“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Team coaching in medische vakgroepen; issues

Onrust of gedoe in medische maatschappen en vakgroepen heeft vaak één of meer van de onderstaande oorzaken;

  • de onderlinge communicatie loopt stroef en is ineffectief
  • onvoldoende onderling vertrouwen (soms ook “oud zeer”)
  • afspraken worden niet nagekomen; ongedragen besluiten
  • er wordt vermeden elkaar aan te spreken of het loopt juist uit de hand
  • “los zand” na fusie
  • het bespreken van lastige onderwerpen gaat niet goed of wordt vermeden; gemis aan slagvaardigheid
  • langdurige afwezigheid van een collega; hoe ga je hier tijdens en na terugkeer mee om als vakgroep? Zie ook: Collega maat burn-out en dan?

Team coaching medische maatschappen en vakgroepen

Een team bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Het is niet gek dat daar wrijving kan ontstaan, met name in veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de (gedwongen) komst van nieuwe collega’s.

In mijn begeleiding focus ik op versterking van het onderlinge vertrouwen en richt ik de aandacht met name op de interactie in de groep. Hoe reageert men op elkaar, welke aannames leven er over en weer en wat zijn de versterkende mechanismen die maken dat er zoveel goede intenties sneuvelen? 

Welke patronen houden het ervaren probleem in stand? En vooral; hoe kan je hier beweging in krijgen? Mijn systemische aanpak gaat er van uit dat iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheid heeft in zowel het in stand houden van de huidige situatie als de mogelijkheid om daar verandering in te bewerkstelligen. 

Deze aanpak maakt dat de “schuld” niet bij één persoon neergelegd wordt, en een positieve verandering dus ook niet afhankelijk is van één of enkele individuen, maar van ieders persoonlijke bijdrage in de groep als geheel. En ook dat werkt mee aan de groepscohesie.

Een open gesprek en (onder meer) het benoemen en aanpakken van belemmerende patronen zal het onderlinge vertrouwen en de sfeer verbeteren. Net zoals het erkennen, accepteren (tot op zekere hoogte) en benutten van de onderlinge verschillen. Van daaruit is het veel gemakkelijker om zaken zoals besluitvorming, elkaar aanspreken en efficiency met elkaar te bespreken.

Onder meer Google heeft onderzoek gedaan, naar wat een team succesvol maakt; “Project Aristotle”. In het kort wijst ook hun onderzoek uit dat psychologische veiligheid bepalend is voor een optimaal presterend team. Een omgeving waarin je kunt vertrouwen op de goede intenties van je collega’s en zij uitgaan van de jouwe. Waarin verschillen van mening zonder animositeit besproken kunnen worden.

Ik begeleid met regelmaat vakgroepen die al begeleiding achter de rug hebben op het vlak van de organisatiestructuur, maar geen progressie hebben gemaakt op het vlak van een versterking van het onderlinge vertrouwen. Mijn oplossingsgerichte aanpak zorgt voor beweging en lucht om weer effectiever en met meer plezier met elkaar samen te werken.

Deze concrete aanpak blijkt zeer geschikt voor professionals met weinig tijd zoals medici. In het kort ziet een begeleiding er zo uit: individuele input van de vakgroepleden, diagnose/hypothese van pijnpunten en patronen, vervolgacties en borging daarvan; gemiddeld 2 à 3 bijeenkomsten. 

In onderling overleg stellen we samen vast hoeveel en op welke momenten er tijd geïnvesteerd kan worden en hoe de aanpak er (op maat) uit zal zien. 

Chirurg gefuseerde maatschap in team coaching“Onder jullie begeleiding heb ik nu eindelijk  het gevoel dat we verder komen”. Deze maatschap (20+) had al een coaching traject achter de rug (ruim een half jaar), maar het onderlinge vertrouwen was niet verbeterd. Wij hebben ons op de “onderstroom” geconcentreerd en een begin gemaakt van waardering voor elkaars kwaliteiten en verschillen (in twee maanden; 3 bijeenkomsten).

Lees ook: team coaching medische fusie vakgroep

En meer bij: Voorbeelden

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 
Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb

Ervaring

Sinds 2010 heb ik een full-time eigen kantoor voor team coaching, intervisie bij gedoe, individuele coaching en mediation. Met een achtergrond van 20-jaar werkervaring in het internationale bankwezen en de advocatuur, gecombineerd met een medisch nest, -partner en –familie, heb ik een to the point– aanpak ontwikkeld, die goed aansluit bij medici. In 2010 gestart als mediation praktijk, ben ik me al snel meer gaan richten op het voorkomen van conflicten middels team coaching en intervisie in de vakgroep bij gedoe. 

Ik werk voornamelijk met intensief samenwerkende collega’s zonder hiërarchie, zoals medische maatschappen, vakgroepen, individuele artsen en MSB’s. In team coaching komen veel onderwerpen aan bod en vaak is het bereiken van goede en effectieve communicatie het eerste aandachtspunt. In intervisie kunnen gevoelige onderwerpen worden besproken, zoals “oud zeer” en/of de onderlinge interactie in de vakgroep.

Als jurist voor het Medisch Tuchtcollege Amsterdam (nevenfunctie), zit ik mondelinge vooronderzoeken voor, waarin ik onder meer onderzoek of er meer begrip tussen arts en patiënt mogelijk is. Middels een open en eerlijk gesprek, kunnen eventuele misverstanden opgehelderd worden, en als dit lukt leidt dit regelmatig tot een intrekking en geeft dit onmiddellijk een enorme opluchting voor beide partijen. 

Zie ook: “Medische tuchtzaken”