“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Team coaching in de gezondheidszorg

Gedoe in praktijken, teams en vakgroepen; het komt veel voor en tegelijkertijd wordt hier wegens gebrek aan tijd en feedbackvaardigheden weinig of geen aandacht aan besteed. Begrijpelijk, het is ook spannend om dat te doen, maar als je niets doet gaat het op den duur toch altijd knellen.  

Pas als er een duidelijk geval van bijvoorbeeld disfunctioneren naar buiten lekt en de patiëntenzorg onomstotelijk in gevaar komt, wordt er ingegrepen. Dit zijn de gevallen die in de pers komen, het topje van de ijsberg. Dat zijn ook de gevallen waarin het moment voor een kansrijke begeleiding al gepasseerd is.

Een medisch professional is (vaak) solistisch, autonoom en individueel verantwoordelijk voor zijn/haar patiënt.  Daarnaast ook collega en teamspeler, onderdeel van een MSB of coöperatie en zich verhoudend tot de RvB. Een divers speelveld.

Wanneer team coaching overwegen? 

 • Irritatie tijdens overleg (wegens dominantie van één persoon bijv., je niet gehoord voelen);
 • Afspraken worden niet nageleefd;
 • Minder goed functioneren en daar niet op aangesproken kunnen worden;
 • Coalitievorming in een grote vakgroep;
 • Elkaar vermijden, aannames bezigen;
 • Geen overeenstemming over noodzakelijke veranderingen of aanpak kunnen bereiken.

 

Dan hoeft er (nog) geen conflict te zijn, maar er kan wel wat verbeterd worden. En de tussenkomst van een onafhankelijke derde die zorgt dat zaken gesignaleerd en benoemd kunnen worden, helpt op weg. 

Een greep uit de “problemen” waarvoor team coaching werkt;

 • Het verbeteren van de effectiviteit van samenwerking in een team of vakgroep.
 • Herstel van vertrouwen. Een voorwaarde om effectief met elkaar samen te kunnen werken.
 • Met elkaar bespreken waar je als groep voor staat en wat je al goed doet. Wat er nog beter kan.
 • Gedrag. Hoe reageert men op elkaar en waarom? Vaak zijn misverstanden de reden waarom het vertrouwen in elkaar verloren is. Als deze bespreekbaar worden gemaakt, ligt de weg open voor een constructieve taakverdeling en samenwerking.
 • Het verbeteren van de besluitvorming in vergaderingen. Zorgen dat iedereen gehoord wordt, opdat besluiten gedragen en uitgevoerd worden. Dan kunnen er stappen genomen worden!
 • Verbeteren van de verhouding tussen opleiders en aio’s. Transparantie en communicatie zijn hier belangrijk in geval van conflict. Ook voor de rest van de afdeling.
 • Het herstellen van de communicatie met een zieke werknemer die terugkeert na ziekte/burn-out. Ook bij burn-out zijn het vaak niet alleen fysieke belemmeringen die spelen. 
 • Het omgaan in de vakgroep met een collega die te maken heeft met een calamiteit en/of tuchtklacht.

 

Zie ook: teamcoaching”. En: “voorbeeldzaken”

Als je één of meerdere van bovengenoemde situaties herkent en even wil overleggen over je eigen vakgroep, bestuur of team: bel of mail me

Gabrielle Vergroesen

tel. 020 – 8896585 (kantoor) of 06 – 23260091 (mobiel) | info@vergroesenmediation.nl

“We don’t have to do all of it alone. We were never meant to be”.

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend van haar TED talk “The Power of vulnerability”.

 

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation