Vergroesen

Gabrielle Vergroesen

Het blog van Gabriëlle Vergroesen, ervaren en gecertificeerde MFN/IMI-registermediator, gespecialiseerd in het begeleiden van zakelijke kwesties in de gezondheidszorg en het bedrijfslevenMijn 20-jarige werkervaring in het internationale bankwezen en de advocatuur, gecombineerd met een medisch nest, -partner en –familie, maakt dat ik weet wat er speelt bij professionals in het bedrijfsleven én de gezondheidszorg. In onderstaande expertises ben ik in the lead, en creëer ik tegelijkertijd een ontspannen sfeer waarin een evenwichtig en constructief gesprek mogelijk wordt. In 2010 gestart als mediationpraktijk, richt ik me de laatste jaren steeds meer op het voorkomen van conflicten, middels teamcoaching en dan met name voor collega's die op elkaar aangewezen zijn in maatschappen, zoals medici en advocaten.

Tijdens teamcoaching help ik professionals hun samenwerking te doorgronden en te verbeteren, wat conflicten voorkomt en het werkplezier vergroot. Herstel van vertrouwen en effectievere communicatie is vaak een essentieel onderdeel van het proces. 

Als intervisiebegeleider zet ik mijn jarenlange (150+) ervaring als gespreksleider van vakgroepgewijze nabesprekingen van het IFMS en/of vakgroeprapport in meerdere ziekenhuizen in. In een veilige, ontspannen sfeer kan gestructureerd gereflecteerd worden op persoonlijke ervaringen. 

Als jurist ken ik de wettelijke kaders en volg ik de relevante laatste ontwikkelingen en jurisprudentie op de voet. Daarnaast ben ik op de hoogte van de aansprakelijkheid van medische professionals, de kwaliteitseisen aan zowel zorginstellingen als aan BIG-geregistreerden en recente tuchtrechtelijke uitspraken. Dit breng ik in praktijk voor  het Medisch Tuchtcollege Amsterdam en geef voordrachten hierover.

Als gecertificeerd MfN mediator heb ik een zakelijke en efficiënte aanpak ontwikkeld die goed aansluit bij mijn doelgroep. De "Harvard" onderhandelingsmethode is een belangrijk onderdeel van mijn aanpak; er kan stevig, doch respectvol onderhandeld worden op grond van belangen, in tegenstelling tot het onderhandelen op grond van standpunten. Ik ben verbonden aan de rechtbanken Haarlem en Amsterdam.

Tijdens mediation, merk ik steeds weer dat ik met partijen tot creatievere en duurzamere oplossingen kom, dan iemand die puur en alleen binnen de wettelijke kaders denkt. Dat kan heel concreet en efficiënt; gemiddeld heb ik hier 2 à 3 gesprekken voor nodig.

Om ervaringen uit te wisselen met collega’s maak ik deel uit van een intervisiegroep en ben ik actief lid van de Vereniging voor Mediators in de Gezondheidszorg (ex-bestuurslid). Daarnaast ben ik lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Zie ook: LinkedIn profiel en expertise.

Gevolgde cursussen en opleiding.

MENU