“De beste ideeën vind je samen.”

Re-integratie bij ziekte of burn-out

Een langdurig zieke werknemer als gevolg van een arbeidsconflict kost veel geld, maar zorgt ook voor onrust op de afdeling of in het team, er ontstaan kampen en de workload van collega’s wordt zwaarder. Ook de werknemer is liever aan het werk dan dat hij of zij thuis zit. Kortom; een situatie die u zo snel mogelijk opgelost ziet. Niet in een enorm lang traject, maar in 2 à 3 gesprekken duidelijkheid krijgen over de best mogelijke opties, waaronder re-integratie. 

Ziekte

Ziekte als gevolg van een conflict. Hoe sneller u rond de tafel gaat zitten om te bespreken wat de oorzaak van het conflict is en belangrijker, wat de mogelijkheden zijn, hoe beter. U kunt hiermee enorme kosten en onrust van langdurig ziekteverzuim besparen. Goede afspraken maken over re-integratie, is daar een cruciaal onderdeel van. Een onafhankelijke derde, met kennis van de context, kan zorgen voor voortgang in het proces en het maken van duidelijke afspraken voor alle betrokkenen. 

Burn-out

Bij een burn-out spelen vaak niet alleen gezondheidsaspecten een rol, maar ook aspecten die te maken hebben met motivatie, communicatie en sociale interactie op de werkvloer. Mediation, als aanvulling op het “arbo-traject”, vaak via verwijzing door een bedrijfsarts, kan een constructieve rol spelen in een succesvolle re-integratie.

In teams, maatschappen of besturen is het begin van terugkeer vaak een wat onwennige situatie. Waar ik goede ervaringen mee heb, is het begeleiden van één of enkele gesprekken, waarin besproken wordt wat er in aanloop naar en tijdens het ziekteverloop gebeurd is. Welke omstandigheden eraan meegewerkt hebben, hoe zowel de afwezige als het team deze periode ervaren hebben en hoe iets dergelijks in de toekomst te voorkomen is. Voor alle teamleden.

Zie: Collega-maat burn-out?

Mediation

Een zieke werknemer kost de werkgever gemiddeld Euro 450,- per dag.
In mediation wordt in een traject van gemiddeld 5 weken en 2 à 3 gesprekken duidelijk wat de meest gewenste oplossing is voor zowel de werkgever als de werknemer. 
 
Onze aanpak is bewezen succesvol voor beide partijen; zie “referenties.

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation