old-soccer-game

.

“Soms heb je het idee dat je geen kant op kunt.”

Mediation

Mediation in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg

Soms bent u zó verstrikt geraakt in een (dreigend) conflict dat u niet meer weet hoe u hier uit kan komen. U voorziet dat een juridische procedure (alléén) geen afdoende resultaat zal opleveren. Een onafhankelijke, ervaren derde kan inzicht verschaffen en samen met u op zoek gaan naar oplossingen voor uw conflict waar u wat aan heeft.

 

Beoogd resultaat van een mediation:

 • De communicatie wordt hersteld, waardoor u weer met elkaar kunt praten
 • U bereikt in korte tijd duidelijkheid over uw situatie en de te nemen stappen
 • U voorkomt reputatieschade en onrust door geheimhouding en vertrouwelijkheid; alles blijft binnenskamers
 • U voorkomt een langdurige, vaak kostbare juridische procedure
 • U komt tot een gezamenlijke oplossing waar u achter staat; u beslist niets tegen uw zin
 • U behoudt uw –zakelijke- relatie of beëindigt deze op een evenwichtige manier
 • U maakt praktische, concrete afspraken, die bindend worden vastgelegd.

Aanpak Vergroesen Mediation.

 • Onze ervaren en gecertificeerde (jurist)mediators leggen de nadruk in een mediation op een constructief onderzoek naar een werkbare, toekomstgerichte oplossing, zonder te lang in het verleden te graven.
 • Wij scheppen in korte tijd duidelijkheid over uw conflict, ook als u in een impasse zit. Wij signaleren aanknopingspunten voor oplossingen.
 • Wij zijn niet bang de pijnpunten te benoemen; wij zijn direct waar mogelijk en gaan, indien nodig, confronterende vragen niet uit de weg.
 • In een conflict is begrip niet altijd haalbaar. Een praktische oplossing wel. Wij voeren geen onnodige sessies om te proberen begrip voor elkaar te krijgen, als te voorzien is dat dit niet gaat lukken, of niet wil lukken. "Agree to disagree" geeft ruimte en rust om een oplossing mogelijk te maken. Met begeleid onderhandelen, kan op grond van wederzijdse belangen, stevig, doch respectvol onderhandeld worden over mogelijke oplossingen.
 • U beëindigt de mediation met waterdichte afspraken of contracten.

Deze aanpak wordt door partijen gewaardeerd en geeft hen ruimte voor het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheid.
Zie: Client-ervaringen

Teamconflicten

Als een conflict is ontstaan in een team, ligt dat doorgaans niet aan één persoon, maar vooral aan de onderlinge interactie die bepaalt gedrag uitlokt. In mijn aanpak focus ik niet op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht op de onderlinge relaties.  Deze "systemische", oplossingsgerichte aanpak geeft in maximaal 3 bijeenkomsten resultaat en is zeer geschikt voor professionals met weinig tijd zoals bijvoorbeeld medici en advocaten. Zie ook: teamcoaching 

Eéndaagse mediation

Het komt regelmatig voor dat zakelijke partijen belang hebben bij een snelle oplossing (afspraken) waardoor partijen meteen verder kunnen. Wij streven dan naar een oplossing van het conflict binnen één dag, wat uitermate efficiënt is. In deze gevallen werk ik, voor het bereiken van het beste resultaat, samen met een (óók gecertificeerde) co-mediator. Afhankelijk van het soort conflict, het financiële belang en het aantal betrokkenen, kan van te voren een vaste prijs worden afgesproken. We beginnen met individuele interviews, gevolgd door twee tot drie plenaire gesprekken, met de mogelijkheid van tussentijdse gesprekken in kleiner verband, in het bijzijn van de mediator. Deze dag bieden wij aan op ons kantoor in Amstelveen.

Advocaat aanwezig?

Vaak begint een mediation met alleen de partijen en de mediator en staan eventuele advocaten "stand-by" op de achtergrond. Op het moment dat partijen tot een concept-overeenkomst kunnen komen, worden deze (weer) direct betrokken om met hun cliënt de concept-overeenkomst door te nemen. De mediator houdt dan de vinger aan de pols om de voortgang te monitoren, tot de overeenkomst definitief gemaakt kan worden en tot ondertekening overgegaan kan worden. In overleg wordt per zaak besloten of de mediator de vaststellingsovereenkomst opstelt. Vaak is het praktisch als één van de betrokken advocaten dit doen.

 

Cliënten Vergroesen Mediation

Ziekenhuizen, (medische) praktijken/maatschappen/vakgroepen, MSB's, advocatenmaatschappen, VoF's, MKB, internationale bedrijven, pharmaceuticals, consultancy, mode, vastgoed, onderwijs, horeca, financiële dienstverlening, verzekeraars, ICT. Zie ook: Voorbeeldzaken.

Meer specifieke informatie over onder meer de procedure en de looptijd van mediation, staat vermeld bij de F.A.Q en bij de Blog.
Indicaties | In welke situaties kan ik aan mediation denken?

MENU