Collega-maat burn-out en dan?

Een burn-out is vreselijk voor degene die het overkomt. Collega’s die het niet meegemaakt hebben, kunnen het niet echt begrijpen, ook al proberen ze het. In een maatschap hebben de collega’s zelf vaak ook de grootste moeite om alle ballen hoog te houden. En ondanks de beste bedoelingen raken zij toch geïrriteerd. Hoe lekkerder je […]

Coaching / begeleiding van een maatschap advocatuur

Een voorbeeld van een coaching die een tijdje geleden afgerond is. Uit privacy-overwegingen zijn details achterwege gelaten. Een succesvolle advocatenmaatschap is in enkele jaren gegroeid van 3 naar 7 partners. Zakelijk gezien loopt de samenwerking naar tevredenheid, maar er is behoefte aan begeleiding die een aanzet zal zijn tot een betere manier van met elkaar […]

Patronen ontdekken helpt

Zondag 13 maart 2022. Ik deed zojuist de ≠stemwijzer Amsterdam. Een hele lijst met vragen waar ik regelmatig niet het antwoord tussen vind wat ik zou willen geven. Veel te ongenuanceerd en ik kom uit bij een partij waar ik never nooit op wil stemmen. Dat deed me denken aan al die keren dat een […]

Coaching medische fusievakgroep

Een voorbeeld van coaching van een medische fusievakgroep die een tijdje geleden afgerond is. Uit privacy-overwegingen zijn details achterwege gelaten. Een fusievakgroep/maatschap van 21 (voornamelijk mannen) is gevestigd in twee locaties en heeft al meerdere fusies achter de rug. De laatste was 3 jaar geleden. Vergroesen mediation wordt benaderd om een teamcoaching voor deze medische […]

Procesbegeleiding van een VoF of maatschap door een mediator.

Met regelmaat begeleid ik als mediator partners in een VoF of maatschap, die vast zijn gelopen in hun eigen pogingen om hun samenwerking te verbeteren. Soms vraagt men zich zelfs af of ze niet beter kunnen stoppen met hun bedrijf, als ze het toch nergens over eens kunnen worden. Vaak is het daarvóór jaren goed […]

Mediation of teamcoaching in de gezondheidszorg voor herstel van vertrouwen

Wrijving in praktijken, teams en vakgroepen ontstaat onder meer door gebrek aan erkenning, dominantie van één of meerdere collega’s of verschil in visie. Doorgaans wordt hier wegens gebrek aan tijd en feedbackvaardigheden weinig of geen aandacht aan besteed. Begrijpelijk, maar op den duur gaat het toch altijd knellen, (ervaar ik in mijn praktijk). Herstel van […]

In welke situaties kan ik aan mediation denken?

In de ideale situatie denkt de directeur/eigenaar, HR manager of hoofd P&O, leidinggevende of teamvoorzitter aan mediation, zodra een -potentieel- conflict zich voordoet. Opdat de mediator met hem of haar kan overleggen of en in hoeverre het zinnig is een mediation te beginnen (020-8896585). Vóór een conflict ver geëscaleerd is, is een terugkeer naar een goede […]

Conflict in de maatschap?

Met het oog op samenwerkingsvormen zoals maatschappen en vakgroepen, zie ik met regelmaat artsen (en advocaten of andere professionals) die ooit met veel enthousiasme samen zijn gaan werken en toch op een gegeven moment tegen onderlinge fricties aanlopen of een conflict in de maatschap. Er is bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over het te voeren beleid, het […]

Op welk moment schakelt u een mediator in?

In mijn werk als mediator valt mij het volgende op: hoe groter het bedrijf, hoe meer er georganiseerd is op het gebied van interne conflictbemiddeling. En; gek genoeg, hoe moeilijker een oplossing te vinden is. Het klinkt tegenstrijdig; deze bedrijven doen er alles aan om het conflict in goede banen te leiden. Er vinden gesprekken […]

Mediation bij schadeclaims als gevolg van beroepsziekten

Onlangs kreeg een werknemer van een lamellenfabriek een schadevergoeding van Euro 345.000,- toegewezen. Na twáálf  jaar procederen. Hij leed aan de zogeheten “schildersziekte”; hersenbeschadiging veroorzaakt door de dampen van oplosmiddelen. Een accountant kreeg niet lang geleden een claim toegewezen van Euro 370.000,- op grond van burn-out klachten; de hoogste uitkering voor ziekte als gevolg van […]