.

“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”

“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”

Archive | Blog Gabrielle Vergroesen coach en mediator

Coaching / begeleiding van een maatschap advocatuur

Coaching / begeleiding van een maatschap advocatuur. Een voorbeeld van een coaching die een tijdje geleden afgerond is. Uit privacy-overwegingen zijn details achterwege gelaten. Een succesvolle advocatenmaatschap is in enkele jaren gegroeid van 3 naar 7 partners. Zakelijk gezien loopt de samenwerking naar tevredenheid, maar er is behoefte aan begeleiding die een aanzet zal zijn […]

Lees verder ...

Teamcoaching van een medische fusievakgroep

Teamcoaching van een medische fusievakgroep. Een voorbeeld van een begeleiding van een fusievakgroep die een tijdje geleden afgerond is. Uit privacy-overwegingen zijn details achterwege gelaten. Een fusievakgroep/maatschap van 21 (voornamelijk mannen) is gevestigd in twee locaties en heeft al meerdere fusies achter de rug. De laatste was 3 jaar geleden. Vergroesen mediation wordt benaderd om […]

Lees verder ...

Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator.

Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator.Met regelmaat begeleid ik als mediator partners in een VoF of maatschap, die vast zijn gelopen in hun eigen pogingen om hun samenwerking te verbeteren. Soms vraagt men zich zelfs af of ze niet beter kunnen stoppen met hun bedrijf, als ze het toch nergens over eens […]

Lees verder ...

Mediation of teamcoaching in de gezondheidszorg voor herstel van vertrouwen

Mediation of teamcoaching in de gezondheidszorg voor herstel van vertrouwenWrijving in praktijken, teams en vakgroepen ontstaat onder meer door gebrek aan erkenning, dominantie van één of meerdere collega’s of verschil in visie. Doorgaans wordt hier wegens gebrek aan tijd en feedbackvaardigheden weinig of geen aandacht aan besteed. Begrijpelijk, maar op den duur gaat het toch […]

Lees verder ...

In welke situaties kan ik aan mediation denken?

In welke situaties kan ik aan mediation denken?In de ideale situatie denkt de directeur/eigenaar, HR manager of hoofd P&O, leidinggevende of teamvoorzitter aan mediation, zodra een -potentieel- conflict zich voordoet. Opdat de mediator met hem of haar kan overleggen of en in hoeverre het zinnig is een mediation te beginnen (020-8896585). Vóór een conflict ver geëscaleerd […]

Lees verder ...

Conflict in de maatschap?

Conflict in de maatschap?Met het oog op samenwerkingsvormen zoals maatschappen en vakgroepen, zie ik met regelmaat artsen (en advocaten of andere professionals) die ooit met veel enthousiasme samen zijn gaan werken en toch op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen. Er is bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over het te voeren beleid, het verschil in inzet, […]

Lees verder ...

Op welk moment schakelt u een mediator in?

Op welk moment schakelt u een mediator in?In mijn werk als mediator valt mij het volgende op: hoe groter het bedrijf, hoe meer er georganiseerd is op het gebied van interne conflictbemiddeling. En; gek genoeg, hoe moeilijker een oplossing te vinden is. Het klinkt tegenstrijdig; deze bedrijven doen er alles aan om het conflict in […]

Lees verder ...

Mediation bij schadeclaims als gevolg van beroepsziekten

Mediation bij schadeclaims als gevolg van beroepsziektenOnlangs kreeg een werknemer van een lamellenfabriek een schadevergoeding van Euro 345.000,- toegewezen. Na twáálf  jaar procederen. Hij leed aan de zogeheten “schildersziekte”; hersenbeschadiging veroorzaakt door de dampen van oplosmiddelen. Een accountant kreeg niet lang geleden een claim toegewezen van Euro 370.000,- op grond van burn-out klachten; de hoogste […]

Lees verder ...

Re-integratie bij burn-out? Verhoog de kans van slagen!

Re-integratie bij burn-out? Verhoog de kans van slagen!De meldingen van ziekteverzuim veroorzaakt door een burn-out, en de verzuimduur nemen de laatste tijd relatief toe, in verhouding met het totale ziekteverzuim. Bijna altijd spelen niet alleen gezondheidsaspecten een rol, maar ook aspecten die te maken hebben met motivatie, communicatie en sociale interactie op de werkvloer. En […]

Lees verder ...

Conflicten op het werk

Conflicten op het werkIedereen heeft regelmatig met –potentiële- conflicten te maken, maar we gaan daar allemaal verschillend mee om. Dat heeft te maken met je eigen karakter in combinatie met de situatie waarin je je bevindt. Volgens de “Escalatieladder van Glasl”, zijn er 9 escalatie-niveaus in een conflict (van mild naar extreem), onder te verdelen […]

Lees verder ...
MENU