Elkaar aanspreken in de vakgroep zonder escalatie?

Zo! Het laatste individuele gesprek heb ik afgerond. Ik weet inmiddels hoe iedereen denkt. Wat hij of zij als grootste probleem ervaart in de vakgroep. Dat uitleggen kan iedereen heel goed. Daar is al vaak over nagedacht of met een paar collega’s over gesproken. Nooit met degene over wie het gaat. Maar met andere collega’s. […]

Medische tuchtklacht? – Praktische tips

verstoorde arts-patiënt-relatie

“Ik heb zóveel aandacht besteed aan deze patiënt – en dan ontvang ik deze tuchtklacht?” Je bent longarts en je hebt de patiënt toch nog even op het laatste moment aan je poli toegevoegd, anders moest die zo lang wachten. Of je bent orthopeed en hebt even flink je best gedaan om de patiënt wat […]

Groepsdynamiek! Gedoe in vakgroep, bestuur of team? Waar begin je?

Feedback geeft gedoe in groepsdynamiek

“We hebben al veel gedaan aan de onderlinge communicatie. Vorig jaar hebben we ook een heidag gehad en daarna ging het wat beter, maar nu escaleert het toch weer regelmatig. We zijn op zoek naar iemand die niet soft is en durft te zeggen waar het op staat.”   Dit hoor ik vaak. Binnen de […]

Aanhoudend conflict met een patiënt – hoe kom je er samen uit?

verstoorde arts-patiënt-relatie

De juridische afdeling van een groot ziekenhuis worstelt met een conflict tussen een longarts en een patiënt met een lange medische geschiedenis. De kwestie loopt al maanden en de arts-patiënt relatie heeft een dieptepunt bereikt. Er is intern van alles geprobeerd om tot een oplossing te komen, maar de patiënt dreigt nu met een tuchtzaak. […]

Collega-maat burn-out?

samenwerken team

De medisch manager van een maatschap belt me over het volgende. Hun collega-maat Martijn (fictieve naam) begint binnenkort te re-integreren, na een half jaar afwezigheid vanwege burn-out. De reden voor hun telefoontje is dat ze Martijn goed willen ontvangen en voorkomen dat hij nog een keer uitvalt. Als ik doorvraag, heeft de uitval van Martijn […]

Coaching / begeleiding van een maatschap advocatuur

coaching maatschap advocatuur

Een succesvolle advocatenmaatschap is in enkele jaren gegroeid van 3 naar 7 partners. Zakelijk gezien loopt de samenwerking naar tevredenheid, maar er is behoefte aan begeleiding die een aanzet zal zijn tot betere onderlinge verhoudingen. Het gewenste resultaat is een maatschap waarin met nieuwe energie collegiaal wordt samengewerkt. Een maatschap bestaat uit leden met ieder […]

Patronen ontdekken helpt

patronen systemisch

Zondag 13 maart 2022. Ik deed zojuist de ≠stemwijzer Amsterdam. Een hele lijst met vragen waar ik regelmatig niet het antwoord tussen vind wat ik zou willen geven. Veel te ongenuanceerd en ik kom uit bij een partij waar ik never nooit op wil stemmen. En nu denk je; wat heeft dit in hemels naam […]

Conflict op het werk

Iedereen heeft regelmatig met –een potentieël- conflict op het werk te maken, maar we gaan daar allemaal verschillend mee om. Dat heeft te maken met je eigen karakter in combinatie met de situatie waarin je je bevindt. Volgens de “Escalatieladder van Glasl”, zijn er 9 escalatie-niveaus in een conflict (van mild naar extreem), onder te […]

Begeleiding chirurgen fusievakgroep

Een chirurgen fusievakgroep/maatschap van 21 man/vrouw is gevestigd in twee locaties en heeft al meerdere fusies achter de rug. De laatste was 3 jaar geleden. Vergroesen mediation wordt benaderd om een teamcoaching voor deze medische fusievakgroep te verzorgen. Een vorige begeleiding door anderen heeft zich met name op “de bovenstroom” geconcentreerd, met als resultaat dat […]

Begeleiding van een VoF of maatschap

Met regelmaat begeleid ik als mediator partners in een VoF of maatschap, die vast zijn gelopen in hun eigen pogingen om hun samenwerking te verbeteren. Soms vraagt men zich zelfs af of ze niet beter kunnen stoppen met hun bedrijf, als ze het toch nergens over eens kunnen worden. Vaak is het daarvóór jaren goed […]

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation