“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische tuchtzaken

Vanuit mijn persoonlijke achtergrond en ruime werkervaring in de medische wereld, wil ik bijdragen aan het verbeteren van de communicatie tussen partijen in dit proces. 

Als jurist, zit ik circa 40 mondelinge vooronderzoeken per jaar van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam (RTG) voor, waarin de BIG-geregistreerde (ik noem hem/haar in het vervolg “arts” aangezien deze het meest gedaagd worden) en de patiënt elkaar voor het eerst ontmoeten nadat het klaagschrift en het verweerschrift gewisseld zijn. Dit vooronderzoek vindt plaats in de rechtbank en brengt aardig wat spanning voor beide partijen met zich mee. Ik vind het belangrijk om beide zoveel mogelijk op hun gemak te stellen en hen zich gehoord te laten voelen.

Ik stel de arts en patiënt verduidelijkende vragen met betrekking tot de feiten en hun onderlinge communicatie zover. Ook onderzoek ik of er zodanig inzicht en begrip voor elkaar kan ontstaan dat de klacht niet voortgezet hoeft te worden. In een deel van de zaken trekt de patiënt zijn/haar klacht om die reden in. De rest van de zaken wordt verder behandeld in raadkamer of openbare zitting; dan wordt het verslag (proces verbaal) van het vooronderzoek hierin meegenomen.

Workshop of voordracht

Aangezien het een flinke impact heeft op betrokkenen om in een tuchtzaak verwikkeld te raken, kan het een geruststelling zijn om te weten wat je te wachten staat als het je onverhoopt overkomt. Om inzicht te krijgen in de verschillende implicaties van het gedrag van patiënt, arts en advocaat tijdens de procedure. Om je te realiseren welke impact je reactie als collega-arts heeft en hoe (wel en niet) te reageren om onenigheid in de vakgroep te voorkomen.

Met regelmaat wordt mij gevraagd wat te vertellen over het tuchtrecht in de praktijk, tijdens een symposium of nascholing (vaak voor de pauze ;). Ook geef ik op verzoek een interactieve workshop (dagdeel) over het zo constructief mogelijk omgaan met klachten. Beide vormen resulteren altijd in een levendige discussie en geven food for thought.

Tip: Gesprek aan te raden - ook ná ontvangst klacht

In veel zaken is de patiënt van mening dat er iets niet goed gegaan is en voelt deze zich hierin niet gehoord of serieus genomen.

Daarom raad ik artsen altijd aan om ook als je al een tuchtklacht ontvangen hebt, alsnog te proberen in gesprek te komen met de patiënt. Omdat ik in de praktijk bijna altijd zie dat zowel arts als patiënt het jammer vinden dat dit niet eerder gelukt is. Zeker omdat het conflict regelmatig op misverstanden berust.

En hoe eerder deze verhelderd zijn, hoe beter voor iedereen. Voor de arts kan dan een hele vervelende periode van onzekerheid bekort worden en voor de patiënt hoeft de frustratie niet steeds hoger op te lopen.