“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Conflict in de maatschap?

Met het oog op samenwerkingsvormen zoals maatschappen en vakgroepen, zie ik met regelmaat artsen (en advocaten of andere professionals) die ooit met veel enthousiasme samen zijn gaan werken en toch op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen of een conflict in de maatschap. Er is bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over het te voeren beleid, het verschil in inzet, de zwaarte van het takenpakket of de dominantie van één van de maten. Ook fusies maken dat er een nieuw evenwicht gevonden moet worden in de groep.

Zelfstandige professionals zijn vaak geneigd een probleem zo lang mogelijk te negeren; deels wegens tijdsdruk maar ook omdat men het lastig vindt elkaar aan te spreken op gedrag. Er kan een patroon ontstaan van irritatie en verdringing. Herstel van vertrouwen is vaak de eerste hobbel die dan genomen moet worden voordat nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Voor mij staat als een paal boven water dat je hier als team aandacht aan moet besteden. 

Veel benaderingen, gericht op het verbeteren van samenwerking in een team, hebben een psychologische aanpak; ze kijken naar karakters, talenten en gebreken en hoe die al dan niet matchen. In mijn ervaring wijzen inhoudelijke en aanhoudende conflicten die maar niet tot een oplossing willen komen doorgaans met name op problemen in de omgang met elkaar.
Mijn aanpak is daarom een combinatie van systemisch en oplossingsgericht, waarbij ik focus op de onderlinge relaties en interacties. De reactie van de één veroorzaakt een reactie van de ander en dit houdt elkaar paradoxaal in stand. In zo’n situatie wordt gedrag selectief en gekleurd waargenomen en worden negatieve meningen bevestigd.
Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En zeker zo belangrijk; hoe buig je die om zodat een constructieve samenwerking weer mogelijk wordt? Opdat er vrij met elkaar gesproken kan worden, men elkaars verschillen respecteert, elkaars talenten waardeert, je kritisch kan zijn zonder daarop afgerekend te worden, om samen vooruit te komen terwijl je jezelf kunt zijn. Dat gun ik iedere professional.

In individuele voorgesprekken van een half uur hoor ik van elk teamlid wat er volgens hem/haar speelt en wat hij/zij zou willen bereiken in dit traject. Vervolgens geef ik in het eerste groepsgesprek op grond van de voorgesprekken weer wat er mijns inziens speelt (zonder namen te noemen) en stel ik de groep, zo nodig,  “circulaire” vragen om deze hypothese aan te scherpen. De circulaire vraagtechniek, het stellen van vragen aan het ene teamlid over een ander teamlid in aanwezigheid van het hele team, brengt op een effectieve manier teampatronen aan het licht en maakt ze bespreekbaar. Horen hoe een collega naar jouw gedrag in bepaalde situaties kijkt kan confronterend zijn, en werkt in mijn ervaring tegelijkertijd verbindend. Doel: urgentie duidelijk krijgen op een acceptabele manier en nieuwe zienswijze en omgangsvormen mogelijk maken. 

Pas nadat er een zeker herstel van het vertrouwen ingezet is, kunnen belangrijke inhoudelijke punten met elkaar besproken worden. Zoals visie (specialiseren?), taakverdeling, de juiste inzet van aanwezige talenten; kortom “hoe gaan wij in de toekomst met elkaar en de maatschap om”? Alles in een oplossings- en toekomstgerichte modus. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de follow up, om de ingezette verbetering te bestendigen.

Al met al hoeft dit niet veel tijd te kosten; individuele voorgesprekken en 2 a 3 gezamenlijke bijeenkomsten van ca. 2,5 uur kunnen al tot een sterke basis voor herstel van vertrouwen leiden. Zo kan er in een constructieve sfeer met meer plezier én resultaat samengewerkt worden, waarbij er ook nog wat energie voor een privé-leven overblijft. 

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Herkenbaar? Bel vrijblijvend om te overleggen of ik iets kan betekenen voor jullie maatschap of vakgroep. Zowel vanuit privé- als werkervaring ben ik goed op de hoogte van maatschapsproblematiek. En belangrijker; hoe je daarin stappen kunt zetten naar meer werkplezier.

Zie ook: “teamcoaching medisch specialisten”. 

Gabrielle Vergroesen, tel. 020-8896585 (kantoor) of 06 23260091.

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation