Tarieven

Begeleiding van een team in kort traject of heidag?

Deze kosten zijn onder meer afhankelijk van de grootte van het team/de maatschap en het tijdsbestek (kort traject of hele- of halve heidag) en worden na overleg (020-8896585) op maat geoffreerd.

Met oog voor ieders agenda, zijn mijn trajecten op maat en zo kort als mogelijk is. Een gemiddeld traject bestaat uit individuele voorgesprekken en twee à drie gezamenlijke bijeenkomsten plus borging.  

Kosten individuele coaching

Aangezien steeds meer werkgevers het belang van coaching inzien, zijn zij vaak bereid de kosten geheel of gedeeltelijk voor hun rekening te nemen. In een maatschap kan de (werk gerelateerde) coaching vaak als kostenpost worden opgevoerd en is het dus van de belasting aftrekbaar.

De kosten voor individuele coaching bestaan uit een vast tarief van euro 225,- per gesprek (excl. btw en incl. voorbereiding). Gesprekken duren circa 1 à 1,5 uur en doorgaans zijn 4 à 5 bijeenkomsten voldoende om met een goed resultaat af te kunnen ronden. 

Wat kost intervisie in de vakgroep?

De kosten van intervisie zijn afhankelijk van de grootte van de groep (4 à 7 personen) en het aantal te plannen afspraken. Doorgaans worden circa vier à vijf bijeenkomsten per jaar van ca. 2.5 uur gepland.

Kosten mediation

De totale kosten van mediation zijn beduidend lager dan bij een juridische procedure, aangezien de oplossing meestal in relatief korte tijd wordt bereikt. Daarnaast wordt mediation door bijna alle verzekeraars (waaronder VvAA, ARAG, DAS, Movir) vergoed tot een bepaald maximum, welk bedrag ver boven dat van mijn facturen ligt.

Mijn tarief voor mediation is euro 245,- per uur, excl. btw. Daarbij is voortgang in het proces een belangrijke criterium in mijn aanpak, waardoor trajecten kort zijn.

Bij “voorbeelden” ziet u het tijdsbestek van verschillende trajecten om een idee te krijgen.

Facturen worden vergezeld van een transparante tijdspecificatie. Met inachtneming van de regels van de Mediators Federatie Nederland.

De Algemene Voorwaarden van Vergroesen Mediation worden u vóór aanvang van een opdracht toegestuurd. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 58880135.

mediation bedrijfsleven

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation