Gabriëlle Vergroesen

Sinds 2010 heb ik een full-time eigen praktijk voor het begeleiden van teams/besturen en zakelijke mediation. Met mijn achtergrond en 15-jaar werkervaring in het internationale bankwezen en de advocatuur, gecombineerd met een medisch nest, -partner en –familie, heb ik een to the point– aanpak ontwikkeld, die goed aan sluit bij professionals met weinig tijd.

Met begrip voor ieders positie goed luisteren, doorvragen en naar boven krijgen wat er nu eigenlijk speelt (en in eerste instantie niet gezegd wordt) is mijn vak. Daarnaast ben ik gewend een ontspannen klimaat te creëren waarin iedereen zich veilig voelt om open te zijn. Stevige discussies worden -indien nuttig- niet vermeden. 

Mediation en team coaching

Tijdens team coaching help ik collega’s die op elkaar aangewezen zijn hun interactie te doorgronden en hun samenwerking te verbeteren, wat het werkplezier vergroot. Versterking van het onderlinge vertrouwen en effectievere communicatie is vaak een essentieel onderdeel van het proces. 

Als intervisiebegeleider van vakgroepen met gedoe zet ik mijn jarenlange ervaring als begeleider en mediator van medische vakgroepen in. In een veilige, ontspannen sfeer wordt gereflecteerd op persoonlijke ervaringen en interactie in het team. 

Als jurist ken ik de wettelijke kaders en ben ik op de hoogte van de aansprakelijkheid van medische professionals en bestuurders. Dit breng ik in praktijk voor het Medisch Tuchtcollege Amsterdam. Tijdens mondelinge vooronderzoeken probeer ik meer begrip tussen arts en patiënt te laten ontstaan. Over Medisch Tuchtrecht in de Praktijk en omgaan met klachten geef ik interactieve workshops en spreek ik op medische symposia. 

Tijdens mediation, merk ik steeds weer dat ik met partijen in kortere tijd tot creatievere en duurzamere oplossingen kom, dan iemand die puur en alleen binnen de wettelijke kaders denkt. Ik vind het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren over de te nemen stappen, met een oplossingsgerichte aanpak. Zodat partijen de rust vinden om zich weer op hun vak te kunnen concentreren. Gemiddeld voer ik 2 à 3 gezamenlijke gesprekken.

Als gecertificeerd mediator ben ik aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland (MFN). Hiermee garandeer ik te voldoen aan verschillende opleidings- en kwaliteitseisen en ben ook ik onderhevig aan Tuchtrechtspraak. 

Om ervaringen uit te wisselen met collega’s zit ik in twee intervisie-groepen; één met andere zakelijke mediators en één onder begeleiding van Marijke Spanjersberg, met andere systemische teamcoaches. Ik ben actief lid van de Vereniging voor Mediators in de Gezondheidszorg (ex-bestuurslid). Daarnaast ben ik lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht. 

Ook ben ik aangesloten bij de NOBCO, de beroepsorganisatie voor coaches in Nederland, aangesloten bij de European Mentoring & Coaching Council (EMCC). 

Zie ook: LinkedIn profiel en expertise.

Opleiding en ervaring.

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb
mediation bedrijfsleven

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation