“De beste ideeën vind je samen.”

Expertise in (team)coaching, intervisie en mediation.

Vergroesen Mediation is van oorsprong een mediationkantoor, gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. 

Liefst voorkóm je conflicten.  Daarom help ik al jaren vooral als coach en onafhankelijke derde, een vakgroep, bestuur of (medische) maatschap om (nog) beter te functioneren. Hoe houden we rekening met elkaar, gunnen we elkaar wat, waarderen en benutten we ieders talenten, accepteren we de verschillen? Bij aanvang van een samenwerking, bij een fusie of later, als “APK”. Wanneer de basis goed geregeld is, wordt de kans op toekomstige conflicten kleiner.

Uiteindelijk is coaching de meest kostenbesparende en toekomstbestendige manier van conflictmanagement. Dit doe ik veel voor intensief samenwerkende collega’s die op elkaar aangewezen zijn, zoals medici, advocaten en besturen. In veel samenwerkingsissues gaat het om zaken als geschonden vertrouwen, gebrek aan respect, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies gaat het onder meer om gevoelens van los zand, overgenomen zijn en ook vaak oud zeer wat niet besproken en/of opgelost is.

Dan is het belangrijk om lastige gesprekken met elkaar aan te gaan en niet te verzanden in óver elkaar spreken in plaats van mét elkaar. Om het onderling vertrouwen te versterken middels een open, positieve aanpak die ruimte en structuur geeft voor wezenlijke gesprekken.

Met begrip voor ieders agenda, zijn mijn trajecten kort, variërend van een halve (hei-)dag tot enkele bijeenkomsten.

Zie ook: “referenties”.

Team coaching

In mijn systemische begeleiding van teams focus ik op versterking van het onderlinge vertrouwen. Daarbij richt ik de aandacht vooral op de onderlinge relaties. In welke patronen houden teamleden elkaar gevangen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe krijg je hier beweging in? Welke aannames en overtuigingen leven er? 

Gedrag wordt voor een groot deel bepaald door iemands omgeving, wat je systeem kunt noemen. Systemen zijn bijvoorbeeld je gezin van herkomst, je huidige thuisfront en je werkomgeving. In alle systemen neem je een eigen rol in en je gedrag en rol wordt mede bepaald door hoe degenen om je heen zich gedragen en op jou reageren.

Het elegante van deze aanpak vind ik dat het ontschuldigt; er is niet één zwart schaap in een groep, want diens gedrag wordt medebepaald door de rest van de groep. En daarmee heeft iedereen de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om er iets aan te veranderen.

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om verbetering in de samenwerking te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan deze oplossingsgerichte team coaching de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever, effectiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. In mijn ervaring levert dit juist ook bij grote groepen (ca. 10-20 pp) goed resultaat. 

logo-nobco-affiliated-with-emcc-rgb

“Authenticity is a collection of choices that we have to make every day. It’s about the choice to show up and be real. The choice to be honest. The choice to let our true selves be seen.” Brené Brown, hoogleraar aan de Universiteit van Houston, en bekend om haar TED talk, “The Power of Vulnerability.”

Mediation

Als er toch een conflict ontstaan is, kan samen in mediation een constructieve oplossing gevonden worden, waar iedereen achter staat.

Trajecten zijn bij mij kort; doorgaans individuele gesprekken en 1 à 3 gezamenlijke bijeenkomsten. Ik vind het namelijk belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren over de te nemen stappen. Zodat partijen de rust vinden om zich weer op hun vak te kunnen concentreren.

Intervisie in de vakgroep bij gedoe

Ik zet intervisie in de vakgroep graag in tijdens teamcoaching van grote vakgroepen, waar gedoe is. In kleinere groepen van wisselende samenstelling kan dan in alle rust met elkaar besproken worden wat de onderlinge communicatie zo lastig maakt. En vooral ook wat je van elkaar verwacht om dit te veranderen. Deze gesprekken nemen vaak aannames en overtuigingen weg die al lang leven en dat maakt deze vorm van begeleiding prettig effectief.

Medische tuchtzaken

Ik word met regelmaat gevraagd een voordracht of workshop te geven over de gang van zaken; wat kan je verwachten en hoe kan je je het beste voorbereiden? Hoe kan je een klacht wellicht voorkomen; welke signalen zijn te herkennen? Welke impact heeft een klacht op jezelf en de vakgroep en hoe ga je hier (samen) zo constructief mogelijk mee om?

Als jurist voor het Medisch Tuchtcollege Amsterdam zit ik circa 40 mondelinge vooronderzoeken per jaar voor. In die hoedanigheid probeer ik onder andere meer begrip tussen patiënt en BIG-geregistreerde te laten ontstaan. Soms kunnen klachten dan ingetrokken worden, waarmee een zeer belastende periode voor beide partijen eindigt.

 

 

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation