“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Coaching / begeleiding van een maatschap advocatuur

Een voorbeeld van een coaching die een tijdje geleden afgerond is. Uit privacy-overwegingen zijn details achterwege gelaten.

Een succesvolle advocatenmaatschap is in enkele jaren gegroeid van 3 naar 7 partners. Zakelijk gezien loopt de samenwerking naar tevredenheid, maar er is behoefte aan begeleiding die een aanzet zal zijn tot een betere manier van met elkaar omgaan. Het gewenste resultaat is een maatschap waarin met nieuwe energie collegiaal wordt samengewerkt.

Een maatschap bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Samen vormen zij, net als in een gezin of huwelijk, een “systeem” met eigen normen en waarden en ieders gedrag wordt bepaald door een reactie op gedrag van een ander. Men denkt elkaar goed te kennen en wordt onbewust beïnvloed door aannames en overtuigingen, wat resulteert in subjectieve waarneming en vooroordelen.

In de onderliggende maatschap is de betrokken, vanzelfsprekende sfeer ten tijde van de oprichting veranderd toen er zelfstandige, ervaren partners met hun eigen achtergrond en aanpak bijkwamen. Momenteel durft men elkaar niet aan te spreken op verschillende visies en zijn er eilandjes ontstaan.

Ik begin met individuele voorgesprekken om van alle betrokkenen de kern van het probleem te leren kennen en inzicht te krijgen in de relationele verhoudingen en patronen. Vervolgens hebben we twee bijeenkomsten, waarin men elkaar beter leert kennen en de aannames, overtuigingen en patronen aan bod komen. Er wordt geoefend met elkaar aanspreken op een constructieve manier, die het mogelijk zal maken ook in de toekomst je veilig te voelen om je eigen mening te geven, zonder “afgeschoten” te worden. Jezelf kunnen zijn en open staan voor elkaar is een belangrijke voorwaarde om optimaal te presteren.

Al doende ontstaat er meer verbinding. Na twee bijeenkomsten waarin we aan “gedrag en communicatie” gewerkt hebben, kunnen inhoudelijke zaken aan bod komen. Men is in staat naar elkaar te luisteren en de besluitvorming is gedragen. Een paar maanden later woon ik twee reguliere overleggen bij om nog wat bij te sturen in de praktijk, maar zowel de maatschap als ik hebben er alle vertrouwen in dat de positieve lijn voortgezet gaat worden. De rust is teruggekeerd en het plezier hervonden.

Investering per persoon: één individueel gesprek en drie gezamenlijke bijeenkomsten van ca. 2,5 uur.

Herkenbaar? Wilt u eens vrijblijvend overleggen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Gabrielle Vergroesen
020 – 8896585 (kantoor)
06 – 23260091 (mobiel)

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation