“De beste ideeën vind je samen.”

Re-integratie bij ziekte of burn-out

Een langdurig zieke werknemer als gevolg van een arbeidsconflict kost veel geld, maar zorgt ook voor onrust op de afdeling of in het team, er ontstaan kampen en de workload van collega’s wordt zwaarder. Ook de werknemer is liever aan het werk dan dat hij of zij thuis zit. Kortom; een situatie die u zo snel mogelijk opgelost ziet. Niet in een ellenlang traject, maar in 2 à 3 gesprekken duidelijkheid krijgen over de best mogelijke opties, waaronder re-integratie. 

Ziekte

Ziekte als gevolg van een conflict. Hoe sneller u rond de tafel gaat zitten om te bespreken wat de oorzaak van het conflict is en belangrijker, wat de mogelijkheden zijn, hoe beter. U kunt hiermee enorme kosten en onrust van langdurig ziekteverzuim besparen. Onder begeleiding van een onafhankelijke derde, goede afspraken maken over re-integratie, is daar een cruciaal onderdeel van.

Burn-out

Bij een burn-out spelen vaak niet alleen gezondheidsaspecten een rol, maar ook aspecten die te maken hebben met motivatie, communicatie en sociale interactie op de werkvloer. Mediation, als aanvulling op het “arbo-traject”, vaak via verwijzing door een bedrijfsarts, kan een constructieve rol spelen in een succesvolle re-integratie.

Lees ook: “Re-integratie bij burn-out? Verhoog de kans van slagen” .

Mediation

Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld Euro 350,- per dag.
In mediation wordt in een traject van gemiddeld 5 weken en 2 à 3 gesprekken duidelijk wat de meest gewenste oplossing is voor zowel de werkgever als de werknemer. 
 
Onze aanpak is bewezen succesvol voor beide partijen; zie referenties“. 

Coaching

Het komt ook regelmatig voor dat u een conflict met een collega of team ervaart, terwijl de ander zich daar niet van bewust is en/of geen gezamenlijke mediation willen starten. In die gevallen kan individuele coaching een uitkomst zijn, om zodoende zelf een manier te vinden om met de situatie om te gaan. Dit geeft rust, waardoor u uw energie weer in andere zaken kunt steken. 

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb