“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Coaching / begeleiding van een maatschap advocatuur

Een succesvolle advocatenmaatschap is in enkele jaren gegroeid van 3 naar 7 partners. Zakelijk gezien loopt de samenwerking naar tevredenheid, maar er is behoefte aan begeleiding die een aanzet zal zijn tot betere onderlinge verhoudingen. Het gewenste resultaat is een maatschap waarin met nieuwe energie collegiaal wordt samengewerkt.

Een maatschap bestaat uit leden met ieder verschillende karakters, talenten en gebreken. Samen vormen zij een “systeem” met eigen normen en waarden en ieders gedrag wordt bepaald door een reactie op gedrag van een ander. Je denkt elkaar goed te kennen en toch word je onbewust beïnvloed door aannames en overtuigingen, wat resulteert in subjectieve waarneming en vooroordelen. En als er dan wrijving is ontstaan, ben je geneigd te denken “ja hoor, daar gaan we weer” en wordt een goed gesprek niet eens meer geprobeerd.

In de onderliggende maatschap is de betrokken, vanzelfsprekende sfeer ten tijde van de oprichting veranderd toen er zelfstandige, ervaren partners met hun eigen achtergrond en aanpak bijkwamen. Momenteel durft niemand een ander aan te spreken op de verschillende visies en zijn er eilandjes ontstaan. De maatschap staat stil in ontwikkeling.

Ik spreek eerst iedereen apart om van alle maten hun visie op de kern van het probleem te horen en inzicht te krijgen in de relationele verhoudingen en patronen. Gezamenlijk, leren de collega’s elkaar vervolgens beter kennen en komen de aannames, overtuigingen en patronen aan bod. Ze oefenen met elkaar aanspreken met gebruik van eigen casussen. Dit geeft veelal opluchting en herkenning. Dit oefenen zal het ook in de toekomst mogelijk maken je veilig te voelen om je eigen mening te geven, zonder “afgeschoten” te worden. Jezelf kunnen zijn en open staan voor elkaar is een belangrijke voorwaarde om optimaal te presteren – met plezier.

Al doende ontstaat er meer verbinding. Na twee bijeenkomsten waarin we aan gedrag en communicatie gewerkt hebben, kunnen inhoudelijke zaken aan bod komen. De collega’s zijn in staat naar elkaar te luisteren en de besluitvorming is gedragen. Een paar maanden later woon ik twee reguliere overleggen bij om nog wat bij te sturen in de praktijk, maar zowel de maatschap als ik hebben er alle vertrouwen in dat de positieve lijn voortgezet gaat worden. De rust is teruggekeerd en het plezier hervonden.

Advocaat na afloop: “Dank voor je verbindende stijl; in alle hectiek was dat goed”.

 

Zie ook: team coaching.

Investering per persoon: één individueel gesprek en drie gezamenlijke bijeenkomsten van ca. 2,5 uur.

Herkenbaar? Wil je eens vrijblijvend overleggen? 

Gabrielle Vergroesen | info@vergroesenmediation.nl
020 – 8896585 (kantoor)
06 – 23260091 (mobiel)

 

“People who wade into discomfort and vulnerability and tell the truth about their stories are the real badasses.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, onder meer bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation