“Als je op elkaar kunt vertrouwen, lijkt het wel vanzelf te gaan.”

Medische Tuchtzaken

Als jurist, zit ik mondelinge vooronderzoeken in medische tuchtzaken in Amsterdam voor, waarin de BIG-geregistreerde (ik noem hem/haar in het vervolg “arts” aangezien deze het meest gedaagd worden) en de patiënt elkaar voor het eerst ontmoeten nadat het klaagschrift en het verweerschrift gewisseld zijn. Dit vooronderzoek vindt plaats in de rechtbank en brengt aardig wat spanning voor beide partijen met zich mee.

Tijdens dit vooronderzoek stel ik de arts en de patiënt verduidelijkende vragen met betrekking tot de gebeurtenissen en hun onderlinge communicatie zover. Is er meer inzicht en begrip voor elkaar mogelijk? Soms trekt de patiënt (of nabestaande) zijn/haar klacht in om die reden. Het vervolg wordt behandeld in raadkamer of openbare zitting; dan wordt het proces verbaal van het vooronderzoek meegenomen om vonnis te bepalen.

Gesprek aan te raden

De patiënt is van mening dat er iets niet goed gegaan is en voelt zich hierin niet gehoord of serieus genomen. Soms heeft deze elke gesprek tot nu toe geweigerd, soms heeft de patiënt niet geweten waar hij of zij naar toe kon gaan met zijn/haar klacht.

Ik raad altijd aan allereerst alsnog een gesprek met de patiënt aan te vragen, ook als u al een tuchtklacht ontvangen heeft, omdat ik in mijn praktijk zie dat zowel arts als patiënt het vaak spijtig vinden dat dit niet eerder gelukt is. Zeker omdat het conflict regelmatig op misverstanden berust. En hoe eerder deze verhelderd zijn, en deze belastende periode achter de rug is, hoe beter voor iedereen.

Bijdrage tijdens nascholing of symposium

Aangezien het een flinke impact heeft op betrokkenen om in een tuchtzaak verwikkeld te raken, kan het een geruststelling zijn om te weten wat je te wachten staat als het onverhoopt toch gebeurt. Om inzicht te krijgen in de verschillende implicaties van het gedrag van patiënt, arts en advocaat tijdens de procedure. Om je te realiseren welke impact je reactie als collega-arts heeft en hoe (wel en niet) te reageren om onenigheid in de vakgroep te voorkomen.

Met regelmaat wordt mij gevraagd wat te vertellen over het tuchtrecht in de praktijk; ik doe dit graag en het resulteert altijd in een levendige discussie.