“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische tuchtzaken

Als jurist, zit ik vooronderzoeken van het Medisch Tuchtcollege in Amsterdam (RTG) voor, waarin de BIG-geregistreerde (ik noem hem/haar in het vervolg “arts” aangezien deze het meest gedaagd worden) en de patiënt elkaar voor het eerst ontmoeten nadat het klaagschrift en het verweerschrift gewisseld zijn. Dit vooronderzoek vindt plaats in de rechtbank en brengt aardig wat spanning voor beide partijen met zich mee.

Tijdens dit vooronderzoek stel ik de arts en de patiënt verduidelijkende vragen met betrekking tot de feiten en hun onderlinge communicatie zover. Ook wordt onderzocht of men zodanig inzicht en begrip voor elkaar kan krijgen dat de klacht niet voortgezet hoeft te worden. In circa een derde van de gevallen trekt de patiënt zijn/haar klacht in om die reden. De rest wordt behandeld in raadkamer of openbare zitting; dan wordt het proces verbaal van het vooronderzoek hierin meegenomen.

Gesprek aan te raden

De patiënt is van mening dat er iets niet goed gegaan is en voelt zich hierin niet gehoord of serieus genomen.

Ik raad altijd aan allereerst alsnog een gesprek met de patiënt aan te vragen, ook als u al een tuchtklacht ontvangen heeft, omdat ik in mijn praktijk zie dat zowel arts als patiënt het jammer vinden als dit niet eerder gelukt is. Zeker omdat het conflict regelmatig op misverstanden berust. En hoe eerder deze verhelderd zijn, hoe beter voor iedereen.

Bijdrage tijdens nascholing of symposium

Aangezien het een flinke impact heeft op betrokkenen om in een tuchtzaak verwikkeld te raken, kan het een geruststelling zijn om te weten wat je te wachten staat als het onverhoopt gebeurt. Om inzicht te krijgen in de verschillende implicaties van het gedrag van patiënt, arts en advocaat tijdens de procedure. Om je te realiseren welke impact je reactie als collega-arts heeft en hoe (wel en niet) te reageren om onenigheid in de vakgroep te voorkomen.

Met regelmaat wordt mij gevraagd wat te vertellen over het tuchtrecht in de praktijk en dit resulteert altijd in een levendige discussie.