“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Referenties Vergroesen Mediation

Onderstaande referenties geven een beeld van mijn aanpak en mogelijk resultaat van een (korte) begeleiding.

Chirurg gefuseerde maatschap in teamcoaching: “Onder jullie begeleiding heb ik nu eindelijk  het gevoel dat we verder komen”. Deze maatschap (20+) had al een ander coachingstraject achter de rug (ruim een half jaar), maar het onderlinge vertrouwen was niet verbeterd. Wij hebben ons op de “onderstroom” geconcentreerd en een begin gemaakt van waardering voor elkaars kwaliteiten (in twee maanden; 3 bijeenkomsten). Vervolgens komt het er op aan de ingezette positieve koers te bestendigen.

Afsluitende opmerkingen na teamcoaching vakgroep: “Je creëert een veilige sfeer waarin we elkaar feedback durfden te geven; je positieve aanpak draagt daar ook aan mee. We hebben veel met elkaar gedeeld (zowel verdriet als plezier) en begrijpen elkaar nu beter. Je bent prettig flexibel in je programma en past deze aan als de situatie daar om vraagt; dank!” 

Evaluatie heidag met als onderwerp “oud zeer”: “We hadden niet verwacht dat we in 3 uur zoveel zouden kunnen bereiken. Je vraagt goed door en bent niet bang om ons pijnlijke punten te laten bespreken. Waarbij je er voor zorgt dat er weer ruimte voor elkaar ontstaat. Ik zag enorm op tegen deze ochtend maar ben opgelucht dat het zo verlopen is.”

In intervisie binnen de vakgroep: “Het viel me op dat je het gesprek goed op gang krijgt, in een constructieve en veilige sfeer. Je hebt duidelijk veel ervaring met de doelgroep.”

“Je bent concreet maar geeft ook ruimte én structuur; er zijn een heleboel nuttige thema’s aan de orde geweest. Fijne tijdsbewaking ook.”

“Ik vond het een zinvolle bijeenkomst, er was een open sfeer. We hebben dingen met elkaar besproken waar we normaal in de waan van de dag aan voorbij gaan die wel degelijk relevant zijn en die mij inzicht hebben gegeven in waarom mijn collega’s doen zoals ze doen. Je stelt goede vragen en structureert de bijeenkomst wel, maar liet ons vooral aan het woord. Vanuit mezelf kan ik zeggen dat je de juiste ruimte biedt om meer van mijn “Ik” te begrijpen en dat we dichter bij elkaar gekomen zijn.”

Na mediation MSB en vakgroep: “Achteraf gezien hebben we veel te lang geprobeerd het onderling op te lossen. Met jouw concrete aanpak en jouw kennis van onze context, hebben we het verrassend snel kunnen afronden.”

Ouder na gesprek met andere ouders en schooldirecteur: “Ik ben verbaasd dat we er nu in één gesprek al uit zijn. Dat kwam ook door jouw rust en aandacht voor ieders visie en gevoel. En sorry dat ik zo fel werd. Het doet toch wat met je, als je kind niet lekker in haar vel zit.”

Huisarts na heidag (investeren in onderlinge samenwerking) met maten: Dank voor de waardevolle dag en je flexibiliteit. Fijn dat we verder zijn gekomen en we gaan er zeker op voortborduren”.

Maat in medische maatschap na het sluiten van een overeenkomst van ontbinding:Je hebt in het vorige gesprek eerst als een veilige steun in de rug gefungeerd om open en eerlijk tegen elkaar te kunnen zijn en elkaar te zeggen wat eigenlijk al veel te lang op ons beider lippen lag. Dit maakte voor ons ook duidelijk dat ontbinding de beste keuze voor ons allebei was. Dat we er vandaag, met onze adviseurs, in onderhandeling in één ochtend uit zijn gekomen, is een hele opluchting. Dank!”

In individuele coaching: “Heel fijn dat je de medische wereld goed kent. Het was nuttig om inzicht te krijgen in vastgeroeste patronen en die te kunnen doorbreken.”

“Het was een spannende sollicitatieprocedure en ook dankzij onze gesprekken is het gelukt”.

Partner Advocatenmaatschap in mediation“Dank en waardering voor de wijze waarop je de sessie van gisteren hebt geleid. Je hanteerde een meer verbindende stijl, waardoor we er niet aan ontkwamen ook vriendelijke dingen te zeggen over elkaar. Dat was goed, dat was prima eigenlijk.”

Direkteur Groot Aandeelhouder in teamcoaching: “Voor ons bestuursconflict hebben wij Gabrielle Vergroesen gekozen, omdat zij professionaliteit en kennis van zaken combineert met een persoonlijke aanpak die getuigt van echte interesse en begrip voor de belangen die spelen.” 

HR Manager na mediation: “Hartelijk dank voor je hulp. Het was een moeilijke casus en zonder jouw hulp denk ik niet dat we dit hadden kunnen bereiken. Daarvoor was er tussen partijen te veel gebeurd.”
 
HR Manager van een multinational na mediation:  “Wij hadden te maken met een werknemer, die zich wegens een arbeidsconflict ziek gemeld had. Gabriëlle Vergroesen heeft een kort en krachtig traject ingezet, waarbij voor alle betrokkenen duidelijk werd wat de mogelijkheden waren. Dit heeft er voor gezorgd dat de rust terugkeerde voor zowel de werknemer als op de afdeling en dat wij ons weer konden concentreren op onze “core business”. Wij hebben haar betrokkenheid als plezierig en professioneel ervaren en zouden haar, als het nodig mocht zijn, wéér inhuren. “
  
Fysiotherapeut na mediation: Na een eindeloze gang  naar de rechtbank vanwege een ontvangen ontslag op staande voet wees de laatste rechter mij op het nut van mediation. Daar was voor beide partijen wat te winnen wat niet in een rechterlijke uitspraak beklonken kon worden. Met de hulp van Gabrielle, een bijzonder prettige en zakelijke mediator, stond ik na 3 sessies flabbergasted handen te schudden met de andere partij: de zaak was besproken en onderling geregeld! Zij kregen een betalingsregeling waardoor zij niet failliet zouden gaan, en ik kreeg een ontheffing van het concurrentiebeding, waardoor ik de patiënten weer kon behandelen, die al 1,5 jaar zaten te wachten op het beëindigen van het conflict. Dank zij Gabrielle is dit voor alle partijen tot een bevredigende oplossing gekomen. Ik kan haar dan ook ten zeerste aanbevelen!” 
 
Zorgmanager ziekenhuis: “Als Ziekenhuis hebben we gekozen om Vergroesen Mediation in te zetten bij een arbeidsconflict met een werknemer vanwege de combinatie van mediation met de juridische kennis waarover Gabrielle Vergroesen beschikt. Zij communiceert duidelijk naar alle partijen, zonder daarin partij te kiezen en daar waar nodig wijst zij betrokkenen ook op hun verantwoordelijkheden. Terugkijkend ben ik zeer tevreden over de wijze waarop Gabrielle Vergroesen de Mediation heeft uitgevoerd.

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” 

Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation