehelderd kunnen worden, geeft dit opluchting voor beide partijen. Soms kan een klacht ingetrokken worden.

Ik ben op de hoogte van de aansprakelijkheid van hulpverleners, de kwaliteitseisen aan zowel zorginstellingen als aan BIG-geregistreerden en recente tuchtrechtelijke uitspraken. Als mediator, teamcoach en gespreksleider is het nuttig om ook deze informatie te hebben om zodoende alle mogelijke belangen in kaart te kunnen brengen. Zie ook: “Medische tuchtzaken”