“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische tuchtzaken in de praktijk

TIP: EEN GESPREK IS OOK NA ONTVANGST VAN EEN KLACHT AAN TE RADEN 

De patiënt is van mening dat er iets niet goed gegaan is en voelt zich hierin niet gehoord of serieus genomen. Soms heeft deze elk gesprek tot nu toe geweigerd, soms heeft de patiënt niet geweten waar hij of zij naar toe kon gaan met zijn/haar klacht. Ondertussen is het voor jezelf vaak niet duidelijk waar de klacht op gebaseerd is.

Vanuit mijn ervaring met het voorzitten van meer dan 250 mondelinge vooronderzoeken voor het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam, raad ik artsen altijd aan om ook als je al een tuchtklacht ontvangen hebt, alsnog te proberen in gesprek te komen met de patiënt. Omdat ik in de praktijk zie dat zowel arts als patiënt het bijna altijd jammer vinden dat dit niet eerder gelukt is. En zeker omdat het conflict regelmatig op misverstanden berust.

En hoe eerder deze verhelderd zijn, hoe beter voor iedereen. Voor de arts kan dan een hele vervelende, stressvolle periode van onzekerheid bekort worden en voor de patiënt hoeft de frustratie niet steeds hoger op te lopen. Lees ook: Aanhoudend conflict met een patiënt – hoe kom je er samen uit? Als gesprekken onderling niet lukken, kan ik als mediator helpen vertalen wat er nu eigenlijk dwars zit en vooral, hoe er meer begrip voor elkaar kan verstaan. impact medische tuchtzaak

Impact

De ontvangst van een klacht in een medische tuchtzaak heeft een enorme impact. Op de BIG-geregistreerde zelf, de collega’s en het thuisfront. Je hebt je uiterste best gedaan voor de patiënt en toch heb je nu een tuchtklacht ontvangen. En terwijl het veel tijd kost om het juridische verweer in de zaak op te tuigen, gaat de drukte van elke werkdag gewoon door. Het kan helpen om in dit traject te weten wat je kan verwachten en tips te krijgen over de verschillende aspecten die van invloed zijn. 

Vanuit mijn persoonlijke achtergrond en ruime werkervaring in ziekenhuizen en praktijken, draag ik graag bij aan het voorkomen van, dan wel zo goed mogelijk omgaan met het verloop van medische tuchtzaken. 

Zie ook mijn Blog: Medische tuchtklacht? Praktische tips.

Workshop Medisch Tuchtrecht in de praktijk (4 GAIA-punten)

Gelet op de flinke impact, kan het een geruststelling zijn om te weten wat je te wachten staat als het je onverhoopt overkomt. Om inzicht te krijgen in de verschillende implicaties van het gedrag van patiënt, arts en advocaat tijdens de procedure. Om je te realiseren welke impact je reactie als collega-arts heeft en hoe (wel en niet) te reageren op een klacht van een collega om onenigheid in de vakgroep te voorkomen.

  • Wat kan je verwachten en wat is goed om direct te doen na ontvangst van een klacht?
  • Hoe kan je het verloop van een klachtprocedure zo gunstig mogelijk beïnvloeden?
  • Welke signalen van patiënten zijn te herkennen om een klacht te voorkomen?
  • Wat doet een klacht met de arts, het thuisfront en de dynamiek in de vakgroep?

 

Als jurist zit ik mondelinge vooronderzoeken van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam (RTG) voor (nevenfunctie), waarin de BIG-geregistreerde (ik noem hem/haar in het vervolg “arts” aangezien deze het meest gedaagd worden) en de patiënt elkaar voor het eerst ontmoeten nadat het klaagschrift en het verweerschrift gewisseld zijn. Dit vooronderzoek vindt plaats in de rechtbank en brengt aardig wat spanning voor beide partijen met zich mee.

Tijdens het vooronderzoek vind ik het belangrijk om beide zoveel mogelijk op hun gemak te stellen en hen zich gehoord te laten voelen. Ik stel de arts en patiënt verduidelijkende vragen met betrekking tot de feiten en vooral ook over hun onderlinge communicatie zover. Ook onderzoek ik of er zodanig inzicht en begrip voor elkaar en de situatie kan ontstaan dat de klacht niet voortgezet hoeft te worden. In een deel van de zaken trekt de patiënt zijn/haar klacht om die reden in. De rest van de zaken wordt verder behandeld in raadkamer of openbare zitting; dan wordt het verslag (proces verbaal) van het vooronderzoek hierin meegenomen.

Met regelmaat wordt mij gevraagd wat te vertellen over het tuchtrecht in de praktijk, tijdens een symposium of nascholing. Op verzoek geef ik een interactieve workshop (dagdeel, 4 GAIA-punten) over het zo constructief mogelijk omgaan met klachten. Onder meer leg ik reële casussen voor, waarbij we het verwachte oordeel door de artsen naast het uitgesproken oordeel van het Tuchtcollege leggen.

Beide vormen resulteren altijd in een levendige discussie en geven food for thought.medische tuchtzaak opgelost

Voor vrijblijvend overleg ben ik te bereiken op: 020 – 8896585 (kantoor) of 06-23260091 (mobiel)

Gabrielle Vergroesen

“We don’t have to do all of it alone. We were never meant to.”

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation