.

“De beste ideeën vind je samen.”

Expertise

Expertise in (team)coaching, intervisie, mediation en medische tuchtzaken

Vergroesen Mediation is van oorsprong een mediationkantoor, gespecialiseerd in het oplossen van conflicten in de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. 

Liefst voorkómt u conflicten. Als mediator werd ik meestal ingeschakeld als een conflict al ontstaan was en regelmatig had ik het idee dat dit voorkomen had kunnen worden als de voorwaarden daarvoor gecreëerd waren. Daarom help ik steeds meer als coach en onafhankelijke derde, uw team, bestuur of (medische) maatschap om (nog) beter te functioneren. Hoe houden we rekening met elkaar, gunnen we elkaar wat, gebruiken we ieders talenten, erkennen we de verschillen? Bij aanvang van een samenwerking, bij een fusie of later, als "APK". Wanneer de basis goed geregeld is, wordt de kans op toekomstige conflicten kleiner.

Uiteindelijk is dit de meest kostenbesparende en toekomstbestendige manier van conflictmanagement. Dit doe ik veel voor professionals die op elkaar aangewezen zijn in maatschappen, zoals medici, advocaten en accountants. In veel samenwerkingsissues gaat het om zaken als geschonden vertrouwen, miscommunicatie en uiteenlopende verwachtingen. Bij fusies gaat het om een gevoel van "los zand". Groepen kunnen variëren van circa 6 tot 20 personen. Afhankelijk van de grootte, begeleid ik alleen of met een collega.

Daarnaast gebruik ik bovenstaand in combinatie met mijn praktijkervaring in het Medisch Tuchtcollege Amsterdam om zowel artsen als patiënten voor te lichten.

Zie ook: "cliënt-ervaringen".

Vergroesen Mediation concentreert zich op 4 expertises:

Expertise teamcoaching | Herstel van vertrouwen

In mijn begeleiding van teams focus ik op herstel van vertrouwen en daarbij niet alleen op de individuele eigenschappen van de teamleden, maar richt ik de aandacht vooral ook op de onderlinge relaties, aannames en overtuigingen. Hoe houden teamleden elkaar gevangen in patronen die de samenwerking in de weg zitten? En vooral; hoe kunnen die verlammende patronen omgebogen worden? Hoe zetten we elkaars kwaliteiten in en waarderen we de onderlinge verschillen?

Juist als er al allerlei pogingen zijn gedaan om hier verbetering in te brengen, en het zet geen zoden aan de dijk, kan deze oplossingsgerichte aanpak de aanzet zijn tot een cultuuromslag waarin weer constructiever en met meer plezier met elkaar samengewerkt kan worden. In mijn ervaring levert dit juist ook bij grote groepen (ca. 10-20 pp) goed resultaat. Zie (links) hiernaast.

Expertise Intervisie met collega's

Intervisie met collega's geeft je meer inzicht in je eigen professionele handelen. Welke overwegingen en omstandigheden speelden in die situatie mee en hoe ben je daar mee omgegaan?

Naast dat het nuttig wordt gevonden, is het ook gewoon fijn om eens ongestoord van gedachten te kunnen wisselen. Over de angst voor het maken van fouten, het vinden van balans tussen werk en privé, het geven en nemen bij samenwerking en te kunnen “mopperen” over lastige patiënten. Er wordt ook gelachen!

Intervisie in een veilige omgeving, waar wat besproken wordt binnenskamers blijft. Met 4 tot 6 collega’s, onder gestructureerde begeleiding in een ontspannen sfeer. Ongeveer 2.5 uur per keer en 5 keer per jaar, in het eigen ziekenhuis/kantoor of in een andere locatie, in overleg.

 

Expertise Mediation

Als een conflict ontstaan is, kunt u onder mijn begeleiding met uw conflictpartner(s) op zoek naar een constructieve oplossing waar u beide(allen) achter staat. Ik vind het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren over de te nemen stappen.

Expertise medische tuchtzaken

Als lid van het Medisch Tuchtcollege Amsterdam, word ik met regelmaat gevraagd een voordracht te geven over de gang van zaken, wat je kan verwachten en hoe je je het beste voor kunt bereiden.

Ik leid circa 50 vooronderzoeken per jaar als voorzitter in de rechtbank Amsterdam. In die hoedanigheid probeer ik onder andere meer begrip tussen patiënt en BIG-geregistreerde te laten ontstaan. Soms kunnen klachten dan ingetrokken worden.

 

 

 

MENU