“Eindelijk hebben we gepraat over de onderwerpen die er werkelijk toe doen”
"Ik ben blij dat we de focus nu verlegd hebben naar de toekomst. Dit geeft weer nieuw perspectief.”
“Ik had me niet eerder gerealiseerd dat een onafhankelijke derde zó het verschil kan maken”

Hoe werkt dat, een verwijzing naar mediation door de Rechtbank

Vergroesen Mediation bemiddelt regelmatig bij zaken die door de rechtbank doorverwezen worden. Dit betekent dat partijen bij de rechter geweest zijn (de zaak heeft gediend), maar de rechter vindt, gelet op de aard van het conflict, mediation een beter middel voor een oplossing dan een rechterlijke uitspraak.

Vaak is er dan sprake van een zakelijke- of familie-relatie die partijen willen behouden, het voorkomen van reputatieschade (openbaarheid uitspraak versus vertrouwelijkheid mediation) of een arbeidsconflict, waarbij partijen het beste zelf een oplossing kunnen bedenken.

Indien de rechter u verwijst naar mediation, zal de mediationfunctionaris u voorlichten over mediation. Alleen als u zelf achter deze keuze staat, heeft mediation kans van slagen. En bij rechtbankzaken is het doorgaans zo dat partijen nog meer dan anders overtuigd zijn van hun eigen gelijk; heel begrijpelijk, want zij hebben zich immers al helemaal voorbereid voor een rechterlijke uitspraak door middel van een dagvaarding (eiser) en een memorie van antwoord (verweerder).

Als mediator is het dan in eerste instantie een uitdaging om partijen aan tafel te houden. Partijen lijden vaak al vele maanden onder een conflict dat energie vreet en hebben elkaar al even lang niet meer gezien. Om dan ineens samen aan één tafel te gaan zitten is best moeilijk. Het is dan heel prettig om een neutrale bemiddelaar tot je beschikking te hebben die getraind is in dit soort situaties en die u gaat helpen een oplossing te vinden.

De mediator zal u de fases van het proces uitleggen, zodat u weet waar u aan toe bent. Van belang is dat u de mediator kunt vertrouwen en de veiligheid van de besloten bijeenkomst ervaart. Alles wat besproken wordt, blijft binnenskamers en slechts dat wat partijen samen besluiten openbaar te maken, kan dat ook worden.

De besluiten die aan het einde van de mediation genomen worden, kunnen in gezamenlijk overleg, en eventueel met hulp van wederzijdse advocaten, zo vastgelegd worden dat zij juridisch afdwingbaar zijn. Ook daarom is het prettig om een goed contact te houden met de betrokken advocaten; dat bevordert de efficiëntie van het proces.

Het verschil met een rechterlijke procedure blijft dat niet de rechter, maar beide partijen zelf de oplossing aandragen en –laten- vastleggen. Met de prettige bijkomstigheid dat het mediationproces in een kort tijdsbestek kan plaatsvinden en daardoor minder kosten met zich meebrengt.

Even overleggen?

Of bel direct naar :

Gabriëlle Vergroesen Mediation